Artikelen met de tag 'nieuws' | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Archief (nieuws)

2022
28
april
2022
| 16:30 Europe/Amsterdam
Het kabinet maakt 175 miljoen euro extra vrij voor de uitvoering door gemeenten van de eenmalige energietoeslag van 800 euro. Voor de regeling, die is bedoeld om huishoudens met een minimuminkomen te helpen bij het betalen van de energierekening, is ...
Lees meer
Tags
13
april
2022
| 11:16 Europe/Amsterdam
Nu er volop banen zijn en het tekort aan medewerkers in alle sectoren oploopt, is er nog steeds een groep mensen die geen kans krijgt op de arbeidsmarkt, terwijl zij wel graag willen werken.  De ministers Van Gennip en Schouten van Sociale Zaken en W...
Lees meer
Tags
08
april
2022
| 15:42 Europe/Amsterdam
De eerste aanvraagmogelijkheid voor het STAP-budget genoot grote belangstelling. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat 36.000 mensen met behulp van STAP kunnen beginnen aan een opleiding. Er is gespreid gebruik gemaakt van het budget op het gebied van...
Lees meer
Tags
07
april
2022
| 12:12 Europe/Amsterdam
Het programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM) is door het Adviescollege ICT-toetsing onderzocht. Dit onderzoek heeft vier concrete aanbevelingen opgeleverd waar het kabinet mee aan de slag gaat.Wie kan werken, moet alle kansen kunnen ...
Lees meer
Tags
30
maart
2022
| 14:00 Europe/Amsterdam
In 2019 hebben het kabinet en sociale partners in het Pensioenakkoord een breed pakket aan maatregelen met elkaar afgesproken. Vandaag is de uitwerking daarvan in de Wet toekomst pensioenen (Wtp) door minister Carola Schouten (Pensioenen) aan de Twee...
Lees meer
Tags
28
maart
2022
| 17:06 Europe/Amsterdam
Studenten die vanwege een structurele medische beperking niet kunnen bijverdienen krijgen vanaf 1 april een minimumbedrag aan studietoeslag om dat gat te dichten. Dat maakt minister Schouten vandaag bekend.Studenten kunnen hun inkomsten uit verschill...
Lees meer
Tags
21
maart
2022
| 11:09 Europe/Amsterdam
Meer dan twee jaar lang gold het advies thuis te werken om zo de verspreiding van corona tegen te gaan. Gelukkig kunnen we de thuiswerkadviezen om het coronavirus te bestrijden achter ons laten en zijn we op een kantelpunt beland: van het dringend ad...
Lees meer
Tags
15
maart
2022
| 15:00 Europe/Amsterdam
Het kabinet wil ervoor zorgen dat huishoudens met een laag inkomen de energietoeslag van circa 800 euro zo spoedig mogelijk ontvangen. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft aangegeven dat gemeenten mogen starten m...
Lees meer
Tags
08
maart
2022
| 08:48 Europe/Amsterdam
Het kabinet wil dat mensen meer echte keuzes krijgen in de combinatie van zorg en werk. Het kabinet wil daarom de uitkering voor het betaald ouderschapverlof verhogen van 50 naar 70 procent van het dagloon. Deze verhoging geldt vanaf 2 augustus. Mini...
Lees meer
Tags
01
maart
2022
| 11:51 Europe/Amsterdam
Minister van Gennip wil een meldplicht voor discriminerende verzoeken aan uitzendbureaus toevoegen aan het wetsvoorstel ‘gelijke kansen bij werving en selectie’. Zij wil daarmee een nieuwe stap zetten tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Dit wetsv...
Lees meer
Tags
01
maart
2022
| 09:55 Europe/Amsterdam
Vanaf vandaag kunnen mensen aanspraak maken op het STAP-budget. Via STAP kunnen volwassenen, met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt, jaarlijks 1.000 euro subsidie aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Daarmee wil het kabinet mensen mogelijkh...
Lees meer
Tags
25
februari
2022
| 18:49 Europe/Amsterdam
Ouders die tijdens de laatste sluitingsperiode van de buitenschoolse opvang (tussen 21 december 2021 en 9 januari 2022) kinderopvangtoeslag ontvingen én de eigen bijdrage in deze periode hebben doorbetaald, ontvangen daarvoor een tegemoetkoming vanui...
Lees meer
Tags
25
februari
2022
| 15:45 Europe/Amsterdam
Het kabinet wil ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen zo snel mogelijk de eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten uitgekeerd krijgen. Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft het wetsvoorstel dat dit regelt d...
Lees meer
Tags
18
februari
2022
| 14:25 Europe/Amsterdam
Het kabinet gaat de SER om een advies vragen over de relatie tussen gezondheidsverschillen en de sociaal-economische status van burgers. Burgers met een lage sociaal-economische status hebben vaker gezondheidsproblemen en een minder hoge levensverwac...
