Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Archief (nieuws)

2019
17
september
2019
| 15:16 Europe/Amsterdam
Lastenverlichting van 2,5 miljard euro voor huishoudens 500 miljoen euro structureel voor het kindgebonden budget 53 miljoen extra voor een inclusieve arbeidsmarkt in 2019-2020 Zelfstandigenaftrek stapsgewijs naar 5000 euro in 2028 Zelfstandige...
Lees meer
16
september
2019
| 15:18 Europe/Amsterdam
Wie gaat scheiden, wil niet nog jarenlang aan een ex-partner vast zitten. Toch moeten mensen nu soms jaren na dato nog met hun ex-partner om de tafel over de verdeling van het pensioen dat zij tijdens hun huwelijk hebben opgebouwd. Dat is geen pretti...
Lees meer
02
september
2019
| 11:30 Europe/Amsterdam
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigt vandaag in een brief aan de Tweede Kamer aan de gegevensuitwisseling rondom detentie en uitkeringen te verbeteren. Er zijn opnieuw gebreken geconstateerd in de controles op uitkeringen aa...
Lees meer
Tags
uwv
26
augustus
2019
| 15:00 Europe/Amsterdam
De Toolkit Evidence Based Werken is vandaag officieel in gebruik genomen. De online toolkit helpt gemeenten bij het effectiever tegengaan van radicalisering. De lancering vond plaats tijdens een werkbezoek van minister Koolmees van Sociale Zaken en W...
Lees meer
16
augustus
2019
| 14:19 Europe/Amsterdam
Mevrouw D.T.H. (Diana) Starmans treedt toe tot de raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeld in de ministerraad. Momenteel is Starmans interim-gemeentesecretaris ...
Lees meer
Tags
25
juli
2019
| 12:00 Europe/Amsterdam
Mevrouw J.H. (Janet) Helder treedt per 1 oktober a.s. toe tot de Raad van Bestuur van UWV. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in zijn brief van 28 juni jl. aan de Tweede Kamer gemeld dat de Raad van Bestuur UWV tijdelijk wor...
Lees meer
Tags
19
juli
2019
| 13:15 Europe/Amsterdam
In augustus starten de pilots die input geven voor het nieuwe inburgeringsstelsel dat op 1 januari 2021 in werking treedt. De resultaten van de pilots worden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meegenomen bij de implementatie en ...
Lees meer
Tags
11
juli
2019
| 16:56 Europe/Amsterdam
Eerlijke werving- en selectieprocedures dragen bij aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn straks verplicht om beleid te voeren ter voorkoming van discriminatie bij werving en selectie. De wetswijziging waarin de Inspectie SZW op termi...
Lees meer
Tags
08
juli
2019
| 15:38 Europe/Amsterdam
Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun medische beperking krijgen binnenkort rond de 300 euro studietoeslag per maand. Het gaat om studenten die ook studiefinanciering ontvangen. Het bedrag is op gelijke hoogte gesteld me...
Lees meer
Tags
05
juli
2019
| 16:47 Europe/Amsterdam
Steeds meer geïnteresseerden melden zich aan voor het unieke project van UWV en John Williams, waarbij werkzoekenden in contact worden gebracht met vakantieparken vanwege het tekort aan schoonmaakpersoneel. Op 18 maart vertrokken 13 deelnemers in een...
Lees meer
Tags
05
juli
2019
| 16:33 Europe/Amsterdam
Op 7 maart 2019 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) bepaald dat boetebesluiten voor overtredingen van de inlichtingenplicht in de sociale zekerheid over de periode 1 januari 2013 tot en met 12 oktober 2014 moeten worden herzien. De hoogte van de...
Lees meer
Tags
05
juli
2019
| 15:41 Europe/Amsterdam
Vandaag kwam de commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten voor het eerst bijeen. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wenst de commissie veel succes met hun werkzaamheden en ziet met belangstelling uit naar...
Lees meer
Tags
04
juli
2019
| 14:04 Europe/Amsterdam
Het wordt eenvoudiger voor werkgevers om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Staatssecretaris Tamara van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, past hiervoor de Wet banenafspraak aan. Van Ark: “Binnenkort doet het er niet meer t...
Lees meer
Tags
01
juli
2019
| 16:30 Europe/Amsterdam
Door het tijdig signaleren van schulden kunnen gemeenten mensen met beginnende schulden hulp aanbieden voordat zij zelf aan de bel trekken. Steeds meer gemeenten werken daarom samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en drinkwaterbed...
Lees meer
Tags
01
juli
2019
| 14:28 Europe/Amsterdam
Minister Koolmees hield vandaag een toespraak bij de Nationale herdenking van het Nederlands slavernijverleden en hij legde aansluitend een krans namens het kabinet. Hij benadrukte het belang om onze kennisachterstand over het slavernijverleden in te...
