Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Archief (nieuws)

2019
15
november
2019
| 16:08 Europe/Amsterdam
In elke arbeidsmarktregio bieden gemeenten en UWV vanaf 2021 één helder publiek aanspreekpunt voor werkgevers. In een aantal regio’s is dat al zo, maar straks wordt het verplicht. Doel hiervan is dat werkgevers en werknemers elkaar makkelijker vinden...
Lees meer
Tags
11
november
2019
| 16:39 Europe/Amsterdam
MKB-bedrijven kunnen vanaf maart volgend jaar subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden. Ook grotere bedrijven uit de horeca, de...
Lees meer
07
november
2019
| 14:43 Europe/Amsterdam
Vandaag stemde de Tweede Kamer in met het wetvoorstel van staatssecretaris Van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer. De meeste nieuwe regels gaan in de eerste helft van 2020 in. De regels die...
Lees meer
Tags
01
november
2019
| 15:30 Europe/Amsterdam
De AOW-leeftijd blijft na uitwerking van het pensioenakkoord ook in 2025 op 67. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer op basis van CBS-prognoses over de gemiddelde resterende leve...
Lees meer
Tags
AOW
29
oktober
2019
| 11:57 Europe/Amsterdam
Vandaag vindt de rechtszitting over het Systeem Risico Indicatie (SyRI) plaats. SyRI is één van de middelen om fraude en misbruik aan te pakken. Met behulp van SyRI kunnen fraude en misbruik met uitkeringen, toeslagen en belastingen worden opgespo...
Lees meer
Tags
28
oktober
2019
| 13:18 Europe/Amsterdam
Alle zzp’ers gaan vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen. De zzp’ers die meer dan 75 euro per uur verdienen, krijgen daarnaast de mogelijkheid om onder voorwaarden een zelfstandigenverklaring te gebruiken. Hiermee kunnen ze vooraf afspreken da...
Lees meer
16
oktober
2019
| 16:10 Europe/Amsterdam
Op woensdagmiddag 16 oktober bracht staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een werkbezoek aan de Waalbrug in Nijmegen. Op de Waalbrug zijn 12 methoden getest om chroom-6-houdende verf te verwijderen. Chroom-6 is in het v...
Lees meer
Tags
14
oktober
2019
| 16:40 Europe/Amsterdam
Het duurt vaak jaren voordat mensen met schulden de stap naar hulpverlening durven te zetten. Een simpele betalingsachterstand kan hierdoor uitgroeien tot een problematische schuld. Een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening moet dit h...
Lees meer
Tags
11
oktober
2019
| 16:12 Europe/Amsterdam
Het kabinet gaat aan de slag met het advies en de aanbevelingen van commissie Vermeij. Dat betekent dat het kabinet inzet op verhoging van de vaccinatiegraad binnen en buiten de kinderopvang met voorlichting en communicatie over het belang van vaccin...
Lees meer
Tags
09
oktober
2019
| 07:00 Europe/Amsterdam
Mensen met een migratieachtergrond maken minder kans op een e-mail, voicemail of telefoontje naar aanleiding van een sollicitatie, dan mensen zonder migratieachtergrond. Ten opzichte van 2015 lijken werkgevers in 2019 nog steeds te discrimineren op m...
Lees meer
07
oktober
2019
| 07:00 Europe/Amsterdam
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid start vandaag een voorlichtingstraject om werkgevers en werknemers te informeren over de veranderende regels op het gebied van arbeidscontracten en ontslag. Op 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmark...
Lees meer
01
oktober
2019
| 19:32 Europe/Amsterdam
De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt verlengd met vier jaar. Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen ook de komende jaren aanspraak maken op een IOW-uitkering. Dat staat i...
Lees meer
17
september
2019
| 15:16 Europe/Amsterdam
Lastenverlichting van 2,5 miljard euro voor huishoudens 500 miljoen euro structureel voor het kindgebonden budget 53 miljoen extra voor een inclusieve arbeidsmarkt in 2019-2020 Zelfstandigenaftrek stapsgewijs naar 5000 euro in 2028 Zelfstandige...
Lees meer
16
september
2019
| 15:18 Europe/Amsterdam
Wie gaat scheiden, wil niet nog jarenlang aan een ex-partner vast zitten. Toch moeten mensen nu soms jaren na dato nog met hun ex-partner om de tafel over de verdeling van het pensioen dat zij tijdens hun huwelijk hebben opgebouwd. Dat is geen pretti...
Lees meer
02
september
2019
| 11:30 Europe/Amsterdam
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigt vandaag in een brief aan de Tweede Kamer aan de gegevensuitwisseling rondom detentie en uitkeringen te verbeteren. Er zijn opnieuw gebreken geconstateerd in de controles op uitkeringen aa...
