Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Archief (extra)

2019
23
mei
2019
Eerder vanmiddag sprak staatssecretaris Van Ark in Leeuwarden op het voorjaarscongres ("It kin wol! Maak het verschil") van Divosa, de vereniging van gemeentelijk directeuren in het sociaal domein. In haar toespraak ging ze uitgebreid in op "Het Bree...
Lees meer
16
mei
2019
Staatssecretaris van Ark sprak op 15 mei bij de Jaarconferentie Sociaal werk over hoe professionals in de wijk maatwerk kunnen leveren voor gezinnen met complexe problemen. Hieronder de volledige speech. ...
Lees meer
Tags
13
mei
2019
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf een toespraak op het congres van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) in het Louwman Museum in Den Haag. In de speech beschrijft hij hoe belangrijk werk is en hoe hij zich sterk maakt ...
Lees meer
Tags
13
mei
2019
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf een toespraak tijdens de Nationale Iftar, georganiseerd door de Nederlands-Turkse Ondernemersvereniging (HOTIAD) en het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). Op de Iftar wordt in de loop v...
Lees meer
Tags
30
april
2019
Gemeenten en UWV kunnen nu mensen met mildere psychische aandoeningen makkelijker aan het werk helpen. Een bestaande regeling voor mensen met ernstige psychische aandoeningen wordt hiervoor uitgebreid. De nieuwe regeling geeft subsidie voor een indiv...
Lees meer
Tags
26
maart
2019
“Waar geld de wereld doet draaien, zet nijpend geldgebrek deze stil. Dat ervaren deze kinderen keer op keer. Telkens staat hun wereld weer eventjes stil. Of misschien moet ik wel zeggen: telkens stort die wereld weer in. Als ze door financiële proble...
Lees meer
Tags
15
maart
2019
Het is van groot belang dat ouders arbeid en zorg kunnen combineren. Daartoe moet er goede, veilige en financieel toegankelijke kinderopvang zijn. Het is voor ouders dan ook zeer vervelend als zij in onzekerheid zitten over de vraag of er wel plek is...
Lees meer
Tags
07
maart
2019
"Armoede vreet in bij kinderen. Het laat ze alleen zijn in de groep. Daarom is het van belang dat ze wél meekunnen met dat schoolreisje, dat ze die fiets krijgen om mee naar school te gaan. Maar het is nog meer van belang dat we ze leren weerbaar te ...
Lees meer
Tags
26
februari
2019
De Commissie Regulering van werk heeft haar eigen website geopend waar mensen en organisaties worden uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van werk: www.reguleringvanwerk.nl. In december gaf minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenh...
Lees meer
Tags
wab
12
februari
2019
Staatssecretaris Tamara van Ark heeft op maandag 11 februari het startsein gegeven voor een pilot waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk gaan bij verpleeghuizen in de regio Amsterdam. Het gaat om schoolverlaters uit het prakt...
Lees meer
Tags
07
februari
2019
Tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van de International Labour Organisation stond minister Koolmees stil bij de vraag hoe overheden en sociale partners zekerheid kunnen bieden in een veranderende wereld. Hij stelde dat de ILO vanuit een rad...
Lees meer
Tags
ILO
30
januari
2019
Vrijwilligers kunnen een belangrijke rol vervullen bij het voorkomen en aanpakken van financiële problemen. Een van de organisaties die mensen met schulden lokaal ondersteunt is SchuldHulpMaatje. Iedereen kan er vrijblijvend aankloppen voor deskundig...
Lees meer
Tags
29
januari
2019
Vandaag hebben werkgevers, gemeenten, UWV, onderwijsveld en Rijk in een gezamenlijke startbijeenkomst de urgentie benadrukt dat meer mensen aan de slag moeten. Juist in deze fase van arbeidskrapte is iedereen nodig. Hier zien alle partijen ook meer m...
Lees meer
Tags
17
januari
2019
Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft het eindrapport Lezen ≠ Begrijpen in ontvangst genomen. Het rapport bundelt de meest recente onderzoeken naar schulden en laaggeletterdheid. Hieruit blijkt dat de helft van de mensen m...
