Den Haag,
20
december
2019
|
11:30
Europe/Amsterdam

Aanvulling op basispensioen voor ouderen in Caribisch Nederland

Het kabinet zet zich in om de bestaanszekerheid van de inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren. Onderdeel van deze aanpak is de introductie per 1 januari 2020 van een toeslag via de onderstand voor ouderen met een basispensioen (AOV).

Om meer ouderen met een laag inkomen te laten profiteren van de toeslag versoepelt staatssecretaris Van Ark de voorwaarden van de regeling. Dit houdt in dat AOV-gerechtigden in aanmerking kunnen komen voor een hoger onderstandsbedrag, ook als zij niet zelfstandig wonen. Daarnaast wordt de vermogens- en inkomensgrens verruimd. Het totale onderstandsbedrag dat de oudere ontvangt is uiteindelijk afhankelijk van de individuele situatie van de betrokkene.

Vooruitlopend op de benodigde regelgeving, treden de versoepelde voorwaarden al vanaf 1 januari 2020 in werking. Staatssecretaris Van Ark onderstreept hiermee het doel en de urgentie om de inkomenspositie van ouderen in Caribisch Nederland te verbeteren, zoals recent ook bevestigd door de Nationale Ombudsman in het rapport ‘Oog voor ouderen in Caribisch Nederland’.