Lees meer
Tags
uwv
26
augustus
2019
| 15:00 Europe/Amsterdam
De Toolkit Evidence Based Werken is vandaag officieel in gebruik genomen. De online toolkit helpt gemeenten bij het effectiever tegengaan van radicalisering. De lancering vond plaats tijdens een werkbezoek van minister Koolmees van Sociale Zaken en W...
Lees meer
16
augustus
2019
| 14:19 Europe/Amsterdam
Mevrouw D.T.H. (Diana) Starmans treedt toe tot de raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeld in de ministerraad. Momenteel is Starmans interim-gemeentesecretaris ...
Lees meer
Tags
25
juli
2019
| 12:00 Europe/Amsterdam
Mevrouw J.H. (Janet) Helder treedt per 1 oktober a.s. toe tot de Raad van Bestuur van UWV. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in zijn brief van 28 juni jl. aan de Tweede Kamer gemeld dat de Raad van Bestuur UWV tijdelijk wor...
Lees meer
Tags
19
juli
2019
| 13:15 Europe/Amsterdam
In augustus starten de pilots die input geven voor het nieuwe inburgeringsstelsel dat op 1 januari 2021 in werking treedt. De resultaten van de pilots worden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meegenomen bij de implementatie en ...
Lees meer
Tags
11
juli
2019
| 16:56 Europe/Amsterdam
Eerlijke werving- en selectieprocedures dragen bij aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn straks verplicht om beleid te voeren ter voorkoming van discriminatie bij werving en selectie. De wetswijziging waarin de Inspectie SZW op termi...
Lees meer
Tags
08
juli
2019
| 15:38 Europe/Amsterdam
Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun medische beperking krijgen binnenkort rond de 300 euro studietoeslag per maand. Het gaat om studenten die ook studiefinanciering ontvangen. Het bedrag is op gelijke hoogte gesteld me...
Lees meer
Tags
05
juli
2019
| 16:47 Europe/Amsterdam
Steeds meer geïnteresseerden melden zich aan voor het unieke project van UWV en John Williams, waarbij werkzoekenden in contact worden gebracht met vakantieparken vanwege het tekort aan schoonmaakpersoneel. Op 18 maart vertrokken 13 deelnemers in een...
Lees meer
Tags
05
juli
2019
| 16:33 Europe/Amsterdam
Op 7 maart 2019 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) bepaald dat boetebesluiten voor overtredingen van de inlichtingenplicht in de sociale zekerheid over de periode 1 januari 2013 tot en met 12 oktober 2014 moeten worden herzien. De hoogte van de...
Lees meer
Tags
05
juli
2019
| 15:41 Europe/Amsterdam
Vandaag kwam de commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten voor het eerst bijeen. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wenst de commissie veel succes met hun werkzaamheden en ziet met belangstelling uit naar...
Lees meer
Tags
04
juli
2019
| 14:04 Europe/Amsterdam
Het wordt eenvoudiger voor werkgevers om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Staatssecretaris Tamara van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, past hiervoor de Wet banenafspraak aan. Van Ark: “Binnenkort doet het er niet meer t...
Lees meer
Tags
01
juli
2019
| 16:30 Europe/Amsterdam
Door het tijdig signaleren van schulden kunnen gemeenten mensen met beginnende schulden hulp aanbieden voordat zij zelf aan de bel trekken. Steeds meer gemeenten werken daarom samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en drinkwaterbed...
Lees meer
Tags
01
juli
2019
| 14:28 Europe/Amsterdam
Minister Koolmees hield vandaag een toespraak bij de Nationale herdenking van het Nederlands slavernijverleden en hij legde aansluitend een krans namens het kabinet. Hij benadrukte het belang om onze kennisachterstand over het slavernijverleden in te...
Lees meer
Tags
01
juli
2019
| 11:30 Europe/Amsterdam
De Commissie kinderopvang en vaccinatie heeft haar adviesrapport aangeboden aan de staatssecretarissen Van Ark (SZW) en Blokhuis (VWS). Onder voorzitterschap van Roos Vermeij is onderzoek gedaan naar oplossingsrichtingen voor de zorgen van ouders ove...
Lees meer
Tags
28
juni
2019
| 17:00 Europe/Amsterdam
De Raad van Bestuur van UWV wordt versterkt met een vierde bestuurslid. Zo kan UWV vasthouden wat goed gaat, terwijl er tegelijkertijd aandacht en energie is om eerder genomen maatregelen uit te werken en te verstevigen. Minister Koolmees van Sociale...
Lees meer
Tags
uwv
27
juni
2019
| 20:51 Europe/Amsterdam
Het kabinet heeft een ijkpunt vastgesteld voor een sociaal minimum in Caribisch Nederland, een richtbedrag dat iemand ten minste nodig heeft om van te leven. Het richtbedrag is voor een alleenstaande vastgesteld op ongeveer 945 dollar per maand op Bo...
Lees meer
Tags