Artikelen met de tag 'nieuws' | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Archief (nieuws)

2021
10
mei
2021
| 16:47 Europe/Amsterdam
Met het afsluiten van het pensioenakkoord hebben werkgevers, werknemers en kabinet ook besproken hoe belangrijk het is dat iedereen gezond het pensioen haalt. De Aow-leeftijd gaat daarom minder snel omhoog. Ook kunnen werknemers voorlopig drie jaar e...
Lees meer
Tags
10
mei
2021
| 16:40 Europe/Amsterdam
De nieuwe pensioenwet treedt een jaar later dan verwacht in werking: op uiterlijk 1 januari 2023. Het gezamenlijk streven van het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders is en blijft om per 1 januari 2026 of waar mogelijk zelfs eerder de ove...
Lees meer
Tags
05
mei
2021
| 11:02 Europe/Amsterdam
Ouders die geen kinderopvangtoeslag of andere overheidssubsidie voor het gebruik van kinderopvang ontvangen, kunnen tussen 15 mei en 15 juli bij de Sociale Verzekeringsbank een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen. De Tijdelijke tegemoetkomingsr...
Lees meer
Tags
03
mei
2021
| 16:07 Europe/Amsterdam
Kinderopvangorganisaties ontvangen vanaf vandaag zelftesten voor het coronavirus. Hiermee kunnen kinderopvangmedewerkers en gastouders zichzelf tot de zomer twee keer per week vrijwillig preventief testen. Zelftesten kunnen een positieve bijdrage lev...
Lees meer
Tags
28
april
2021
| 16:10 Europe/Amsterdam
De nieuwe Wet Inburgering treedt definitief op 1 januari 2022 in werking. Deze wet maakt het onder meer mogelijk om sneller het inburgeringstraject te doorlopen. Daarbij geldt een hogere norm voor het taalniveau. De inwerkingtreding van de wet stond ...
Lees meer
28
april
2021
| 10:30 Europe/Amsterdam
Het beroep op de voedselbanken neemt toe onder invloed van de coronacrisis, terwijl het aanbod van voedsel vanuit supermarkten en groothandels terugloopt. Het kabinet heeft eerder aangegeven vanwege de uitzonderlijke situatie bereid te zijn de voedse...
Lees meer
Tags
23
april
2021
| 10:15 Europe/Amsterdam
Nederland krijgt dit jaar ruim 220 miljoen Euro van de Europese Unie voor de ondersteuning van kwetsbare werkzoekenden en werkenden tijdens en na de Covid-19 pandemie. Het geld is onderdeel van een omvangrijk herstelpakket van de EU. Arbeidsmarktregi...
Lees meer
Tags
20
april
2021
| 15:57 Europe/Amsterdam
Bij de geboorte van een kind komt er veel op ouders af. Het kabinet wil dat mensen meer de ruimte krijgen om te kiezen hoe ze zorg en werk kunnen combineren. Daarom krijgen ouders per 2 augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof doorbetaald....
Lees meer
Tags
26
maart
2021
| 18:15 Europe/Amsterdam
Op verzoek van de Tweede Kamer verricht Wouter Koolmees naast zijn taak als demissionair minister een verkenning naar de mogelijkheden voor de samenstelling van een nieuw kabinet. Waar nodig worden zijn taken vervangen volgens de reguliere vervanging...
Lees meer
Tags
12
maart
2021
| 17:02 Europe/Amsterdam
De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) wordt verhoogd van 130 miljoen euro naar 260 miljoen euro. Hiermee biedt het kabinet extra steun aan huishoudens die door de coronacrisis hun noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen....
Lees meer
Tags
09
maart
2021
| 12:54 Europe/Amsterdam
Zo’n 54.000 werkgevers hebben voor de eerste drie maanden van 2021 een beroep gedaan op de Now. Met steun van deze subsidie kunnen naar schatting de salarissen van ruim een half miljoen werknemers worden doorbetaald tijdens de aanhoudende Coronacrisi...
Lees meer
Tags
05
maart
2021
| 18:03 Europe/Amsterdam
Meer maatwerk, uitvoerbare wet- en regelgeving en betere samenwerking tussen (Rijks)overheid, uitvoeringsinstanties en de politiek. De overheid gaat de komende jaren werk maken van betere dienstverlening aan burgers en ondernemers. Dat schrijft het d...
Lees meer
22
februari
2021
| 15:02 Europe/Amsterdam
Werkgevers krijgen langer de tijd om een eindberekening voor de loonkostensubsidie Now 1 over de maanden maart, april en mei 2020 aan te vragen. Dit vaststellingenloket blijft voor alle werkgevers tot 31 oktober 2021 open. Hierover heeft minister Koo...
Lees meer
Tags
16
februari
2021
| 08:00 Europe/Amsterdam
De coronacrisis raakt een groot aantal mensen in hun portemonnee, zoals jongeren en flexwerkers die hun (bij)baan zijn kwijtgeraakt. Of ondernemers en zzp’ers die inkomsten missen en noodgedwongen hun financiële reserves uitputten. Ondanks deze dreig...
