Den Haag,
07
maart
2019
|
14:44
Europe/Amsterdam

Aanvullende maatregelen UWV

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Raad van Bestuur van UWV versterken de positie van de interne Auditcommissie van UWV. Daardoor komen vraagstukken en risico’s in de bedrijfsprocessen van UWV eerder op tafel en kunnen die beter worden beoordeeld. Dit leidt tot een verdere verbetering van de uitvoering van het sociale zekerheidsstelsel door UWV. Dat schrijft minister Koolmees vandaag aan de Tweede Kamer.

Ook vervroegt de minister een onderzoek naar de sturing en het toezicht op UWV en de rol van het ministerie van SZW daarin. Verder investeert UWV extra in het vakmanschap van management en medewerkers en in een open cultuur binnen de organisatie. Dat is naast een reeks andere maatregelen die de minister al eerder heeft aangekondigd.

Minister Koolmees: “Iedereen moet erop kunnen rekenen dat UWV hen op een betrouwbare en prettige manier helpt. Gelukkig gaat dat vaak goed. Maar er worden natuurlijk ook fouten gemaakt. Daar moeten we mee aan de slag en daar moeten we van leren. Dat moet echt beter. Daarom hebben we vandaag aanvullende maatregelen genomen om het toezicht en de sturing op UWV te versterken.”

UWV is een grote organisatie die ondersteuning biedt aan mensen die arbeidsongeschikt of werkloos zijn geworden. Zo heeft het in 2017 bijna 1,3 miljoen uitkeringen binnen de gestelde normen verstrekt. Net als een aantal andere grote publieke uitvoeringsorganisaties heeft UWV de afgelopen jaren te maken gehad met taakstellingen en digitalisering.

Minister Wouter Koolmees
Er worden natuurlijk ook fouten gemaakt. Daar moeten we mee aan de slag en daar moeten we van leren. Dat moet echt beter. Daarom hebben we vandaag aanvullende maatregelen genomen om het toezicht en de sturing op UWV te versterken.
Minister Wouter Koolmees