Den Haag,
21
december
2017
|
10:15
Europe/Amsterdam

Begrotingsbehandeling SZW: Inleiding minister Koolmees

Minister Koolmees
Ik wil niet alleen dromen over wat kan, maar vooral ook kijken hoe het moet.
Minister Koolmees

Voorzitter,

Ik sta hier met een dubbel gevoel. En dat bedoel ik positief.

Want ik ben hier te gast, maar ik voel me ook thuis!

Ik wil uw Kamer hartelijk danken voor de mooie inbreng en vragen gisteren.

De bespiegelingen van de heren Heerma en Özdil over de Dutch Dream / Nederlandse droom vond ik mooi.

Ze laten zien dat je ook in deze Kamer kloven kunt dichten.

Vanuit verschillende politieke overtuigingen zoekt u naar oplossingen voor problemen die we allemaal zien.

Een mooi begin van wat komen gaat.

Ik wil samen plannen smeden en uitvoeren.

Ik wil samen kijken naar de toekomst.

Maar ik wil ook bouwen op wat we al hebben.

Dat mag best met wat Dutch dreaming op zijn tijd.

Maar ik ben vooral een Hollandse realist.

Ik wil niet alleen dromen over wat kan, maar vooral ook kijken hoe het moet.

Ik wil dingen voor elkaar krijgen.

Dat doe je door aan te pakken en samen te werken.

Voorzitter,

Ik zal de vragen van uw Kamer thematisch beantwoorden, aan de hand van mijn drie prioriteiten. Deze prioriteiten licht ik nu kort toe, en kom daar straks uitvoeriger op terug.

1) Allereerst wil ik de balans op de arbeidsmarkt herstellen en de kloof tussen vast en flex kleiner maken. De reden hiervoor is simpel: ik wil geen samenleving van insiders en outsiders. Iedereen verdient dezelfde kansen.

2) Mijn tweede prioriteit is de vernieuwing van het pensioenstelsel. Het is hard nodig dat we de impasse doorbreken, en het vertrouwen in het stelsel herstellen, bijvoorbeeld door het pensioen persoonlijker en inzichtelijker te maken. We moeten echt voorkomen dat generaties tegenover elkaar komen te staan.

3) En tot slot, mijn derde prioriteit: het inburgeringbeleid moet op de schop. Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk aan het werk en de taal leren. Dat gebeurt nu écht onvoldoende. Meedoen is het credo, vanaf dag één.