Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Archief (extra)

2019
08
november
2019
| 13:40 Europe/Amsterdam
Op maandagmiddag 11 november bezoekt staatssecretaris Tamara van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, samen met Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, het Hout en Meubilerings College (HMC) in Rotterdam. De middag onderstreept het belang van gezon...
Lees meer
Tags
07
november
2019
| 15:19 Europe/Amsterdam
Samenwerking tussen publieke en private partijen en de inbreng van ervaringsdeskundigen zijn noodzakelijk voor een succesvolle bestrijding van problematische schulden. Dat benadrukte staatssecretaris Tamara van Ark in haar toespraak op een werkconfer...
Lees meer
Tags
17
oktober
2019
| 11:43 Europe/Amsterdam
In elke schoolklas hebben gemiddeld drie kinderen te maken met armoede. Armoede onder kinderen is extra schrijnend. Zij kunnen niets doen aan hun situatie, maar er wel de negatieve gevolgen van ondervinden. In het kader van Wereldarmoededag nam staat...
Lees meer
Tags
30
september
2019
| 12:06 Europe/Amsterdam
Het kabinet wil dat iedereen blijft leren en zich verder ontwikkelt tijdens het werkende leven; dat vraagt om investeringen. Om werkgevers daartoe aan te sporen kunnen zij opleidingskosten die hun medewerkers maken voor een opleiding voor een andere ...
Lees meer
24
september
2019
| 15:59 Europe/Amsterdam
Diana Monissen treedt toe tot de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten. Zij vervangt Mariënne Verhoef die heeft besloten haar functie als lid van de commissie neer te leggen in verband met andere werkzaamheden. Schadeafhande...
Lees meer
Tags
16
september
2019
| 15:30 Europe/Amsterdam
Dertig statushouders worden opgeleid voor een vaste baan in de spoorsector. Dat voornemen staat in de intentieverklaring “Duurzame arbeidsmarkt op de rails” die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staatssecretaris Van Veldhoven va...
Lees meer
11
september
2019
| 15:14 Europe/Amsterdam
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt op Prinsjesdag, dinsdag 17 september 2019, de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. De begroting bevat onder andere koopkrachtramingen voor...
Lees meer
09
september
2019
| 17:41 Europe/Amsterdam
Koningin Máxima woonde op maandag 9 september het congres ‘Kom uit je schuld’ bij in het gebouw van de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht. Centraal stond de vraag hoe de taboes die spelen rondom schulden doorbroken kunnen worden. In mei van d...
Lees meer
Tags
03
september
2019
| 10:30 Europe/Amsterdam
Staatssecretaris Van Ark reageert op het SCP-rapport 'Armoede in kaart 2019' waaruit blijkt dat de armoede in Nederland sinds 2013 aan het dalen is: 'Ik ben blij dat de armoede in Nederland is afgenomen de afgelopen jaren. Het is belangrijk dat de...
Lees meer
Tags
09
augustus
2019
| 10:00 Europe/Amsterdam
Hare Majesteit Koningin Máxima woont maandagochtend 9 september het congres ‘Kom uit je schuld’ bij in het gebouw van de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ook aanwezig en organis...
Lees meer
Tags
04
juli
2019
| 18:10 Europe/Amsterdam
Sinds de lancering eind mei hebben zo’n 160 gemeenten het campagnemateriaal aangevraagd over de schuldencampagne van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De campagne ‘Kom uit je schuld’ heeft tot doel om het taboe rondom schulden te d...
Lees meer
Tags
02
juli
2019
| 17:35 Europe/Amsterdam
‘Jullie zijn koplopers om risico inventarisatie en -evaluatie te versterken. Jaarlijks overlijden 4.100 mensen door hun werk. Dat schokkend hoge aantal moet naar beneden.’ Dat zei staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanochte...
Lees meer
26
juni
2019
| 14:24 Europe/Amsterdam
De onafhankelijke adviescommissie kinderopvang en vaccinatie overhandigt op maandag 1 juli haar rapport aan staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en aan staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De onafha...
Lees meer
Tags
24
juni
2019
| 16:09 Europe/Amsterdam
Per 1 juli 2019 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderd...
Lees meer
Tags
12
juni
2019
| 16:53 Europe/Amsterdam
Minister Koolmees sprak vandaag bij de CPB lecture over ongelijkheid op de arbeidsmarkt. In zijn toespraak ging hij onder meer in op hoe je met evidence-based beleid de kwetsbare positie van mensen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt kunt ...
Lees meer
Tags
06
juni
2019
| 11:56 Europe/Amsterdam
Met een slag op de beursgong opende staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, samen met Saskia Van Eck-Vermeer, cliënt bij Cordaan op 6 juni de handelsdag op de beurs. Het is tevens het startsein voor de Nationale Prokkel...
