Artikelen met de tag 'nieuws' | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Archief (nieuws)

2021
16
september
2021
| 16:00 Europe/Amsterdam
Mensen die sinds de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken, en moeite hebben om zelf nieuw werk te vinden, kunnen vanaf vandaag terecht bij alle 35 regionale mobiliteitsteams. Afgelopen jaar zijn de eerste teams gestart en stee...
Lees meer
Tags
14
september
2021
| 07:00 Europe/Amsterdam
Door de coronacrisis hebben veel ondernemers en ZZP’ers te maken gekregen met financiële zorgen. Ook al is de werkgelegenheid in de meeste sectoren weer op peil en trekt de economie aan, het betekent niet dat alle bedrijven uit de zorgen zijn. In een...
Lees meer
Tags
07
september
2021
| 15:19 Europe/Amsterdam
De beroepsorganisatie voor accountants (NBA) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben een oplossing gevonden voor enkele complexe problemen waar accountants soms tegenaan lopen bij de controle van de Corona-subsidie NOW. Hiermee ...
Lees meer
Tags
30
augustus
2021
| 11:05 Europe/Amsterdam
Momenteel duren de beoordelingen voor de arbeidsongeschiktheidswet WIA langer dan normaal. Dat heeft te maken met de verhouding tussen het aantal beoordelingen en de beschikbare verzekeringsartsen en de gevolgen van de coronamaatregelen. Mensen die i...
Lees meer
Tags
12
juli
2021
| 12:30 Europe/Amsterdam
Het budget van de TONK-regeling is enkele maanden geleden verdubbeld. Minister Koolmees laat nu weten dat veel gemeenten huishoudens in financiële nood ruimhartiger ondersteunen.De TONK-regeling is er voor huishoudens die er door de coronacrisis aanz...
Lees meer
Tags
08
juli
2021
| 18:39 Europe/Amsterdam
Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer kinderen bereikt met hun beleid om kinderarmoede terug te dringen. Dit blijkt uit onderzoek dat minister Koolmees vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Gemeenten zouden nog meer kunnen doen om kinderen ...
Lees meer
Tags
08
juli
2021
| 14:44 Europe/Amsterdam
Het afgesproken aantal banen van de Banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking is voor het eerst niet gehaald. Dat laat minister Koolmees vandaag weten.Werkgevers in zowel de sector markt als overheid hebben afgesproken elk jaar extra banen t...
Lees meer
Tags
06
juli
2021
| 17:13 Europe/Amsterdam
De afgelopen periode is het UWV en SVB gelukt om coronasteunregelingen uit te voeren en gelijktijdig de dienstverlening op peil te houden. Beide uitvoeringsorganisaties zetten voor het eerst in een brief aan de Tweede Kamer uiteen tegen welke knellen...
Lees meer
Tags
06
juli
2021
| 16:25 Europe/Amsterdam
Jongeren zijn hard geraakt door de coronacrisis. Ze hebben onderwijs op afstand moeten volgen, een stageplek vinden was lastig en veel jongeren zijn hun bijbaan of baan kwijtgeraakt. Juist nu de maatregelen versoepeld worden en de economie aantrekt, ...
Lees meer
Tags
05
juli
2021
| 13:24 Europe/Amsterdam
De vereenvoudiging van de Wajong heeft onbedoeld geleid tot financiële achteruitgang bij enkele Wajongers en per ongeluk tot hogere uitkeringen bij anderen. Minister Koolmees laat weten dit samen met het UWV te herstellen.Per 1 januari 2021 zijn de r...
Lees meer
Tags
02
juli
2021
| 15:55 Europe/Amsterdam
Op 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking getreden. Recent is gebleken dat de beslagvrije voet voor sommige groepen te laag en andere groepen juist te hoog is vastgesteld. Minister Koolmees laat weten dat de berekening p...
Lees meer
Tags
01
juli
2021
| 15:18 Europe/Amsterdam
Donderdag 1 juli 2021 bood de commissie van wijzen haar eindrapport ‘Onvolledige opbouw AOW, naar een onverplichte tegemoetkoming voor ouderen van Surinaamse herkomst’ aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan.De commissie is gev...
Lees meer
Tags
25
juni
2021
| 14:51 Europe/Amsterdam
Het kabinet wil werk maken van betere publieke dienstverlening. Het heeft concrete acties voor de komende jaren vastgelegd in een zogenoemde overheidsbrede werkagenda. Het vertrouwen in de overheid is zowel maatschappelijk, politiek en bestuurlijk on...
Lees meer
Tags
23
juni
2021
| 11:31 Europe/Amsterdam
Per 1 juli 2021 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat om de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbei...
Lees meer
Tags
04
juni
2021
| 15:16 Europe/Amsterdam
Het demissionaire kabinet wil de regeling voor het verlenen van tewerkstellingsvergunningen voor de Aziatische horecasector voorlopig opschorten voor nieuwe koks die naar Nederland komen. Dat wil het kabinet na signalen over misbruik van de regeling ...
