Den Haag,
21
december
2017
|
12:03
Europe/Amsterdam

Begrotingsbehandeling SZW: minister Koolmees over de polder

Minister Koolmees
Ik wil niet dat de patstelling in de polder, de vooruitgang van de arbeidsmarkt en ons pensioenstelsel verlamt.
Minister Koolmees

Eerst wil ik graag stilstaan bij de gesprekken die ik heb gevoerd met de sociale partners,

en de uitkomsten ervan.

Afgelopen vrijdag heb ik u hierover een brief gestuurd.

Laat ik maar met de deur in huis vallen.

De situatie die ik bij mijn aantreden aantrof is bijzonder complex.

Er was meer dan een jaar onderhandeld.

Zonder resultaat!

Er is een flinke dosis wantrouwen.

En dat is zorgelijk.

Want ik wil niet dat de patstelling in de polder,

de vooruitgang van de arbeidsmarkt en ons pensioenstelsel verlamt.

Ik ben een realist, en weet:

zo’n patstelling doorbreek je niet door keer op keer hetzelfde te proberen.

Daarom heb ik constructieve gesprekken gevoerd met de sociale partners.

En ik heb gekozen voor een andere aanvliegroute.

Of ik kan beter zeggen: voor vijf routes.

Deze heeft u kunnen lezen in mijn brief over een betere balans op de arbeidsmarkt.

Zorgvuldige afstemming staat voorop, óók zonder sociaal akkoord.

Mijn inspanningen blijven gericht op het realiseren van een zo groot mogelijk draagvlak.

Per thema heb ik gekeken naar wat nu nodig is, om meters te kunnen maken.

En dat is wat ik wil doen de komende jaren.

Samen met u. En samen met sociale partners.

Samen moeten we knopen doorhakken om de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel te hervormen.

Ik heb daarbij bewust gekozen voor verschillende versnellingen, oplossingen, en samenwerkingsverbanden.

Want vraagstukken beantwoorden doe je niet alleen met de juiste antwoorden, maar ook met het juiste proces.

Alleen dan kun je vooruitgang boeken.

Kortom, ik wil snel veranderingen teweeg brengen,

maar wel met uitgestoken hand.

Ik streef naar maximaal draagvlak in de polder en in deze Kamer.

Zonder snelheid te verliezen.