Lees meer
Tags
01
juli
2019
| 11:30 Europe/Amsterdam
De Commissie kinderopvang en vaccinatie heeft haar adviesrapport aangeboden aan de staatssecretarissen Van Ark (SZW) en Blokhuis (VWS). Onder voorzitterschap van Roos Vermeij is onderzoek gedaan naar oplossingsrichtingen voor de zorgen van ouders ove...
Lees meer
Tags
28
juni
2019
| 17:00 Europe/Amsterdam
De Raad van Bestuur van UWV wordt versterkt met een vierde bestuurslid. Zo kan UWV vasthouden wat goed gaat, terwijl er tegelijkertijd aandacht en energie is om eerder genomen maatregelen uit te werken en te verstevigen. Minister Koolmees van Sociale...
Lees meer
Tags
uwv
27
juni
2019
| 20:51 Europe/Amsterdam
Het kabinet heeft een ijkpunt vastgesteld voor een sociaal minimum in Caribisch Nederland, een richtbedrag dat iemand ten minste nodig heeft om van te leven. Het richtbedrag is voor een alleenstaande vastgesteld op ongeveer 945 dollar per maand op Bo...
Lees meer
Tags
27
juni
2019
| 20:48 Europe/Amsterdam
Het kabinet trekt vanaf volgend jaar meer geld uit voor het verbeteren van de kinderopvang en voor- en naschoolse voorzieningen in Caribisch Nederland. Vanaf 2020 is er jaarlijks 9,8 miljoen euro beschikbaar voor de kinderopvang. Met het geld kunnen ...
Lees meer
Tags
27
juni
2019
| 12:05 Europe/Amsterdam
Het kabinet wil mensen meer flexibiliteit bieden bij het opnemen van hun pensioen. Daarom kunnen mensen straks maximaal tien procent van de waarde van het door hen opgebouwde pensioen opnemen op het moment dat zij met pensioen gaan. Bijvoorbeeld om h...
Lees meer
26
juni
2019
| 15:20 Europe/Amsterdam
Mensen met een arbeidsbeperking moeten meer perspectief op werk krijgen. Het is belangrijk voor werkgevers die behoefte hebben aan goed personeel én voor mensen met een beperking, want werk biedt bestaanszekerheid en persoonlijke ontwikkeling. De laa...
Lees meer
Tags
25
juni
2019
| 12:00 Europe/Amsterdam
In het nieuwe inburgeringsstelsel zorgen gemeenten ervoor dat nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en aan het werk gaan. Meedoen is immers de beste weg naar een succesvolle inburgering. Daarbij zullen maatwerk en snelheid centraal s...
Lees meer
24
juni
2019
| 09:30 Europe/Amsterdam
Zzp’ers gaan vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen. Het kabinet wil met dit minimumtarief tegengaan dat mensen werken voor een bedrag waar ze niet van kunnen rondkomen. De zzp’ers die meer dan 75 euro per uur verdienen, krijgen daarnaast de m...
Lees meer
Tags
22
juni
2019
| 08:00 Europe/Amsterdam
Het kabinet wil voorkomen dat mensen met een bijstandsuitkering die vermogen verzwijgen en daarvoor zijn beboet direct weer een uitkering kunnen krijgen. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereidt een wetswijziging voor die...
Lees meer
Tags
21
juni
2019
| 15:34 Europe/Amsterdam
In Nederland werkzame arbeidsmigranten (circa 400.000) kunnen te maken hebben met misstanden op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en huisvesting. Deze misstanden baren het kabinet zorgen. Zij zijn onacceptabel en schadelijk voo...
Lees meer
Tags
20
juni
2019
| 15:12 Europe/Amsterdam
De Tweede Kamer heeft zojuist met een overgrote meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel temporisering verhoging van de AOW-leeftijd. De wetswijziging is nodig om de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel te laten stijgen. 128 van de 150 Kamerle...
Lees meer
18
juni
2019
| 07:00 Europe/Amsterdam
Ton Heerts neemt met ingang van 1 juli het voorzitterschap van de Commissie schadeafhandeling beroepsziekten op zich. Dit schrijft Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een voortgangsbrief Gevaarlijke Stoffen aan de Tweede Ka...
Lees meer
Tags
13
juni
2019
| 21:25 Europe/Amsterdam
De energietransitie biedt veel kansen, maar betekent ook dat een aantal mensen in met name de fossiele energiesector de komende jaren waarschijnlijk hun baan zal verliezen. Om deze werknemers te helpen met om- en bijscholen en van-werk-naar-werk traj...
Lees meer
Tags
07
juni
2019
| 16:20 Europe/Amsterdam
Het aantal kinderen dat naar de dagopvang en buitenschoolse opvang gaat is verder toegenomen. Dat blijkt uit de eerste kwartaalrapportage 2019 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het aantal kinderen van wie de ouders gebruik make...
Lees meer
Tags
07
juni
2019
| 09:15 Europe/Amsterdam
Vandaag is de subsidieregeling Eerlijk, Gezond en Veilig werk van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Staatscourant gepubliceerd. Met deze subsidieregeling wil het ministerie projecten financieel ondersteunen die via preventi...
Lees meer
Tags