Artikelen met de tag 'nieuws' | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Archief (nieuws)

2020
25
november
2020
| 16:25 Europe/Amsterdam
Nederland intensiveert de samenwerking met Noordrijn-Westfalen om misstanden bij arbeidsmigranten tegen te gaan. Dat heeft minister Koolmees vandaag afgesproken met zijn collega-ministers Laumann (Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken) en Scharren...
Lees meer
Tags
23
november
2020
| 10:23 Europe/Amsterdam
Met een aanpak van actoren en inzicht in de doelen en geldstromen van buitenlandse organisaties wil het kabinet problematisch gedrag door ongewenste buitenlandse beïnvloeding tegengaan. Daarnaast zet het kabinet zich in om de doelgroepen in Nederland...
Lees meer
Tags
19
november
2020
| 11:11 Europe/Amsterdam
Tijdens het begrotingsdebat van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) presenteren minister Wouter Koolmees en staatssecretaris Bas van ’t Wout een historische begroting van bijna 95 miljard. Deze begroting is tevens de laatste beg...
Lees meer
Tags
17
november
2020
| 07:00 Europe/Amsterdam
Om mensen met problematische schulden sneller en beter te helpen, neemt het kabinet maatregelen. Zo krijgen schuldeisers een deadline om te reageren op een voorstel van een schuldhulpverlener om er in goed overleg met de schuldenaar uit te komen. Daa...
Lees meer
Tags
16
november
2020
| 18:30 Europe/Amsterdam
Het kabinet gaat de voedselbanken helpen om dreigende voedseltekorten voor te zijn. Door een verwachte toename van het beroep op de voedselbanken vanwege de coronacrisis en minder aanvoer van voedsel vanuit de supermarkten, voorzien de voedselbanken ...
Lees meer
Tags
16
november
2020
| 13:37 Europe/Amsterdam
De webmodule, waarmee opdrachtgevers kunnen zien of ze werk mogen laten uitvoeren door een zelfstandige (iemand buiten loondienst), zal begin januari als pilot online komen. Deze pilot gaat zes maanden lopen. De pilot webmodule komt een paar maanden ...
Lees meer
Tags
13
november
2020
| 16:33 Europe/Amsterdam
Vanaf 1 december gaat het loket voor ontwikkeladvies weer open. 50.000 ontwikkeladviezen zijn beschikbaar voor mensen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast kan iedereen die zijn kansen op de arbeidsmarkt wil vergroten of zich wil la...
Lees meer
Tags
13
november
2020
| 15:45 Europe/Amsterdam
Bij bedrijfsbeëindiging als gevolg van pensionering of overlijden van de werkgever kunnen kleine werkgevers vanaf 1 januari 2021 compensatie van de betaalde transitievergoeding aanvragen bij UWV. Het kabinet heeft hiertoe besloten omdat het betalen v...
Lees meer
Tags
12
november
2020
| 12:19 Europe/Amsterdam
De inwerkingtreding van de Wet inburgering, die gepland staat op 1 juli 2021, wordt opgeschoven. Het streven is om de invoering van de wet met een half jaar door te schuiven, naar 1 januari 2022. Dit schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en We...
Lees meer
Tags
12
november
2020
| 12:16 Europe/Amsterdam
De regels van de overheid zijn soms zeer complex, ook in de sociale zekerheid. Kwetsbare groepen ontvangen vaak ingewikkelde brieven. Een fout is dan snel gemaakt. Maar dat moet niet meteen leiden tot het stempel fraudeur. Staatssecretaris Van ’t Wou...
Lees meer
Tags
11
november
2020
| 11:40 Europe/Amsterdam
Zowel de Wetenschappelijk Raad voor Regeringsbeleid (WRR) als de commissie Regulering van werk zijn begin dit jaar met zwaarwegende rapporten over de toekomst van de arbeidsmarkt gekomen. Het kabinet deelt de hoofdlijnen van de analyse van beide rapp...
Lees meer
Tags
30
oktober
2020
| 09:30 Europe/Amsterdam
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag het tweede en laatste advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten ontvangen uit handen van Emile Roemer, de voorzitter van het Aanjaagteam. Het kabinet heeft het Aan...
Lees meer
26
oktober
2020
| 15:21 Europe/Amsterdam
Kinderopvangvoorzieningen waar ouders onderling de opvang voor hun kinderen op zich nemen, gaan vallen onder de Wet Kinderopvang. Daarmee stopt het huidige gedogen van deze zogenoemde ouderparticipatiecrèches. De wetswijziging komt voort uit een afsp...
Lees meer
26
oktober
2020
| 11:30 Europe/Amsterdam
Er is meer aandacht nodig voor het voorkomen van beroepsziekten door lichamelijke belasting. Uit cijfers van TNO blijkt dat bijna een half miljoen werknemers kampen met fysieke aandoeningen door het werk. Deze klachten leiden jaarlijks tot zeven milj...
Lees meer
Tags
01
oktober
2020
| 14:46 Europe/Amsterdam
Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) door UWV. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts...
