Artikelen met de tag 'nieuws' | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Archief (nieuws)

2021
24
december
2021
| 14:55 Europe/Amsterdam
Rijnvarenden in loondienst die tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 dubbele premies hebben betaald, bijvoorbeeld in Luxemburg en Nederland, kunnen onder voorwaarden de premies die zij in een ander land van de rijnvarendenovereenkomst hebben betaald,...
Lees meer
23
december
2021
| 11:56 Europe/Amsterdam
In 2022 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder vindt u een overzicht van die wijzigingen.Voor de duidelijkheid: onderstaande wijzigingen zijn voorbereid vóór de presentatie van...
Lees meer
Tags
20
december
2021
| 15:30 Europe/Amsterdam
Per 1 januari 2022 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat om de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk ar...
Lees meer
Tags
17
december
2021
| 15:42 Europe/Amsterdam
UWV en SVB werken samen met het ministerie van SZW hard aan het verder verbeteren van hun dienstverlening aan burgers en bedrijven. Hiervoor hebben de uitvoeringsorganisaties meer ruimte nodig voor laagdrempelig persoonlijk contact en het leveren van...
Lees meer
Tags
10
december
2021
| 16:01 Europe/Amsterdam
Het kabinet komt samen met gemeenten met een eenmalige generieke tegemoetkoming om lagere inkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen. Maximaal 800.000 huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum ontvangen circa 20...
Lees meer
Tags
10
december
2021
| 15:29 Europe/Amsterdam
De coronacrisis heeft het ook voor Wajongers moeilijker gemaakt om nieuw werk te vinden. Hierom is besloten dat Wajongers die in 2021 hun baan verloren, langer de tijd krijgen een nieuwe baan te vinden mét behoud van hun garantiebedrag.In januari van...
Lees meer
Tags
10
december
2021
| 14:39 Europe/Amsterdam
Richard Wielinga (50) treedt per 28 februari 2022 toe tot de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. Zijn benoeming is voor vijf jaar en is door demissionair staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeld in de ministe...
Lees meer
Tags
29
november
2021
| 18:37 Europe/Amsterdam
De kinderopvangsector kampt al langer met een hoge werkdruk en personeelstekorten. Daarom komt het kabinet met maatregelen die op korte termijn meer lucht moeten geven aan de kinderopvangsector. Zo wordt de inzetbaarheid van medewerkers in opleiding ...
Lees meer
Tags
26
november
2021
| 16:20 Europe/Amsterdam
De ministerraad heeft er vandaag mee ingestemd om het voorstel van de Wet Toekomst Pensioenen voor advies naar de Raad van State te sturen. De tekst van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede ...
Lees meer
Tags
25
november
2021
| 19:53 Europe/Amsterdam
Verbetering regels in de sociale zekerheidDemissionair staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dennis Wiersma werkt aan het verbeteren van de regels en de handhaving in de sociale zekerheid. Het is gebleken dat die handhaving in sommige...
Lees meer
Tags
17
november
2021
| 12:16 Europe/Amsterdam
Vanaf 1 januari 2022 zijn nieuwkomers met de Turkse nationaliteit verplicht om in te burgeren. Om een goede start te maken in Nederland is het belangrijk dat nieuwkomers de taal leren en de Nederlandse maatschappij leren kennen. Zo kunnen zij zo snel...
Lees meer
Tags
12
november
2021
| 16:25 Europe/Amsterdam
Het kabinet stelt de komende twee jaar in totaal €24 miljoen extra beschikbaar om het lesaanbod voor inburgeraars zeker te stellen. Dat schrijft staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.Volgend jaar gaa...
Lees meer
09
november
2021
| 08:00 Europe/Amsterdam
Demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma (SZW) maakt een proef mogelijk waarbij gemeenten en hypotheekverstrekkers mensen met betalingsachterstanden sneller hulp kunnen bieden. Het gaat om samenwerkingen tussen de banken Aegon en Rabobank en vijf...
Lees meer
Tags
05
november
2021
| 16:35 Europe/Amsterdam
De AOW-leeftijd gaat in 2027 niet omhoog. Dat schrijft demissionair Staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Voor het kalenderjaar 2027 blijft de AOW-leeftijd van 67 jaar gehandhaafd.Het Centraal...
Lees meer
Tags
05
november
2021
| 15:11 Europe/Amsterdam
Johanna Hirscher treedt per 1 december a.s. tijdelijk toe tot de Raad van Bestuur van UWV. Gedurende vijf maanden vervangt ze Nathalie van Berkel die met zwangerschapsverlof gaat. De ministerraad heeft ingestemd met haar tijdelijke benoeming.Momentee...
Lees meer
Tags
01
november
2021
| 16:00 Europe/Amsterdam
Bij een tekort aan producten kan een onafhankelijke stichting voortaan voedsel inkopen ten behoeve van de klanten van de voedselbanken. Daarvoor wordt geput uit de tijdens de coronacrisis door het kabinet toegekende, en nog niet besteedde, noodsubsid...
