Den Haag,
25
juli
2019
|
12:00
Europe/Amsterdam

Benoeming lid Raad van Bestuur UWV

Mevrouw J.H. (Janet) Helder treedt per 1 oktober a.s. toe tot de Raad van Bestuur van UWV. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in zijn brief van 28 juni jl. aan de Tweede Kamer gemeld dat de Raad van Bestuur UWV tijdelijk wordt versterkt met een vierde bestuurslid. Mevrouw Helder wordt benoemd voor een termijn van twee jaar. Ze heeft als specifieke opdracht om het risicobeleid van UWV en de aandacht binnen de organisatie voor gevoelige uitvoeringsproblematiek te versterken. Ook zal zij de informatievoorziening hierover richting het ministerie verbeteren.

Janet Helder is sinds maart 2013 bestuurslid van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en heeft Uitvoering in haar portefeuille. Ze studeerde Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Bij het hoger onderwijs en de Belastingdienst vervulde zij diverse managementfuncties. Van 2011 tot 2013 was ze adjunct-directeur Uitvoeringsbeleid bij het ministerie van Financiën.