Den Haag,
07
april
2022
|
12:12
Europe/Amsterdam

Aan de slag met verbeteren uitwisseling matchingsgegevens

Het programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM) is door het Adviescollege ICT-toetsing onderzocht. Dit onderzoek heeft vier concrete aanbevelingen opgeleverd waar het kabinet mee aan de slag gaat.

Wie kan werken, moet alle kansen kunnen krijgen om aan de slag te gaan. Het is dan wel belangrijk dat gegevens van de werkzoekende beschikbaar zijn voor de werkgever die mogelijk een passende baan kan bieden en andersom. Hiervoor zijn SZW, VNG en UWV een gezamenlijk programma gestart: het Programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM). Het programma is nu onder de loep genomen door Adviescollege ICT-toetsing, het college dat regering en parlement adviseert over ICT-projecten en informatiesystemen. Het AcICT deelt de behoefte aan het goed kunnen uitwisselen van gegevens zodat werkzoekenden proactief benaderd kunnen worden voor werk en adviseert om het programma zo snel als mogelijk aan te passen voor verdere verbetering.

Uit het onderzoek komen vier concrete aanbevelingen: werk aan een doelgroep gerichte aanpak, zorg voor een adequate informatiebeveiliging, pak de tekortkomingen in het ontwerp aan en zorg ervoor dat overlappende programma’s beter op elkaar aansluiten. Het zijn aanbevelingen die allen moeten leiden tot een beter inzicht in het beschikbare arbeidspotentieel en daarmee verbetering van VUM. De minister laat weten met alle aanbevelingen aan de slag te gaan. Minister Schouten: “Beter inzicht in de vraag naar werk en het aanbod helpt de overgang van werk-naar-werk en van uitkering-naar-werk te stimuleren. Het lopende programma gaan we daarom direct aanpassen. En samen met het UWV, VNG, gemeenten en andere partijen gaan we aan de slag met de opvolging van de gegeven adviezen.”

De minister informeert eind 2022, via de ‘Stand van de uitvoering’, over de stand van zaken naar aanleiding van de genomen maatregelen.