Artikelen met de tag 'extra' | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Archief (extra)

2020
21
september
2020
| 16:38 Europe/Amsterdam
De coronacrisis heeft onze arbeidsmarkt in korte tijd veranderd. Verschillende sectoren draaien al maanden op halve kracht, waardoor mensen hun baan verliezen. Maar er zijn ook bedrijven die in deze moeilijke tijd juist staan te springen om extra per...
Lees meer
Tags
15
september
2020
| 17:31 Europe/Amsterdam
Staatssecretaris Bas van ’t Wout bracht op maandag 14 september een bezoek aan de voedselbank Hoeksche Waard. Hij sprak er met vrijwilligers die zich dagelijks inzetten om mensen van voedselpakketten te voorzien. In de Hoeksche Waard zijn zo’n 175...
Lees meer
Tags
31
augustus
2020
| 16:07 Europe/Amsterdam
Veel mensen zijn door de coronacrisis acuut in een financieel moeilijke situatie terechtgekomen. Voor anderen dreigt deze situatie. Het kabinet doet er alles aan om banen, bedrijven en inkomens te beschermen. Toch is de verwachting dat meer huishoude...
Lees meer
Tags
28
augustus
2020
| 16:00 Europe/Amsterdam
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lichtte, samen met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en minister Hoekstra van Financiën, het steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt toe. ...
Lees meer
30
juni
2020
| 11:29 Europe/Amsterdam
Uitbreiding geboorteverlof voor partners (Wet Invoering Extra Geboorteverlof, WIEG) Sinds 1 januari 2019 krijgen partners van vrouwen die een kind hebben gekregen al een week vrij na de geboorte in plaats van twee dagen. Vanaf 1 juli 2020 krijgen ...
Lees meer
20
mei
2020
| 14:56 Europe/Amsterdam
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lichtte, samen met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en minister Hoekstra van Financiën, het tweede noodpakket voor banen en economie toe. Gesproken woord telt. ...
Lees meer
08
mei
2020
| 14:16 Europe/Amsterdam
Het kabinet is van plan de Sociaal-Economische Raad (SER) om zeven adviezen te vragen. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd. Het kabinet doet daarmee een beroep op de ervaring...
Lees meer
Tags
SER
30
april
2020
| 15:59 Europe/Amsterdam
Divosa heeft met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vanuit het project ‘Simpel Switchen in de participatieketen’ versneld een toolkit ontwikkeld. De Toolkit snelle aanvraag – snel besluit helpt gemeenten om het proces van bijst...
Lees meer
02
april
2020
| 15:41 Europe/Amsterdam
De gevolgen van het Coronavirus zijn ook zichtbaar in Caribisch Nederland. Werkgevers en zelfstandig ondernemers in de bijzondere Nederlandse gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen daarom aanspraak maken op een speciaal ontworpen noodregeli...
Lees meer
20
maart
2020
| 15:16 Europe/Amsterdam
Per 1 april 2020 worden mevrouw L.C. (Luce) van Kempen BSc, dr. P.F. (Pieter) Hasekamp namens het Centraal Planbureau (CPB) en prof. dr. O.C.H.M. (Olaf) Sleijpen namens De Nederlandsche Bank (DNB) benoemd als Kroonleden van de Sociaal-Economische Raa...
Lees meer
10
februari
2020
| 15:09 Europe/Amsterdam
Tamara van Ark, State Secretary for Social Affairs and Employment, at the conference on ‘Working together on the future of the limit values system for carcinogens in Europe’, hosted by the Social and Economic Council, The Hague, 10 February 2020. ...
Lees meer
Tags
16
januari
2020
| 08:00 Europe/Amsterdam
Kinderarmoede komt vaker voor dan veel mensen denken. Zo schat 70 procent van de Nederlanders het aantal kinderen dat in Nederland onder de armoedegrens leeft te laag in of geeft aan geen idee te hebben van de omvang van kinderarmoede. Dit blijkt uit...
Lees meer
Tags
2019
20
december
2019
| 11:30 Europe/Amsterdam
Het kabinet zet zich in om de bestaanszekerheid van de inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren. Onderdeel van deze aanpak is de introductie per 1 januari 2020 van een toeslag via de onderstand voor ouderen met een basispensioen (AOV). Om me...
Lees meer
Tags
20
december
2019
| 10:39 Europe/Amsterdam
Het aantal kinderen op de dagopvang en buitenschoolse opvang is opnieuw gestegen. In het derde kwartaal van dit jaar gingen gemiddeld 817.000 kinderen met kinderopvangtoeslag naar de kinderopvang. Dit is een stijging van 34.000 kinderen ten opzichte ...
Lees meer
Tags
10
december
2019
| 12:30 Europe/Amsterdam
De commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten heeft meer tijd nodig voor het uitbrengen van een breed gedragen eindadvies vanwege de complexiteit van de materie en de verscheidenheid aan opvattingen. Staatsecretaris Van Ark van Soci...
