Artikelen met de tag 'extra' | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Archief (extra)

2021
13
september
2021
| 10:35 Europe/Amsterdam
Met de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) ondersteunt het kabinet werkgevers in sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. Samenwerkingsverbanden kunnen tot en met 30 september 2021 een vast...
Lees meer
Tags
03
september
2021
| 17:00 Europe/Amsterdam
Ouders kunnen in 2021 kinderopvangtoeslag krijgen voor alle opvanguren die zij hebben doorbetaald. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt in 2021 daardoor niet af van het aantal gewerkte uren. Hiermee wordt voorkomen dat ouders die als gevolg van...
Lees meer
Tags
06
augustus
2021
| 14:51 Europe/Amsterdam
Sinds de start van de banenafspraak tot en met eerste kwartaal van dit jaar zijn er 60.525 extra banen gerealiseerd. In totaal vallen 238.721 mensen binnen de Banenafspraak. In het eerste kwartaal van dit jaar werken daarvan 117.561 mensen.Aan het ei...
Lees meer
Tags
21
juni
2021
| 12:09 Europe/Amsterdam
Het kabinet wil niet alleen dat iedereen de regie over zijn eigen loopbaan en ontwikkeling kan nemen, maar ook dat de mogelijkheden daartoe binnen handbereik zijn. Per 2022 is dat voor iedereen die zich tijdig meldt, ouder is dan 18 jaar en een band ...
Lees meer
Tags
31
mei
2021
| 12:48 Europe/Amsterdam
Het kabinet stelt jaarlijks via het actieprogramma Tel mee met Taal subsidie beschikbaar voor werkgevers die investeren in de basisvaardigheden van werknemers. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheid o...
Lees meer
Tags
17
mei
2021
| 17:28 Europe/Amsterdam
175 mkb-bedrijven ontvangen in totaal 10 miljoen euro voor hun MKB!dee: projecten waarmee ondernemers kunnen experimenteren met hoe je de kennis en vaardigheden van je personeel kunt opvijzelen. Dat is vandaag bekend gemaakt door staatssecretaris Mon...
Lees meer
Tags
26
april
2021
| 16:58 Europe/Amsterdam
Naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant van afgelopen vrijdag over het Inlichtingenbureau brengen wij graag de volgende informatie onder de aandacht. Het Inlichtingenbureau is een gegevensknooppunt. Het verzamelt, koppelt en verstrekt gegeve...
Lees meer
Tags
26
februari
2021
| 14:21 Europe/Amsterdam
Vanaf 1 maart 2021 versterkt Ton Heerts de crisisdienstverlening van de regionale mobiliteitsteams. Deze teams ondersteunen mensen die door de coronacrisis in onzekerheid verkeren en extra ondersteuning nodig hebben op de arbeidsmarkt. Minister Koolm...
Lees meer
Tags
21
januari
2021
| 18:14 Europe/Amsterdam
Geachte dames en heren,Inmiddels is het alweer bijna een jaar geleden dat deze pandemie ons land trof. Bas van ‘t Wout zei het al: met de start van de vaccinaties is er belangrijk perspectief ontstaan. Dat biedt hoop; er is land in zicht. Maar we zij...
Lees meer
Tags
18
januari
2021
| 17:27 Europe/Amsterdam
Vandaag is demissionair staatssecretaris Van ‘t Wout op bezoek geweest bij het Werkplein Hart van West-Brabant, digitaal weliswaar. Daar sprak hij met ondernemers over de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd in coronatijd en over de manier w...
Lees meer
Tags
2020
13
oktober
2020
| 18:43 Europe/Amsterdam
Tientallen gemeenten en organisaties bekrachtigden vandaag het pact 'Op weg naar een schuldenzorgvrij Nederland'. Ze spreken er mee af dezelfde, succesvolle schuldenaanpakken te gebruiken. Hierdoor kunnen mensen hun schulden sneller afbetalen en kunn...
Lees meer
Tags
05
oktober
2020
| 12:54 Europe/Amsterdam
Staatssecretaris van ’t Wout (SZW) heeft vandaag samen met staatssecretaris Blokhuis (VWS) het programma 'Vitaal Bedrijf' gelanceerd. Het programma biedt praktische, onafhankelijke ondersteuning voor ondernemers, met als doel om goed vitaliteitsbelei...
Lees meer
Tags
01
oktober
2020
| 11:01 Europe/Amsterdam
Koningin Máxima en staatssecretaris Bas van ’t Wout brachten woensdag 30 september een virtueel werkbezoek aan de gemeente Alphen en SchuldenlabNL. Onderwerp van gesprek was de lokale schuldenaanpak van de gemeente. De Koningin en de staatssecretaris...
Lees meer
Tags
30
september
2020
| 17:40 Europe/Amsterdam
Vanwege de landelijke coronamaatregelen die afgelopen maandag door het kabinet zijn aangekondigd, is besloten de beperkte vermogenstoets in de Tozo uit te stellen. Vandaag werd bekend dat uitstel is gegeven tot 1 april volgend jaar. Het kabinet wi...