Lees meer
30
september
2020
| 16:55 Europe/Amsterdam
De impact van de coronacrisis op de economie duurt voort. Het kabinet heeft daarom in augustus het steun- en herstelpakket aangekondigd dat vanaf 1 oktober geldt. Een van de maatregelen is de verlenging van de steunmaatregel NOW met negen maanden. Mi...
Lees meer
Tags
29
september
2020
| 15:49 Europe/Amsterdam
Het steun- en herstelpakket dat 1 oktober van start gaat, krijgt brede steun in de Tweede Kamer. Het pakket regelt onder andere de verlenging van de steunmaatregelen voor banen en economie en bevat een sociaal pakket van 1,4 miljard euro voor begelei...
Lees meer
28
september
2020
| 08:05 Europe/Amsterdam
Het kabinet heeft met gemeenten en andere partijen afspraken gemaakt om de aanpak van schulden en armoede te versterken. Door de coronacrisis krijgen naar verwachting meer mensen te maken met ernstige financiële problemen. Het kabinet stelt 146 miljo...
Lees meer
Tags
23
september
2020
| 23:25 Europe/Amsterdam
Door het corona-virus verdwijnt of verschuift werk. Tegelijkertijd ontstaat er ook nieuw werk. Het kabinet wil de mensen die nu in onzekerheid verkeren de zekerheid geven dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar nieuw...
Lees meer
18
september
2020
| 17:00 Europe/Amsterdam
Het aantal werknemers dat ziek wordt of zelfs overlijdt als gevolg van hun werk moet omlaag, vindt staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bas van ’t Wout. Daarom lanceert hij volgende week een pilot rondom de Risico Inventarisatie en E...
Lees meer
15
september
2020
| 15:15 Europe/Amsterdam
De impact van het coronavirus op de economie houdt aan en zal ook komend jaar bepalend zijn voor de arbeidsmarkt. Naar verwachting herstelt de economie zich deels, maar de werkloosheid loopt in 2021 verder op. Het kabinet richt zich het komend jaar d...
Lees meer
11
september
2020
| 17:28 Europe/Amsterdam
Om uitvoeringsinstanties in staat te stellen burgers goed te (blijven) bedienen, moet onder meer bestaande complexe wet- en regelgeving worden vereenvoudigd en het regeerakkoord voor vaststelling worden getoetst op uitvoerbaarheid. Daar ligt een bela...
Lees meer
08
september
2020
| 19:57 Europe/Amsterdam
Er is grote verscheidenheid in de bedrijven die de NOW aanvragen. Daarom wordt er bij de eindafrekening van de NOW rekening gehouden met deze verschillen. Dat hebben minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Nederlandse Beroepsorga...
Lees meer
Tags
07
september
2020
| 18:02 Europe/Amsterdam
In het tweede noodpakket zijn voor de NOW ruim 65.000 aanvragen ingediend door bedrijven. Hiervan zijn er ruim 63.000 toegekend en 2000 afgewezen. Voor de Tozo 2 gaat het om naar schatting 103.000 aanvragen van zelfstandig ondernemers. Deze regelinge...
Lees meer
Tags
02
september
2020
| 11:55 Europe/Amsterdam
Er komt een vergoeding voor ouders die tijdens de gedwongen sluiting van de kinderopvang vanwege Corona de rekening hebben doorbetaald en tot nu toe buiten de compensatieregeling vielen. Het gaat om de ouders van naar schatting 3.700 kinderen die ...
Lees meer
Tags
02
september
2020
| 07:18 Europe/Amsterdam
De kosteloze ontwikkeladviezen die het kabinet beschikbaar stelt via de regeling NL Leert Door voorzien in een grote behoefte. Vanaf 1 augustus konden mensen een kortdurend traject aanvragen bij een loopbaanadviseur om zicht te krijgen op de arbeidsm...
Lees meer
01
september
2020
| 12:04 Europe/Amsterdam
Het nieuwe studiejaar is van start gegaan. Hiermee gaan ook de eerste wijzigingen van de wet Vereenvoudiging Wajong in. Wajongers die studeren gaan erop vooruit. En jonggehandicapten die willen gaan studeren, worden niet langer meer gekort op hun uit...
Lees meer
Tags
28
augustus
2020
| 15:51 Europe/Amsterdam
De coronacrisis raakt aan het werk en inkomen van veel Nederlanders. De economische recessie is voorlopig niet voorbij en naar bepaald werk zal de komende tijd mogelijk ook geen vraag meer zijn. Voor sommige mensen betekent dat dat ze moeten omschake...
Lees meer
28
augustus
2020
| 15:50 Europe/Amsterdam
Het kabinet heeft vandaag besloten om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) tot de zomer van 2021 te verlengen. De Tozo is onderdeel van het steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt dat de ministers en staats...
Lees meer
Tags
28
augustus
2020
| 15:50 Europe/Amsterdam
De NOW, de regeling voor loonkostensubsidie, wordt vanaf 1 oktober met drie keer drie maanden verlengd. Met de verlenging van de NOW steunt het kabinet opnieuw voor langere periode bedrijven en banen die zwaar getroffen zijn. Door het tijdvak van neg...
Lees meer