Lees meer
Tags
29
november
2019
| 16:00 Europe/Amsterdam
Drs. C.H.L.M. (Coen) van de Louw wordt herbenoemd tot lid van de raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De herbenoeming gaat in op 12 april 2020 voor de duur van vijf jaar. Dat heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegen...
Lees meer
Tags
28
november
2019
| 20:20 Europe/Amsterdam
Hieronder vindt u het eerste deel van de inbreng van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het Tweede Kamerdebat over de begroting van SZW voor 2020. Het volledige verslag van het debat vindt u op de website van de Tweede K...
Lees meer
Tags
28
november
2019
| 19:50 Europe/Amsterdam
Hieronder vindt u het eerste deel van de inbreng van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het Tweede Kamerdebat over de begroting van SZW voor 2020. Het volledige verslag van het debat vindt u op de website van de Tweede Kamer. ...
Lees meer
Tags
21
november
2019
| 08:00 Europe/Amsterdam
Het is belangrijk dat mensen in de bijstand meer perspectief krijgen om weer mee te doen. Langdurige afhankelijkheid van de bijstand kan leiden tot sociaal isolement en vergroot de kans op schuldenproblematiek. Het gaat erom mensen bij de samenleving...
Lees meer
Tags
20
november
2019
| 13:56 Europe/Amsterdam
Staatssecretaris Van Ark heeft de Tweede Kamer het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2018 van de Inspectie van het Onderwijs aangeboden. Uit het rapport blijkt dat het algemene beeld over de uitvoering van toezicht en handhaving do...
Lees meer
Tags
08
november
2019
| 13:40 Europe/Amsterdam
Op maandagmiddag 11 november bezoekt staatssecretaris Tamara van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, samen met Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, het Hout en Meubilerings College (HMC) in Rotterdam. De middag onderstreept het belang van gezon...
Lees meer
Tags
07
november
2019
| 15:19 Europe/Amsterdam
Samenwerking tussen publieke en private partijen en de inbreng van ervaringsdeskundigen zijn noodzakelijk voor een succesvolle bestrijding van problematische schulden. Dat benadrukte staatssecretaris Tamara van Ark in haar toespraak op een werkconfer...
Lees meer
Tags
17
oktober
2019
| 11:43 Europe/Amsterdam
In elke schoolklas hebben gemiddeld drie kinderen te maken met armoede. Armoede onder kinderen is extra schrijnend. Zij kunnen niets doen aan hun situatie, maar er wel de negatieve gevolgen van ondervinden. In het kader van Wereldarmoededag nam staat...
Lees meer
Tags
30
september
2019
| 12:06 Europe/Amsterdam
Het kabinet wil dat iedereen blijft leren en zich verder ontwikkelt tijdens het werkende leven; dat vraagt om investeringen. Om werkgevers daartoe aan te sporen kunnen zij opleidingskosten die hun medewerkers maken voor een opleiding voor een andere ...
Lees meer
24
september
2019
| 15:59 Europe/Amsterdam
Diana Monissen treedt toe tot de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten. Zij vervangt Mariënne Verhoef die heeft besloten haar functie als lid van de commissie neer te leggen in verband met andere werkzaamheden. Schadeafhande...
Lees meer
Tags
16
september
2019
| 15:30 Europe/Amsterdam
Dertig statushouders worden opgeleid voor een vaste baan in de spoorsector. Dat voornemen staat in de intentieverklaring “Duurzame arbeidsmarkt op de rails” die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staatssecretaris Van Veldhoven va...
Lees meer
11
september
2019
| 15:14 Europe/Amsterdam
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt op Prinsjesdag, dinsdag 17 september 2019, de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. De begroting bevat onder andere koopkrachtramingen voor...
Lees meer
09
september
2019
| 17:41 Europe/Amsterdam
Koningin Máxima woonde op maandag 9 september het congres ‘Kom uit je schuld’ bij in het gebouw van de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht. Centraal stond de vraag hoe de taboes die spelen rondom schulden doorbroken kunnen worden. In mei van d...
Lees meer
Tags
03
september
2019
| 10:30 Europe/Amsterdam
Staatssecretaris Van Ark reageert op het SCP-rapport 'Armoede in kaart 2019' waaruit blijkt dat de armoede in Nederland sinds 2013 aan het dalen is: 'Ik ben blij dat de armoede in Nederland is afgenomen de afgelopen jaren. Het is belangrijk dat de...
Lees meer
Tags
09
augustus
2019
| 10:00 Europe/Amsterdam
Hare Majesteit Koningin Máxima woont maandagochtend 9 september het congres ‘Kom uit je schuld’ bij in het gebouw van de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ook aanwezig en organis...
Lees meer
Tags