Den Haag,
15
maart
2019
|
17:31
Europe/Amsterdam

Vooral lokaal tekorten en wachtlijsten in kinderopvangsector

Het is van groot belang dat ouders arbeid en zorg kunnen combineren. Daartoe moet er goede, veilige en financieel toegankelijke kinderopvang zijn. Het is voor ouders dan ook zeer vervelend als zij in onzekerheid zitten over de vraag of er wel plek is voor hun kind. Op 15 maart 2019 stuurde staatssecretaris Van Ark (SZW) een brief naar de Tweede Kamer waarin zij reageert op de berichten over wachttijden voor kinderopvang en signalen over personeelstekorten.

Staatssecretaris Tamara van Ark
Kinderopvang is voor veel jonge ouders niet weg te denken uit hun leven. Het is daarom van groot belang dat er goede toegang tot opvang is. Dat is niet overal even makkelijk en daar werken we hard aan. De inzet van alle partijen in de kinderopvang is nodig om vraag en aanbod tot elkaar te laten komen, zowel als het gaat om de vraag naar personeel als de vraag naar kinderopvangplaatsen.
Staatssecretaris Tamara van Ark

Arbeidsmarktkrapte vooral in Randstad

In de groeiende economie waarin steeds meer ouders werk vinden, is de vraag naar kinderopvang en daardoor beroepskrachten sterk gegroeid. De groeiende vraag naar werknemers betekent overigens niet automatisch dat de kinderopvangsector als geheel te maken heeft met een personeelstekort. Uit arbeidsmarktcijfers van UWV komt naar voren dat de arbeidsmarktspanning in de kinderopvang lager ligt dan die van de totale arbeidsmarkt en de arbeidsmarktspanning in de zorg- en onderwijssectoren. De arbeidsmarktspanning in de kinderopvang concentreert zich in de Randstad, in de rest van Nederland wordt de spanning als gemiddeld getypeerd. Lokaal kunnen kinderopvangorganisaties dus zeker met krapte te maken hebben. Alle betrokken partijen werken aan het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De Rijksoverheid zet in op het structureel versterken van de werking van de arbeidsmarkt.

Wachtlijsten kinderopvangsector

Met betrekking tot de signalen over groeiende wachtlijsten geeft Van Ark aan dat uit cijfers van de regionale bezettingsgraad blijkt dat er geen regio is waar deze boven de 80% uitkomt. Het is onwaarschijnlijk dat er sprake is van een volle bezetting. Toch kan er lokaal of voor bepaalde dagen sprake zijn van wachttijden. Kinderopvangorganisaties kunnen met creatieve aanbiedingen inspelen op specifieke (dag)voorkeur van ouders. Ouders kunnen daarnaast met hun werkgever in gesprek over flexibiliteit in werkroosters.