Artikelen met de tag 'Nieuws' | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Archief (Nieuws)

2022
23
september
2022
| 11:04 Europe/Amsterdam
Door zich te blijven ontwikkelen halen mensen meer plezier en voldoening uit hun werk. Om de Nederlandse arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken – en om onze kenniseconomie te beschermen – is inzet op leren en ontwikkelen voor volwassenen van groot b...
Lees meer
Tags
20
september
2022
| 16:07 Europe/Amsterdam
 De internetconsultatie van een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor de invoering van registratieverplichtingen voor duikarbeid en arbeid met vuurwerk is gestart.Voor arbeid met vuurwerk en duikarbeid is het op dit moment verplicht om ...
Lees meer
Tags
20
september
2022
| 15:10 Europe/Amsterdam
 Nederland kampt met een historisch hoge inflatie. De energierekening is dit jaar sterk gestegen en zal – in afwachting van het aangekondigde prijsplafond – hoog blijven. Veel mensen maken zich zorgen of zij hun rekeningen wel kunnen blijven betalen....
Lees meer
Tags
15
september
2022
| 08:07 Europe/Amsterdam
Nederland krijgt de komende jaren ruim 400 miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds voor de ondersteuning van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en het tegengaan van armoede. De Europese Commissie heeft het programma van Nederland goedge...
Lees meer
Tags
08
september
2022
| 12:42 Europe/Amsterdam
De Aanvullende Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (ARIE) is een regeling in het Arbobesluit. Deze regeling heeft als doel de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen tegen zware ongevallen en de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beper...
Lees meer
Tags
05
september
2022
| 15:55 Europe/Amsterdam
Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil bijdragen aan de aanpak van de personeelstekorten in de kinderopvang. De kinderopvangsector kampt al langer met personeelstekorten en – door het bijna gratis worden van kinderopvang –...
Lees meer
Tags
29
augustus
2022
| 09:45 Europe/Amsterdam
Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stelt 50 miljoen euro uit Europese middelen ter beschikking aan gemeenten voor de begeleiding van werkzoekenden naar werk. Van het bedrag was 12,5 miljoen euro al eerder toegezegd door de ...
Lees meer
Tags
03
augustus
2022
| 10:06 Europe/Amsterdam
Vanaf 1 april 2022 geldt er een vrijstelling van de twv (tewerkstellingsvergunning)-plicht voor werkgevers die ontheemden uit Oekraïne in loondienst willen nemen. Voor ontheemden uit Oekraïne geldt een overgangsperiode. In deze periode krijgen zij de...
Lees meer
Tags
26
juli
2022
| 21:07 Europe/Amsterdam
Het is noodzakelijk om de sociale zekerheid in Caribisch Nederland te moderniseren. Met dat uitgangspunt legt minister Carola Schouten vandaag het wetsvoorstel daartoe voor aan inwoners, via een internetconsultatie. De Centraal Dialogen en openbare l...
Lees meer
Tags
25
juli
2022
| 08:29 Europe/Amsterdam
Wie nu een baan heeft binnen een beschutte werkplek, maar de overstap wil en kan maken naar een baan met minder ondersteuning, kan dat binnenkort moeiteloos doen. Vandaag maakt minister Schouten bekend de overstap te versimpelen door een aanpassing v...
Lees meer
Tags
21
juli
2022
| 15:21 Europe/Amsterdam
Dienstverlening naar werk op eigen verzoek mogelijk maken. Dat is waarmee ministers van Gennip en Schouten tijdelijk willen experimenteren voor mensen die zijn aangemerkt als volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Om zo te onderzoeken in hoeverre me...
Lees meer
Tags
14
juli
2022
| 10:08 Europe/Amsterdam
Iedereen in Nederland heeft recht op gelijke kansen én een gelijkwaardige behandeling. Helaas hebben we ook op de Nederlandse arbeidsmarkt nog een lange weg te gaan. Te vaak nog krijgen mensen tijdens een sollicitatieproces, maar ook op de werkvloer ...
Lees meer
Tags
14
juli
2022
| 09:36 Europe/Amsterdam
Vandaag start de internetconsultatie over het wetsvoorstel voor het certificeringsstelsel voor uitzendbureaus. Iedereen kan reageren op het wetsvoorstel. De internetconsultatie loopt tot en met 25 augustus 2022.Malafide uitzendbureaus omzeilen regels...
Lees meer
Tags
12
juli
2022
| 18:05 Europe/Amsterdam
Voor een grote groep Nederlanders staat de bestaanszekerheid onder druk. Voor hen is de dagelijkse zorg om rond te komen groot, door onvoldoende of onzekere inkomsten of doordat ze te maken hebben met problematische schulden. Dit zorgt voor stress, g...
Lees meer
Tags
07
juli
2022
| 18:52 Europe/Amsterdam
Ons uitgebreide stelsel van sociale zekerheid is gericht op bestaanszekerheid. De mensen om wie het gaat staan daarbij centraal tegen de achtergrond van het algemeen belang om het stelsel beschikbaar, uitvoerbaar en betaalbaar te houden. Maar het is ...
