Den Haag,
06
augustus
2021
|
14:51
Europe/Amsterdam

60.525 extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking

Sinds de start van de banenafspraak tot en met eerste kwartaal van dit jaar zijn er 60.525 extra banen gerealiseerd. In totaal vallen 238.721 mensen binnen de Banenafspraak. In het eerste kwartaal van dit jaar werken daarvan 117.561 mensen.

Aan het eind van 2021 moeten alle werkgevers samen 80.000 extra banen voor de Banenafspraak hebben gerealiseerd. De teller staat nu, na het eerste kwartaal, op 60.525 extra banen. Het aantal ligt hiermee 6.205 banen lager dan in het vierde kwartaal van vorig jaar. Een daling van het aantal banen in het eerste kwartaal ten opzichte van het kwartaal ervoor is de afgelopen jaren vaker voorgekomen. Dit komt vooral doordat veel tijdelijke contracten in december aflopen en door het gegeven dat er in de maand december altijd sprake is van relatief veel extra verloonde uren. Dit gold ook voor 2020. Ook het effect van de corona-crisis kan in eerste kwartaal van invloed zijn geweest op de teruglopende resultaten.

Rapportage beschut werk
Naast de kwartaalrapportage Banenafspraak is vandaag ook de UWV-rapportage beschut werk verschenen. In deze rapportage is te lezen dat 8.646 personen op 31 maart 2020 een advies beschut werk hebben. Van deze personen hebben er 5.536 op dat moment een baan in een beschutte werkomgeving. Dit zijn er 338 meer dan in het voorgaande kwartaal.


In het interactieve ‘Dashboard banenafspraak’ geeft UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal de voortgang van de banenafspraak weer.