Lees meer
Tags
29
oktober
2021
| 17:50 Europe/Amsterdam
De Raad van State is door het kabinet om een advies gevraagd over de mogelijkheid van een onverplichte tegemoetkoming voor ouderen van Surinaamse herkomst. De ministerraad heeft ermee ingestemd het advies van de Raad van State aan de Tweede Kamer te ...
Lees meer
Tags
15
oktober
2021
| 16:00 Europe/Amsterdam
Het kabinet verhoogt per 2022 het kindgebonden budget vanaf het tweede kind met 70 euro per jaar. De ministerraad stuurt het besluit ter advisering naar de Raad van State. De verhoging van het kindgebonden budget is onderdeel van maatregelen die het ...
Lees meer
Tags
06
oktober
2021
| 08:54 Europe/Amsterdam
Minister Koolmees aanvaardt de opdracht als informateur en draagt zijn ministerstaken voor de duur van die opdracht over aan staatssecretaris Wiersma....
Lees meer
Tags
21
september
2021
| 15:30 Europe/Amsterdam
Nederland staat er beter voor dan verwacht. De vaccinatiegraad stijgt en de economische vooruitzichten zijn gunstig. Mede dankzij de steunpakketten en de veerkracht van ondernemers en werkenden komt de economie goed uit de coronacrisis. Er zijn weini...
Lees meer
Tags
20
september
2021
| 14:41 Europe/Amsterdam
Zo’n 14.000 werkgevers hebben voor de maanden juli, augustus en september van 2021 de loonsteun NOW ontvangen. De inkomenssteun voor zelfstandigen Tozo is in dezelfde periode ongeveer 40.000 keer aangevraagd. Daarnaast heeft iets meer dan de helft va...
Lees meer
Tags
20
september
2021
| 14:05 Europe/Amsterdam
De webmodule die de afgelopen jaren gebouwd is, kan in veel gevallen opdrachtgevers en zelfstandigen helderheid geven of werk door een zelfstandige of een werknemer gedaan mag worden. Bij in elk geval zeventig procent van de opdrachten geeft hij duid...
Lees meer
Tags
16
september
2021
| 16:00 Europe/Amsterdam
Mensen die sinds de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken, en moeite hebben om zelf nieuw werk te vinden, kunnen vanaf vandaag terecht bij alle 35 regionale mobiliteitsteams. Afgelopen jaar zijn de eerste teams gestart en stee...
Lees meer
Tags
14
september
2021
| 07:00 Europe/Amsterdam
Door de coronacrisis hebben veel ondernemers en ZZP’ers te maken gekregen met financiële zorgen. Ook al is de werkgelegenheid in de meeste sectoren weer op peil en trekt de economie aan, het betekent niet dat alle bedrijven uit de zorgen zijn. In een...
Lees meer
Tags
07
september
2021
| 15:19 Europe/Amsterdam
De beroepsorganisatie voor accountants (NBA) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben een oplossing gevonden voor enkele complexe problemen waar accountants soms tegenaan lopen bij de controle van de Corona-subsidie NOW. Hiermee ...
Lees meer
Tags
30
augustus
2021
| 11:05 Europe/Amsterdam
Momenteel duren de beoordelingen voor de arbeidsongeschiktheidswet WIA langer dan normaal. Dat heeft te maken met de verhouding tussen het aantal beoordelingen en de beschikbare verzekeringsartsen en de gevolgen van de coronamaatregelen. Mensen die i...
Lees meer
Tags
12
juli
2021
| 12:30 Europe/Amsterdam
Het budget van de TONK-regeling is enkele maanden geleden verdubbeld. Minister Koolmees laat nu weten dat veel gemeenten huishoudens in financiële nood ruimhartiger ondersteunen.De TONK-regeling is er voor huishoudens die er door de coronacrisis aanz...
Lees meer
Tags
08
juli
2021
| 18:39 Europe/Amsterdam
Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer kinderen bereikt met hun beleid om kinderarmoede terug te dringen. Dit blijkt uit onderzoek dat minister Koolmees vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Gemeenten zouden nog meer kunnen doen om kinderen ...
Lees meer
Tags
08
juli
2021
| 14:44 Europe/Amsterdam
Het afgesproken aantal banen van de Banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking is voor het eerst niet gehaald. Dat laat minister Koolmees vandaag weten.Werkgevers in zowel de sector markt als overheid hebben afgesproken elk jaar extra banen t...
Lees meer
Tags
06
juli
2021
| 17:13 Europe/Amsterdam
De afgelopen periode is het UWV en SVB gelukt om coronasteunregelingen uit te voeren en gelijktijdig de dienstverlening op peil te houden. Beide uitvoeringsorganisaties zetten voor het eerst in een brief aan de Tweede Kamer uiteen tegen welke knellen...
Lees meer
Tags