Den Haag,
15
september
2020
|
17:31
Europe/Amsterdam

Belang van voedselbanken is groot

Staatssecretaris Bas van ’t Wout bracht op maandag 14 september een bezoek aan de voedselbank Hoeksche Waard. Hij sprak er met vrijwilligers die zich dagelijks inzetten om mensen van voedselpakketten te voorzien.

In de Hoeksche Waard zijn zo’n 175 gezinnen afhankelijk van de voedselbank. Dat aantal stijgt gelukkig nog niet vanwege de coronacrisis, vertelt coördinator Henk die de staatssecretaris rondleidt. Hij is een van de 36 vrijwilligers die de lokale voedselbank draaiende houdt. ‘Maar die stijging zal ongetwijfeld nog komen. Er zijn bijvoorbeeld veel zzp’ers die door de crisis de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Daarnaast is er ook schaamte bij mensen en onbekendheid over de voedselbank. We hopen dat we dat kunnen wegnemen.‘

Helpen waar we kunnen

Het kabinet volgt de ontwikkelingen bij de voedselbanken op de voet. Aan het begin van de coronacrisis heeft het met Voedselbanken Nederland en de VNG een actieteam geformeerd om knelpunten te signaleren en aan te pakken. Het actieteam heeft onder meer de hulp ingeroepen van Defensie om tijdelijk de distributie van eten in goede banen te leiden. Ook heeft het kabinet eenmalig een subsidie beschikbaar gesteld van vier miljoen euro, bedoeld als vangnet voor het calamiteitenfonds van Voedselbanken Nederland.

Ook de komende periode blijft er veel werk aan de winkel. Stichting Voedselbanken Nederland verwacht dat het aantal klanten sterk zal toenemen. Het maakt zich zorgen over de aanvoer van voldoende voedsel. Staatssecretaris Van ‘t Wout begrijpt deze zorgen en wil met de voedselbanken in gesprek blijven hierover.  

Van ’t Wout: ‘In deze moeilijke tijd is het zaak om ervoor te zorgen dat de kwetsbaarste groepen in onze samenleving niet nog zwaarder getroffen worden. Ook de groepen die nu plotseling geraakt worden door de coronacrisis, zoals kleine ondernemers en zzp’ers, moeten we helpen waar we kunnen. De voedselbanken, met al hun betrokken vrijwilligers spelen hierin een heel belangrijke rol. Zij zijn van groot belang voor de mensen die van deze steun afhankelijk zijn.

Rekenhulp

Er zijn 171 voedselbanken in Nederland aangesloten bij de Stichting Voedselbanken Nederland, met tien distributiecentra en 515 uitgiftepunten. Of iemand in aanmerking komt voor hulp van de voedselbank is afhankelijk van het bedrag dat er maandelijks overblijft, na aftrek van alle kosten, voor eten en drinken. Voedselbanken Nederland heeft een rekenhulp waarmee je kan inschatten of je mogelijk een beroep kunt doen op de voedselbank.

Meer informatie: www.voedselbankennederland.nl