Lees meer
Tags
07
juli
2022
| 14:50 Europe/Amsterdam
Het aantal gerealiseerde banen binnen de banenafspraak blijft achter bij de doelstelling. Dat blijkt uit de totaalcijfers van 2021. Tijd om de banenafspraak een impuls te geven en te kijken naar het uitbreiden van de doelgroep. Dat schrijft minister ...
Lees meer
Tags
06
juli
2022
| 13:51 Europe/Amsterdam
De omvang en samenstelling van de Nederlandse bevolking veranderen de komende dertig jaar door vergrijzing en migratie. Deze demografische ontwikkelingen brengen grote uitdagingen en onzekerheden met zich mee. Het kabinet wil meer zicht krijgen op de...
Lees meer
Tags
05
juli
2022
| 16:00 Europe/Amsterdam
Het kabinet wil samen met ondernemers, werkgevers en werkenden toewerken naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt daarom vandaag de hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt naar de Tweede Kamer. D...
Lees meer
Tags
05
juli
2022
| 11:38 Europe/Amsterdam
Malafide uitzendbureaus omzeilen regels, en maken misbruik van kwetsbare mensen waaronder veel arbeidsmigranten. Dat leidt tot schrijnende situaties, onderbetaling, slechte huisvesting, en slechte arbeidsomstandigheden. Het overtreden van de regels l...
Lees meer
Tags
04
juli
2022
| 14:51 Europe/Amsterdam
Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de Tweede Kamer nader toegelicht wat de prioriteiten zijn rondom het programma Werk aan Uitvoering (WaU). WaU is een overheidsbreed programma ter verbetering van de publiek...
Lees meer
Tags
28
juni
2022
| 14:00 Europe/Amsterdam
De kinderopvangsector kampt al langer met een hoge werkdruk en personeelstekorten. Daarom nam het vorige kabinet tijdelijke maatregelen om de meer ruimte te geven. Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft besloten om de verruiming...
Lees meer
Tags
27
juni
2022
| 10:41 Europe/Amsterdam
Ziek worden omdat je in het verleden tijdens je werk in aanraking bent gekomen met gevaarlijke stoffen. In Nederland overkomt het jaarlijks duizenden mensen. Het verhalen van schade via de rechter gaat nu nog vaak moeizaam. Daarom kunnen slachtoffers...
Lees meer
Tags
22
juni
2022
| 19:15 Europe/Amsterdam
Aan de vooravond van de ‘Dag van de publieke dienstverlening’ zijn de Stand van de uitvoering sociale zekerheid en de knelpuntenbrieven van UWV en de SVB aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer door minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenh...
Lees meer
Tags
21
juni
2022
| 17:04 Europe/Amsterdam
Omzien naar elkaar. Het is niet zomaar de titel van het huidige coalitieakkoord. Het is ook de gedachte achter aanpak van de Participatiewet die minister Schouten vandaag presenteert. Met haar plannen zet ze de eerste stappen op weg naar een wet met ...
Lees meer
14
juni
2022
| 14:42 Europe/Amsterdam
Per 1 juli 2022 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat om de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbei...
Lees meer
13
juni
2022
| 17:04 Europe/Amsterdam
Op 1 juli 2022 wordt het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen gewijzigd. Dankzij het gewijzigde besluit kunnen pensioenfondsen al dit jaar onder voorwaarden gebruik maken van de gewijzigde indexatie-regels. Dit is gelijk aan de regels zo...
Lees meer
Tags
28
april
2022
| 16:30 Europe/Amsterdam
Het kabinet maakt 175 miljoen euro extra vrij voor de uitvoering door gemeenten van de eenmalige energietoeslag van 800 euro. Voor de regeling, die is bedoeld om huishoudens met een minimuminkomen te helpen bij het betalen van de energierekening, is ...
Lees meer
Tags
13
april
2022
| 11:16 Europe/Amsterdam
Nu er volop banen zijn en het tekort aan medewerkers in alle sectoren oploopt, is er nog steeds een groep mensen die geen kans krijgt op de arbeidsmarkt, terwijl zij wel graag willen werken.  De ministers Van Gennip en Schouten van Sociale Zaken en W...
Lees meer
Tags
08
april
2022
| 15:42 Europe/Amsterdam
De eerste aanvraagmogelijkheid voor het STAP-budget genoot grote belangstelling. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat 36.000 mensen met behulp van STAP kunnen beginnen aan een opleiding. Er is gespreid gebruik gemaakt van het budget op het gebied van...
Lees meer
Tags
07
april
2022
| 12:12 Europe/Amsterdam
Het programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM) is door het Adviescollege ICT-toetsing onderzocht. Dit onderzoek heeft vier concrete aanbevelingen opgeleverd waar het kabinet mee aan de slag gaat.Wie kan werken, moet alle kansen kunnen ...
Lees meer
Tags