Lees meer
Tags
27
januari
2022
| 17:14 Europe/Amsterdam
Sinds 1 januari 2022 ontvingen zo’n 500 personen een brief van DUO dat zij inburgeringsplichtig zijn onder de Wet inburgering 2021. Voor een deel van deze mensen was dat ten onrechte. Volgens de wet moeten zij inburgeren onder de wet uit 2013. Het mi...
Lees meer
26
januari
2022
| 17:15 Europe/Amsterdam
Werkgevers die geraakt worden door de coronacrisis kunnen vanaf 14 februari bij UWV NOW-6 aanvragen. Ze krijgen dan, net als in de eerdere subsidierondes, een voorschot waarmee ze in de maanden januari, februari en maart hun medewerkers kunnen betale...
Lees meer
Tags
25
januari
2022
| 12:08 Europe/Amsterdam
Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdag 25 januari op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag gesproken met de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten over de aanpak van problematische sch...
Lees meer
Tags
2021
24
december
2021
| 14:55 Europe/Amsterdam
Rijnvarenden in loondienst die tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 dubbele premies hebben betaald, bijvoorbeeld in Luxemburg en Nederland, kunnen onder voorwaarden de premies die zij in een ander land van de rijnvarendenovereenkomst hebben betaald,...
Lees meer
23
december
2021
| 11:56 Europe/Amsterdam
In 2022 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder vindt u een overzicht van die wijzigingen.Voor de duidelijkheid: onderstaande wijzigingen zijn voorbereid vóór de presentatie van...
Lees meer
Tags
20
december
2021
| 15:30 Europe/Amsterdam
Per 1 januari 2022 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat om de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk ar...
Lees meer
Tags
17
december
2021
| 15:42 Europe/Amsterdam
UWV en SVB werken samen met het ministerie van SZW hard aan het verder verbeteren van hun dienstverlening aan burgers en bedrijven. Hiervoor hebben de uitvoeringsorganisaties meer ruimte nodig voor laagdrempelig persoonlijk contact en het leveren van...
Lees meer
Tags
10
december
2021
| 16:01 Europe/Amsterdam
Het kabinet komt samen met gemeenten met een eenmalige generieke tegemoetkoming om lagere inkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen. Maximaal 800.000 huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum ontvangen circa 20...
Lees meer
Tags
10
december
2021
| 15:29 Europe/Amsterdam
* 27-01-22: aanpassing onder kopje ‘Het garantiebedrag’: dit geldt voor Wajongers die tijdens inwerkingtreding van de wet wet in december 2020 en januari 2021 inkomen uit werk hadden (een WW of WIA uitkering valt hier ook onder).De coronacrisis heeft...
Lees meer
Tags
10
december
2021
| 14:39 Europe/Amsterdam
Richard Wielinga (50) treedt per 28 februari 2022 toe tot de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. Zijn benoeming is voor vijf jaar en is door demissionair staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeld in de ministe...
Lees meer
Tags
29
november
2021
| 18:37 Europe/Amsterdam
De kinderopvangsector kampt al langer met een hoge werkdruk en personeelstekorten. Daarom komt het kabinet met maatregelen die op korte termijn meer lucht moeten geven aan de kinderopvangsector. Zo wordt de inzetbaarheid van medewerkers in opleiding ...
Lees meer
Tags
26
november
2021
| 16:20 Europe/Amsterdam
De ministerraad heeft er vandaag mee ingestemd om het voorstel van de Wet Toekomst Pensioenen voor advies naar de Raad van State te sturen. De tekst van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede ...
Lees meer
Tags
25
november
2021
| 19:53 Europe/Amsterdam
Verbetering regels in de sociale zekerheidDemissionair staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dennis Wiersma werkt aan het verbeteren van de regels en de handhaving in de sociale zekerheid. Het is gebleken dat die handhaving in sommige...
Lees meer
Tags
17
november
2021
| 12:16 Europe/Amsterdam
Vanaf 1 januari 2022 zijn nieuwkomers met de Turkse nationaliteit verplicht om in te burgeren. Om een goede start te maken in Nederland is het belangrijk dat nieuwkomers de taal leren en de Nederlandse maatschappij leren kennen. Zo kunnen zij zo snel...
Lees meer
Tags
12
november
2021
| 16:25 Europe/Amsterdam
Het kabinet stelt de komende twee jaar in totaal €24 miljoen extra beschikbaar om het lesaanbod voor inburgeraars zeker te stellen. Dat schrijft staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.Volgend jaar gaa...
Lees meer
09
november
2021
| 08:00 Europe/Amsterdam
Demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma (SZW) maakt een proef mogelijk waarbij gemeenten en hypotheekverstrekkers mensen met betalingsachterstanden sneller hulp kunnen bieden. Het gaat om samenwerkingen tussen de banken Aegon en Rabobank en vijf...
Lees meer
Tags