Lees meer
Tags
01
juni
2021
| 18:30 Europe/Amsterdam
Werk als medicijn. Dat is het uitgangspunt van de re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) waar het kabinet 18 miljoen euro voor vrijmaakt in het komende politiek jaar. Door de ggz-behandeling en begeleiding naar werk te combineren, ...
Lees meer
Tags
31
mei
2021
| 18:01 Europe/Amsterdam
Het kabinet start een pilot in de vorm van een verblijfsregeling die het voor innovatieve startups makkelijker maakt om personeel met gewilde expertise vanuit het buitenland aan te trekken. Voor startups is het als groeiend bedrijf van groot belang o...
Lees meer
Tags
28
mei
2021
| 12:30 Europe/Amsterdam
Het kabinet investeert vanaf 2022 structureel 100 miljoen euro extra in de uitvoering van UWV en SVB. De investering is nodig om de dienstverlening van de uitvoeringsorganisaties aan burgers en bedrijven te kunnen verbeteren. Het kabinet heeft binnen...
Lees meer
Tags
17
mei
2021
| 14:34 Europe/Amsterdam
Het huidige kabinet heeft naar aanleiding van de maatschappelijke en politieke roep een verkenning gedaan naar een andere vormgeving van de kostendelersnorm. Verschillende opties zijn verkend. De meest vergaande, afschaffing, is ook in kaart gebracht...
Lees meer
Tags
12
mei
2021
| 14:55 Europe/Amsterdam
Ongeveer 570.000 ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen en de factuur voor de kinderopvang doorbetaald hebben tijdens de afgelopen sluitingsperiode ontvangen eind mei een tegemoetkoming in de eigen bijdrage. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de ...
Lees meer
Tags
10
mei
2021
| 16:47 Europe/Amsterdam
Met het afsluiten van het pensioenakkoord hebben werkgevers, werknemers en kabinet ook besproken hoe belangrijk het is dat iedereen gezond het pensioen haalt. De Aow-leeftijd gaat daarom minder snel omhoog. Ook kunnen werknemers voorlopig drie jaar e...
Lees meer
Tags
10
mei
2021
| 16:40 Europe/Amsterdam
De nieuwe pensioenwet treedt een jaar later dan verwacht in werking: op uiterlijk 1 januari 2023. Het gezamenlijk streven van het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders is en blijft om per 1 januari 2026 of waar mogelijk zelfs eerder de ove...
Lees meer
Tags
05
mei
2021
| 11:02 Europe/Amsterdam
Ouders die geen kinderopvangtoeslag of andere overheidssubsidie voor het gebruik van kinderopvang ontvangen, kunnen tussen 15 mei en 15 juli bij de Sociale Verzekeringsbank een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen. De Tijdelijke tegemoetkomingsr...
Lees meer
Tags
03
mei
2021
| 16:07 Europe/Amsterdam
Kinderopvangorganisaties ontvangen vanaf vandaag zelftesten voor het coronavirus. Hiermee kunnen kinderopvangmedewerkers en gastouders zichzelf tot de zomer twee keer per week vrijwillig preventief testen. Zelftesten kunnen een positieve bijdrage lev...
Lees meer
Tags
28
april
2021
| 16:10 Europe/Amsterdam
De nieuwe Wet Inburgering treedt definitief op 1 januari 2022 in werking. Deze wet maakt het onder meer mogelijk om sneller het inburgeringstraject te doorlopen. Daarbij geldt een hogere norm voor het taalniveau. De inwerkingtreding van de wet stond ...
Lees meer
28
april
2021
| 10:30 Europe/Amsterdam
Het beroep op de voedselbanken neemt toe onder invloed van de coronacrisis, terwijl het aanbod van voedsel vanuit supermarkten en groothandels terugloopt. Het kabinet heeft eerder aangegeven vanwege de uitzonderlijke situatie bereid te zijn de voedse...
Lees meer
Tags
23
april
2021
| 10:15 Europe/Amsterdam
Nederland krijgt dit jaar ruim 220 miljoen Euro van de Europese Unie voor de ondersteuning van kwetsbare werkzoekenden en werkenden tijdens en na de Covid-19 pandemie. Het geld is onderdeel van een omvangrijk herstelpakket van de EU. Arbeidsmarktregi...
Lees meer
Tags
20
april
2021
| 15:57 Europe/Amsterdam
Bij de geboorte van een kind komt er veel op ouders af. Het kabinet wil dat mensen meer de ruimte krijgen om te kiezen hoe ze zorg en werk kunnen combineren. Daarom krijgen ouders per 2 augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof doorbetaald....
Lees meer
Tags
26
maart
2021
| 18:15 Europe/Amsterdam
Op verzoek van de Tweede Kamer verricht Wouter Koolmees naast zijn taak als demissionair minister een verkenning naar de mogelijkheden voor de samenstelling van een nieuw kabinet. Waar nodig worden zijn taken vervangen volgens de reguliere vervanging...
Lees meer
Tags
12
maart
2021
| 17:02 Europe/Amsterdam
De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) wordt verhoogd van 130 miljoen euro naar 260 miljoen euro. Hiermee biedt het kabinet extra steun aan huishoudens die door de coronacrisis hun noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen....
Lees meer
Tags