Lees meer
Tags
2018
19
december
2018
MKB-Nederland, het Verbond van Verzekeraars en minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid presenteren morgenochtend de afspraken over loondoorbetaling bij ziekte. Media zijn hierbij welkom. Naderhand zijn voorzitter van MKB-Nederland J...
Lees meer
Tags
19
december
2018
Per 1 januari 2019 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat om de Participatiewet, de IOAW en IOAZ, de AOW, de Anw, de Wajong, de WW, de WIA, de WAO, de ZW en de TW. Dat komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wette...
Lees meer
Tags
19
december
2018
Per 1 januari 2019 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit zijn de wijzigingen in 2019 in alfabetische volgorde:   Aanpassing beroepskracht-kindratio voor de dagopvang en de bui...
Lees meer
Tags
17
december
2018
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt woensdag 19 december 2018 een brief aan de Tweede Kamer die ingaat op het eerste loonstrookje van 2019. Op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het voor journalisten m...
Lees meer
Tags
13
december
2018
Ouders namen gemiddeld meer uren kinderopvang af in het derde kwartaal van 2018. Het gemiddeld aantal uren dat een kind per maand naar de buitenschoolse opvang (bso), het kinderdagverblijf of een gastouder gaat is in het derde kwartaal gestegen naar ...
Lees meer
Tags
06
december
2018
Kleine schulden of betalingsachterstanden kunnen snel groter worden, waardoor mensen tot over hun oren in de problemen komen. Dat is ongewenst en levert alleen maar verliezers op. Door betere hulpverlening en meer samenwerking wil de Rijksoverheid, s...
Lees meer
Tags
29
november
2018
Hieronder vindt u het eerste deel van de inbreng van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het Tweede Kamerdebat over de begroting van SZW voor 2019. Voor het volledige verslag van het debat verwijzen wij u naar de website ...
Lees meer
Tags
29
november
2018
Hieronder vindt u het eerste deel van de inbreng van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het Tweede Kamerdebat over de begroting van SZW voor 2019. Voor het volledige verslag van het debat verwijzen wij u naar de website van de T...
Lees meer
Tags
26
november
2018
Wilt u weten welke stukken de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer willen versturen vanaf nu tot en met eind 2019? Dat kan. Minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark hebben vandaag een concept-jaar...
Lees meer
22
november
2018
‘Veel mensen met een arbeidsbeperking staan ongewild langs de kant. Voor hen wil ik de handschoen oppakken om te zorgen dat er meer perspectief is. Daar zijn veel kansen nu het economisch goed gaat. Bij dat streven vind ik de schoonmaakbranche aan mi...
Lees meer
Tags
16
november
2018
Ongeveer de helft van de mensen met een arbeidsbeperking is niet aan het werk. Dat is veel te veel, vindt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ‘We kunnen het ons niet veroorloven dat zoveel mensen langs de kant staan....
Lees meer
Tags
14
november
2018
“We staan voor een probleem dat zoveel aspecten heeft dat u wel met zoveel partijen betrokken móét zijn. We noemen het wel het veelkoppige monster van de schuldenproblematiek.” Dat zei staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenh...
Lees meer
Tags
12
november
2018
"Honderd jaar werk en sociale zekerheid laat zien dat de beste, meest duurzame plannen voor de toekomst voortkomen uit een combinatie van feiten, draagvlak, timing en commitment." Dat zei minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag...
Lees meer
Tags
08
november
2018
Premier Rutte en minister Koolmees hebben een bezoek gebracht aan koffietent en koffiebranderij Heilige Boontjes in Rotterdam, waar jongeren werken aan een nieuwe toekomst. Eerder in hun leven kwamen zij in aanraking met politie en justitie maar zijn...
Lees meer
Tags
08
november
2018
Vijf projecten die gefinancierd worden door het Europees Sociaal Fonds (ESF) streden woensdag 7 november om de ESF-Award 2018. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reikte de prijs uit aan de gemeente Amsterdam voor haa...
Lees meer
Tags
ESF
02
november
2018
"Overheidswerkgevers zijn verantwoordelijk voor het realiseren van hun aandeel in de banenafspraak." Dat zei staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanochtend in haar toespraak tijdens een congres van het Verbond Sectorw...
Lees meer