Lees meer
Tags
21
september
2020
| 16:38 Europe/Amsterdam
De coronacrisis heeft onze arbeidsmarkt in korte tijd veranderd. Verschillende sectoren draaien al maanden op halve kracht, waardoor mensen hun baan verliezen. Maar er zijn ook bedrijven die in deze moeilijke tijd juist staan te springen om extra per...
Lees meer
Tags
15
september
2020
| 17:31 Europe/Amsterdam
Staatssecretaris Bas van ’t Wout bracht op maandag 14 september een bezoek aan de voedselbank Hoeksche Waard. Hij sprak er met vrijwilligers die zich dagelijks inzetten om mensen van voedselpakketten te voorzien. In de Hoeksche Waard zijn zo’n 175...
Lees meer
Tags
31
augustus
2020
| 16:07 Europe/Amsterdam
Veel mensen zijn door de coronacrisis acuut in een financieel moeilijke situatie terechtgekomen. Voor anderen dreigt deze situatie. Het kabinet doet er alles aan om banen, bedrijven en inkomens te beschermen. Toch is de verwachting dat meer huishoude...
Lees meer
Tags
28
augustus
2020
| 16:00 Europe/Amsterdam
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lichtte, samen met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en minister Hoekstra van Financiën, het steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt toe. ...
Lees meer
30
juni
2020
| 11:29 Europe/Amsterdam
Uitbreiding geboorteverlof voor partners (Wet Invoering Extra Geboorteverlof, WIEG) Sinds 1 januari 2019 krijgen partners van vrouwen die een kind hebben gekregen al een week vrij na de geboorte in plaats van twee dagen. Vanaf 1 juli 2020 krijgen ...
Lees meer
20
mei
2020
| 14:56 Europe/Amsterdam
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lichtte, samen met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en minister Hoekstra van Financiën, het tweede noodpakket voor banen en economie toe. Gesproken woord telt. ...
Lees meer
08
mei
2020
| 14:16 Europe/Amsterdam
Het kabinet is van plan de Sociaal-Economische Raad (SER) om zeven adviezen te vragen. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd. Het kabinet doet daarmee een beroep op de ervaring...
Lees meer
Tags
SER
30
april
2020
| 15:59 Europe/Amsterdam
Divosa heeft met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vanuit het project ‘Simpel Switchen in de participatieketen’ versneld een toolkit ontwikkeld. De Toolkit snelle aanvraag – snel besluit helpt gemeenten om het proces van bijst...
Lees meer
02
april
2020
| 15:41 Europe/Amsterdam
De gevolgen van het Coronavirus zijn ook zichtbaar in Caribisch Nederland. Werkgevers en zelfstandig ondernemers in de bijzondere Nederlandse gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen daarom aanspraak maken op een speciaal ontworpen noodregeli...
Lees meer
20
maart
2020
| 15:16 Europe/Amsterdam
Per 1 april 2020 worden mevrouw L.C. (Luce) van Kempen BSc, dr. P.F. (Pieter) Hasekamp namens het Centraal Planbureau (CPB) en prof. dr. O.C.H.M. (Olaf) Sleijpen namens De Nederlandsche Bank (DNB) benoemd als Kroonleden van de Sociaal-Economische Raa...
Lees meer
10
februari
2020
| 15:09 Europe/Amsterdam
Tamara van Ark, State Secretary for Social Affairs and Employment, at the conference on ‘Working together on the future of the limit values system for carcinogens in Europe’, hosted by the Social and Economic Council, The Hague, 10 February 2020. ...
Lees meer
Tags
16
januari
2020
| 08:00 Europe/Amsterdam
Kinderarmoede komt vaker voor dan veel mensen denken. Zo schat 70 procent van de Nederlanders het aantal kinderen dat in Nederland onder de armoedegrens leeft te laag in of geeft aan geen idee te hebben van de omvang van kinderarmoede. Dit blijkt uit...
Lees meer
Tags
2019
20
december
2019
| 11:30 Europe/Amsterdam
Het kabinet zet zich in om de bestaanszekerheid van de inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren. Onderdeel van deze aanpak is de introductie per 1 januari 2020 van een toeslag via de onderstand voor ouderen met een basispensioen (AOV). Om me...
Lees meer
Tags
20
december
2019
| 10:39 Europe/Amsterdam
Het aantal kinderen op de dagopvang en buitenschoolse opvang is opnieuw gestegen. In het derde kwartaal van dit jaar gingen gemiddeld 817.000 kinderen met kinderopvangtoeslag naar de kinderopvang. Dit is een stijging van 34.000 kinderen ten opzichte ...
Lees meer
Tags
10
december
2019
| 12:30 Europe/Amsterdam
De commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten heeft meer tijd nodig voor het uitbrengen van een breed gedragen eindadvies vanwege de complexiteit van de materie en de verscheidenheid aan opvattingen. Staatsecretaris Van Ark van Soci...
Lees meer
Tags
29
november
2019
| 16:00 Europe/Amsterdam
Drs. C.H.L.M. (Coen) van de Louw wordt herbenoemd tot lid van de raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De herbenoeming gaat in op 12 april 2020 voor de duur van vijf jaar. Dat heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegen...
Lees meer
Tags