Den Haag,
13
december
2018
|
16:28
Europe/Amsterdam

Aantal uren opvang per kind gestegen

Ouders namen gemiddeld meer uren kinderopvang af in het derde kwartaal van 2018. Het gemiddeld aantal uren dat een kind per maand naar de buitenschoolse opvang (bso), het kinderdagverblijf of een gastouder gaat is in het derde kwartaal gestegen naar 58,2 uur. Uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt ook dat er in het derde kwartaal van dit jaar 782.000 kinderen naar de opvang gingen. Dat is een toename van 58.000 kinderen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Wel is het zo dat er iets minder kinderen naar de opvang gingen dan vorig kwartaal. Toen gingen er nog 794.000 kinderen naar de opvang. Waarschijnlijk hangt de stijging in het aantal uren opvang per kind en de lichte daling in het aantal kinderen dat naar de opvang gaat samen met de zomervakantie. Dat is een jaarlijks terugkerend effect. Minder kinderen gaan in de vakantieperiode naar de kinderopvang en de kinderen die wel gaan, nemen meer uren af.

Ten opzichte van het vorige kwartaal is het gemiddelde aantal uren dat een kind per maand op de opvang doorbrengt het sterkst gestegen bij de dagopvang en bso, met respectievelijk 1,4 en 0,5 uur. Het gebruik van gastouderopvang is nagenoeg gelijk gebleven. De dagopvang en de bso ontvangen ook nog altijd de meeste kinderen. In het derde kwartaal van 2018 gingen 323.000 kinderen naar de dagopvang, 368.000 kinderen naar de bso en 114.000 kinderen naar de gastouderopvang.

Uit de cijfers blijkt ook dat de gemiddelde uurtarieven voor de dagopvang en gastouderopvang onder of op de maximum uurprijs liggen. Dat is het maximale uurtarief waarover een ouder kinderopvangtoeslag kan ontvangen. Alleen bij de buitenschoolse opvang is het gemiddelde uurtarief hoger dan de maximum uurprijs, met 20 eurocent per uur. De dagopvang daarentegen is gemiddeld 5 eurocent per uur goedkoper dan de maximum uurprijs. De gemiddelde uurtarieven zijn het afgelopen kwartaal in alle vormen van opvang licht gestegen met 2 eurocent per uur.