Den Haag,
28
november
2019
|
19:50
Europe/Amsterdam

Bijdrage minister Koolmees bij begrotingsbehandeling

Samenvatting

Hieronder vindt u het eerste deel van de inbreng van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het Tweede Kamerdebat over de begroting van SZW voor 2020. Het volledige verslag van het debat vindt u op de website van de Tweede Kamer.

Voorzitter, ik wil de leden van de Kamer bedanken voor hun inbreng van gisteren. Zoals u heeft gezien is er vannacht een set met schriftelijke antwoorden gekomen richting uw Kamer. Ik heb gisteren ook een aantal interessante stukken gekregen in het debat:

 • Het manifest rouwbegeleiding van de heren Stoffer (SGP) en Smeulders (GL);
 • Het vakmanschap actieplan van de heer Bruins (CU);
 • Het manifest over het minimumjeugdloon van de heer Van Kent (SP), Gijs van Dijk (PvdA) en ik dacht ook van de heer Smeulders (GL);
 • En het rapport van SEOR over het minimumloon.

Voorzitter, we troffen elkaar vorig jaar hier ook, rondom de begroting voor 2019. De onderhandelingen over het pensioenakkoord waren toen net gestrand. Uw Kamer vroeg mij toen terecht: hoe nu verder? Ik moest toen zeggen: ik ga heel veel kopjes koffie drinken. En dat is gelukt. We zijn een beetje beroemd geworden.

Gelukkig kan ik een jaar later, in een jaar kan heel veel gebeuren, zeggen dat er een aantal grote stappen zijn gezet.

 • De Wet Arbeidsmarkt in Balans, is behandeld in de Tweede en Eerste Kamer en gaat 1 januari in.
 • We hebben ook gesprekken gehad met sociale partners over de loondoorbetaling bij ziekte en de WIA. Vlak voor kerst vorig jaar hebben we een akkoord bereikt daarover. En de eerste verzuim-ontzorgpolissen worden 1 januari ook aangeboden aan MKB-ondernemers.
 • De plannen voor ZZP, bleken op Europeesrechtelijke bezwaren te stuiten. Maar de wet voor invoering van het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring is nu in de consultatie fase. Mensen mogen nu reageren op de plannen.
 • Het nieuwe inburgeringsstelsel kreeg ook steeds meer vorm. Ook die internetconsultatie loopt op dit moment en voeren we intensieve gesprekken met belanghebbenden.
 • En natuurlijk: er is inmiddels een pensioenakkoord. En ik ben blij met de brede steun die het akkoord heeft gekregen. Ook in deze Kamer.

Op ál deze dossiers, de staatssecretaris zal straks haar eigen dossiers toelichten, hebben we veel bereikt. Ik dank de heer Gijs van Dijk voor de complimenten van gisteren. En die deel ik graag, want we hebben het ook samen gedaan:

 • Samen met werkgevers én werknemers.
 • Samen met coalitie én oppositie.
 • Met usual én unusual suspects.

Constructieve, optimistische samenwerking die wat mij betreft ook de toekomst heeft.

En die constructieve, optimistische samenwerking gaan we het komende jaar nog hard nodig hebben.

Want ik weet als geen ander: we zijn er nog niet.

Het komend jaar ga ik graag met uw Kamer in debat over al deze onderwerpen:

 • over de wetgeving,
 • over de uitwerking van de plannen,
 • en over hoe deze plannen uitwerken in de samenleving.

Al deze plannen zijn nodig,

 • om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren
 • om de pensioenen toekomstbestendig te maken
 • en om iedereen mee te laten doen in de samenleving.

Maar voorzitter, ook dán zijn we er nog steeds niet.

Er spelen – terecht – fundamentele discussies over de onderliggende structuur van de arbeidsmarkt en ons sociale stelsel.

Daar moeten we mee aan de slag. En ondertussen moeten we wél de stappen zetten die nu hard nodig zijn. We moeten lopend kunnen nadenken.

Dat zullen we de komende tijd ook gaan doen. Begin volgend jaar eind januari ontvangt u het advies van de commissie Regulering van werk, commissie Borstlap.

Ik kijk er naar uit om met u hierover een open debat te voeren.

Maar vandaag wil ik het hebben over de begroting en over de discussies die uw Kamer heeft opgebracht, gisteren in de eerste termijn.