Artikelen met de tag 'Nieuws' | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Archief (Nieuws)

2021
22
januari
2021
| 08:47 Europe/Amsterdam
Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Het vaccineren is gestart en dat zorgt voor perspectief. Tegelijkertijd is de realiteit dat dit een loodzware periode is voor ondernemers. De coronacrisis is inmiddels ook een langlo...
Lees meer
Tags
17
januari
2021
| 16:28 Europe/Amsterdam
De basisscholen en de kinderopvanglocaties blijven dicht tot 8 februari, behalve voor de noodopvang. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) lijken kinderen in dezelfde mate ontvankelijk en besmettelijk voor het virus als bij de ‘oude’ variant. Da...
Lees meer
13
januari
2021
| 14:20 Europe/Amsterdam
Het kabinet heeft dinsdagavond 12 januari bekend gemaakt dat de kinderopvang (dagopvang en BSO) en het basisonderwijs gesloten blijven tot en met 7 februari 2021. Er wordt voor de kinderopvang en het basisonderwijs onderzocht of zij wellicht eerder w...
Lees meer
Tags
13
januari
2021
| 10:53 Europe/Amsterdam
De Eerste Kamer heeft gisteravond het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ met algemene stemmen aangenomen. Het kabinet wil met dit wetsvoorstel, dat onderdeel uitmaakt van het pensioenakkoord, meer ruimte bieden voor keuzevrijheid i...
Lees meer
Tags
11
januari
2021
| 14:35 Europe/Amsterdam
Staatssecretaris Bas van ’t Wout nam maandag 11 januari een kijkje bij de kinderopvanglocatie Triodus Helen Parkhurst in Den Haag, die noodopvang biedt aan kinderen van wie de ouders een cruciaal beroep hebben. Ook ouders met kinderen in een kwetsbar...
Lees meer
Tags
11
januari
2021
| 14:06 Europe/Amsterdam
De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is vandaag online gegaan. Opdrachtgevers kunnen door de vragenlijst in te vullen helder krijgen of ze een zelfstandige mogen inhuren voor een klus of dat er een arbeidscontract nodig is. Deze...
Lees meer
Tags
2020
31
december
2020
| 16:02 Europe/Amsterdam
Vanwege de hoge besmettingscijfers en de toenemende druk op de zorg door het coronavirus is er geen ruimte om de basisscholen en kinderopvanginstellingen eerder te openen dan voorzien. De locaties blijven wel open voor noodopvang voor kinderen van ee...
Lees meer
Tags
18
december
2020
| 14:43 Europe/Amsterdam
Per 1 januari 2021 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat om de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk ar...
Lees meer
Tags
17
december
2020
| 16:36 Europe/Amsterdam
Zelfstandigen die lenen via de Tozo, hoeven pas vanaf juli 2021 te starten met aflossen. Dat laat staatssecretaris Bas van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag weten in zijn brief aan de Tweede Kamer. Door de eerdergenoemde datum van ...
Lees meer
Tags
17
december
2020
| 14:29 Europe/Amsterdam
Zoals ieder jaar heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief aan de Tweede Kamer gestuurd om een indruk te geven van de veranderingen op de loonstrookjes van Nederlandse huishoudens in januari 2021. In tegenstelling tot and...
Lees meer
Tags
16
december
2020
| 14:15 Europe/Amsterdam
Pensioenfondsen hoeven komend jaar hun pensioenen niet te korten bij een dekkingsgraad van 90% of hoger in plaats van de wettelijke 104%. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer. In deze brief b...
Lees meer
Tags
14
december
2020
| 19:55 Europe/Amsterdam
Het kabinet vindt het belangrijk dat er kinderopvang beschikbaar blijft voor ouders met een cruciaal beroep zodat zij kunnen blijven werken. Ook vindt het kabinet het van belang dat kinderen die vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuiss...
Lees meer
Tags
14
december
2020
| 15:41 Europe/Amsterdam
Het kabinet steunt de aanbevelingen in het tweede rapport van het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer. De coronacrisis heeft pijnlijk zichtbaar gemaakt dat er nog steeds te veel misstanden voorkomen onder arbeidsmi...
Lees meer
Tags
08
december
2020
| 11:26 Europe/Amsterdam
Op 1 januari 2021 treedt de wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd door schuldeisers. Dit zorgt ervoor dat mensen met schulden die te maken krijgen met be...
Lees meer
Tags
04
december
2020
| 15:50 Europe/Amsterdam
In het kader van NL leert door komt er 71,5 miljoen euro beschikbaar voor doelgerichte ondersteuning, begeleiding en scholing voor behoud van en overgang naar werk. Het gaat om ongeveer 35.000 werkenden die via sectorale samenwerkingsverbanden gebrui...
Lees meer
Tags
03
december
2020
| 17:06 Europe/Amsterdam
Het derde Steun- en Herstelpakket ging per 1 oktober in. Bijna 30.000 bedrijven hebben inmiddels loonsubsidie van de Now aangevraagd. Er zijn ongeveer 65.000 aanvragen ingediend voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)....