Lees meer
Tags
23
mei
2019
| 15:24 Europe/Amsterdam
Eerder vanmiddag sprak staatssecretaris Van Ark in Leeuwarden op het voorjaarscongres ("It kin wol! Maak het verschil") van Divosa, de vereniging van gemeentelijk directeuren in het sociaal domein. In haar toespraak ging ze uitgebreid in op "Het Bree...
Lees meer
16
mei
2019
| 12:23 Europe/Amsterdam
Staatssecretaris van Ark sprak op 15 mei bij de Jaarconferentie Sociaal werk over hoe professionals in de wijk maatwerk kunnen leveren voor gezinnen met complexe problemen. Hieronder de volledige speech. ...
Lees meer
Tags
13
mei
2019
| 16:02 Europe/Amsterdam
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf een toespraak op het congres van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) in het Louwman Museum in Den Haag. In de speech beschrijft hij hoe belangrijk werk is en hoe hij zich sterk maakt ...
Lees meer
13
mei
2019
| 10:59 Europe/Amsterdam
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf een toespraak tijdens de Nationale Iftar, georganiseerd door de Nederlands-Turkse Ondernemersvereniging (HOTIAD) en het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). Op de Iftar wordt in de loop v...
Lees meer
30
april
2019
| 10:34 Europe/Amsterdam
Gemeenten en UWV kunnen nu mensen met mildere psychische aandoeningen makkelijker aan het werk helpen. Een bestaande regeling voor mensen met ernstige psychische aandoeningen wordt hiervoor uitgebreid. De nieuwe regeling geeft subsidie voor een indiv...
Lees meer
Tags
26
maart
2019
| 13:01 Europe/Amsterdam
“Waar geld de wereld doet draaien, zet nijpend geldgebrek deze stil. Dat ervaren deze kinderen keer op keer. Telkens staat hun wereld weer eventjes stil. Of misschien moet ik wel zeggen: telkens stort die wereld weer in. Als ze door financiële proble...
Lees meer
15
maart
2019
| 17:31 Europe/Amsterdam
Het is van groot belang dat ouders arbeid en zorg kunnen combineren. Daartoe moet er goede, veilige en financieel toegankelijke kinderopvang zijn. Het is voor ouders dan ook zeer vervelend als zij in onzekerheid zitten over de vraag of er wel plek is...
Lees meer
Tags
07
maart
2019
| 17:07 Europe/Amsterdam
"Armoede vreet in bij kinderen. Het laat ze alleen zijn in de groep. Daarom is het van belang dat ze wél meekunnen met dat schoolreisje, dat ze die fiets krijgen om mee naar school te gaan. Maar het is nog meer van belang dat we ze leren weerbaar te ...
Lees meer
26
februari
2019
| 11:42 Europe/Amsterdam
De Commissie Regulering van werk heeft haar eigen website geopend waar mensen en organisaties worden uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van werk: www.reguleringvanwerk.nl. In december gaf minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenh...
Lees meer
12
februari
2019
| 15:49 Europe/Amsterdam
Staatssecretaris Tamara van Ark heeft op maandag 11 februari het startsein gegeven voor een pilot waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk gaan bij verpleeghuizen in de regio Amsterdam. Het gaat om schoolverlaters uit het prakt...
Lees meer
Tags
07
februari
2019
| 16:33 Europe/Amsterdam
Tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van de International Labour Organisation stond minister Koolmees stil bij de vraag hoe overheden en sociale partners zekerheid kunnen bieden in een veranderende wereld. Hij stelde dat de ILO vanuit een rad...
Lees meer
30
januari
2019
| 11:10 Europe/Amsterdam
Vrijwilligers kunnen een belangrijke rol vervullen bij het voorkomen en aanpakken van financiële problemen. Een van de organisaties die mensen met schulden lokaal ondersteunt is SchuldHulpMaatje. Iedereen kan er vrijblijvend aankloppen voor deskundig...
Lees meer
Tags
29
januari
2019
| 15:07 Europe/Amsterdam
Vandaag hebben werkgevers, gemeenten, UWV, onderwijsveld en Rijk in een gezamenlijke startbijeenkomst de urgentie benadrukt dat meer mensen aan de slag moeten. Juist in deze fase van arbeidskrapte is iedereen nodig. Hier zien alle partijen ook meer m...
Lees meer
Tags
17
januari
2019
| 15:31 Europe/Amsterdam
Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft het eindrapport Lezen ≠ Begrijpen in ontvangst genomen. Het rapport bundelt de meest recente onderzoeken naar schulden en laaggeletterdheid. Hieruit blijkt dat de helft van de mensen m...
Lees meer
Tags