Lees meer
Tags
08
februari
2021
| 13:28 Europe/Amsterdam
Het aantal uren waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen krijgen, wordt voor toeslagjaar 2020 met terugwerkende kracht verruimd. Hiermee wordt voorkomen dat ouders die als gevolg van de coronacrisis minder uren hebben gewerkt in de problemen komen....
Lees meer
06
februari
2021
| 06:51 Europe/Amsterdam
De GGD gaat medewerkers van kinderdagverblijven en gastouders vanaf maandag 8 februari met voorrang testen op het Coronavirus. Na heropening blijven kinderen jonger dan vier jaar met een snotneus welkom op de kinderopvang.De voorrangsprocedure voor h...
Lees meer
03
februari
2021
| 20:19 Europe/Amsterdam
De situatie rondom het coronavirus is zeer zorgelijk. Thuiswerken is vanaf het begin van de pandemie een van de belangrijkste maatregelen. Uit onderzoeken blijkt dat verreweg de meeste mensen die thuis kunnen werken dat ook doen. Maar er is nog steed...
Lees meer
Tags
01
februari
2021
| 13:10 Europe/Amsterdam
Sectoren kunnen per 1 februari gebruik maken van de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU). Met deze subsidieregeling, die voortkomt uit het Pensioenakkoord, ondersteunt het kabinet werkgevers in sectoren die investeren i...
Lees meer
31
januari
2021
| 18:53 Europe/Amsterdam
Vanaf maandag 8 februari gaan de basisscholen, de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open. Dat heeft het kabinet vandaag besloten.Volgens het OMT is het verantwoord als de basisscholen, de kinderdagopvang en het speciaal (...
Lees meer
22
januari
2021
| 08:47 Europe/Amsterdam
Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Het vaccineren is gestart en dat zorgt voor perspectief. Tegelijkertijd is de realiteit dat dit een loodzware periode is voor ondernemers. De coronacrisis is inmiddels ook een langlo...
Lees meer
Tags
17
januari
2021
| 16:28 Europe/Amsterdam
De basisscholen en de kinderopvanglocaties blijven dicht tot 8 februari, behalve voor de noodopvang. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) lijken kinderen in dezelfde mate ontvankelijk en besmettelijk voor het virus als bij de ‘oude’ variant. Da...
Lees meer
13
januari
2021
| 14:20 Europe/Amsterdam
Het kabinet heeft dinsdagavond 12 januari bekend gemaakt dat de kinderopvang (dagopvang en BSO) en het basisonderwijs gesloten blijven tot en met 7 februari 2021. Er wordt voor de kinderopvang en het basisonderwijs onderzocht of zij wellicht eerder w...
Lees meer
Tags
13
januari
2021
| 10:53 Europe/Amsterdam
De Eerste Kamer heeft gisteravond het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ met algemene stemmen aangenomen. Het kabinet wil met dit wetsvoorstel, dat onderdeel uitmaakt van het pensioenakkoord, meer ruimte bieden voor keuzevrijheid i...
Lees meer
Tags
11
januari
2021
| 14:35 Europe/Amsterdam
Staatssecretaris Bas van ’t Wout nam maandag 11 januari een kijkje bij de kinderopvanglocatie Triodus Helen Parkhurst in Den Haag, die noodopvang biedt aan kinderen van wie de ouders een cruciaal beroep hebben. Ook ouders met kinderen in een kwetsbar...
Lees meer
Tags
11
januari
2021
| 14:06 Europe/Amsterdam
De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is vandaag online gegaan. Opdrachtgevers kunnen door de vragenlijst in te vullen helder krijgen of ze een zelfstandige mogen inhuren voor een klus of dat er een arbeidscontract nodig is. Deze...
Lees meer
Tags
2020
31
december
2020
| 16:02 Europe/Amsterdam
Vanwege de hoge besmettingscijfers en de toenemende druk op de zorg door het coronavirus is er geen ruimte om de basisscholen en kinderopvanginstellingen eerder te openen dan voorzien. De locaties blijven wel open voor noodopvang voor kinderen van ee...
Lees meer
Tags
18
december
2020
| 14:43 Europe/Amsterdam
Per 1 januari 2021 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat om de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk ar...
Lees meer
Tags
17
december
2020
| 16:36 Europe/Amsterdam
Zelfstandigen die lenen via de Tozo, hoeven pas vanaf juli 2021 te starten met aflossen. Dat laat staatssecretaris Bas van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag weten in zijn brief aan de Tweede Kamer. Door de eerdergenoemde datum van ...
Lees meer
Tags
17
december
2020
| 14:29 Europe/Amsterdam
Zoals ieder jaar heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief aan de Tweede Kamer gestuurd om een indruk te geven van de veranderingen op de loonstrookjes van Nederlandse huishoudens in januari 2021. In tegenstelling tot and...
Lees meer
Tags
16
december
2020
| 14:15 Europe/Amsterdam
Pensioenfondsen hoeven komend jaar hun pensioenen niet te korten bij een dekkingsgraad van 90% of hoger in plaats van de wettelijke 104%. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer. In deze brief b...
Lees meer
Tags