Lees meer
Tags
02
december
2020
| 13:29 Europe/Amsterdam
De Eerste Kamer stemde dinsdag 1 december unaniem in met de wet voor een nieuw inburgeringsstelsel. Op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid leren nieuwkomers straks zo snel mogelijk de Nederlandse taal en gaan ze aan he...
Lees meer
Tags
30
november
2020
| 16:45 Europe/Amsterdam
Ondanks de steunmaatregelen, kost het coronavirus banen en werk. Als onderdeel van het 3e steun- en herstelpakket is er ook een sociaal pakket. Hiermee wordt onder andere met scholing en bemiddeling ingezet op het snel vinden van een nieuw inkomen. D...
Lees meer
Tags
25
november
2020
| 16:25 Europe/Amsterdam
Nederland intensiveert de samenwerking met Noordrijn-Westfalen om misstanden bij arbeidsmigranten tegen te gaan. Dat heeft minister Koolmees vandaag afgesproken met zijn collega-ministers Laumann (Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken) en Scharren...
Lees meer
Tags
23
november
2020
| 10:23 Europe/Amsterdam
Met een aanpak van actoren en inzicht in de doelen en geldstromen van buitenlandse organisaties wil het kabinet problematisch gedrag door ongewenste buitenlandse beïnvloeding tegengaan. Daarnaast zet het kabinet zich in om de doelgroepen in Nederland...
Lees meer
Tags
19
november
2020
| 11:11 Europe/Amsterdam
Tijdens het begrotingsdebat van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) presenteren minister Wouter Koolmees en staatssecretaris Bas van ’t Wout een historische begroting van bijna 95 miljard. Deze begroting is tevens de laatste beg...
Lees meer
Tags
17
november
2020
| 07:00 Europe/Amsterdam
Om mensen met problematische schulden sneller en beter te helpen, neemt het kabinet maatregelen. Zo krijgen schuldeisers een deadline om te reageren op een voorstel van een schuldhulpverlener om er in goed overleg met de schuldenaar uit te komen. Daa...
Lees meer
Tags
16
november
2020
| 18:30 Europe/Amsterdam
Het kabinet gaat de voedselbanken helpen om dreigende voedseltekorten voor te zijn. Door een verwachte toename van het beroep op de voedselbanken vanwege de coronacrisis en minder aanvoer van voedsel vanuit de supermarkten, voorzien de voedselbanken ...
Lees meer
Tags
16
november
2020
| 13:37 Europe/Amsterdam
De webmodule, waarmee opdrachtgevers kunnen zien of ze werk mogen laten uitvoeren door een zelfstandige (iemand buiten loondienst), zal begin januari als pilot online komen. Deze pilot gaat zes maanden lopen. De pilot webmodule komt een paar maanden ...
Lees meer
Tags
13
november
2020
| 16:33 Europe/Amsterdam
Vanaf 1 december gaat het loket voor ontwikkeladvies weer open. 50.000 ontwikkeladviezen zijn beschikbaar voor mensen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast kan iedereen die zijn kansen op de arbeidsmarkt wil vergroten of zich wil la...
Lees meer
Tags
13
november
2020
| 15:45 Europe/Amsterdam
Bij bedrijfsbeëindiging als gevolg van pensionering of overlijden van de werkgever kunnen kleine werkgevers vanaf 1 januari 2021 compensatie van de betaalde transitievergoeding aanvragen bij UWV. Het kabinet heeft hiertoe besloten omdat het betalen v...
Lees meer
Tags
12
november
2020
| 12:19 Europe/Amsterdam
De inwerkingtreding van de Wet inburgering, die gepland staat op 1 juli 2021, wordt opgeschoven. Het streven is om de invoering van de wet met een half jaar door te schuiven, naar 1 januari 2022. Dit schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en We...
Lees meer
Tags
12
november
2020
| 12:16 Europe/Amsterdam
De regels van de overheid zijn soms zeer complex, ook in de sociale zekerheid. Kwetsbare groepen ontvangen vaak ingewikkelde brieven. Een fout is dan snel gemaakt. Maar dat moet niet meteen leiden tot het stempel fraudeur. Staatssecretaris Van ’t Wou...
Lees meer
Tags
11
november
2020
| 11:40 Europe/Amsterdam
Zowel de Wetenschappelijk Raad voor Regeringsbeleid (WRR) als de commissie Regulering van werk zijn begin dit jaar met zwaarwegende rapporten over de toekomst van de arbeidsmarkt gekomen. Het kabinet deelt de hoofdlijnen van de analyse van beide rapp...
Lees meer
Tags
30
oktober
2020
| 09:30 Europe/Amsterdam
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag het tweede en laatste advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten ontvangen uit handen van Emile Roemer, de voorzitter van het Aanjaagteam. Het kabinet heeft het Aan...
Lees meer