Den Haag,
31
oktober
2018
|
18:23
Europe/Amsterdam

Brede Schuldenaanpak: samen werken aan zorgvuldige incasso

Hoe belangrijk goede hulp is ervaren dagelijks duizenden mensen met schulden. Het allerbest is het natuurlijk om aan de bel te trekken en hulp te zoeken vóórdat schulden problematisch worden. Als je dat dan doet, dan moet er ook echt hulp zijn. Maar liefst dertig verschillende partijen zijn bezig om te voorkomen dat mensen in de schulden komen en om mensen weer op weg te helpen. Zij hebben elkaar gevonden in een samenwerkingsverband, want er kan nog veel beter.

Het gaat om naar schatting bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens die problematische schulden hebben of een risico daarop. De gevolgen zijn vaak groot. Schulden zorgen voor stress, belemmeren het vinden of behouden van werk en zijn slecht voor de gezondheid. De Rijksoverheid werkt met een groot aantal partijen samen om de schuldenaanpak verder te verbeteren. Zoals gemeenten, (schuld)hulpverleningsinstanties, schuldeisers, grote uitvoeringorganisaties, vrijwilligersorganisaties en de Nationale Ombudsman.

Expertise delen

De partijen uit het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak kwamen woensdag 31 oktober bijeen in Den Haag om te praten over de incassoketen. Een aantal organisaties krijgt met elkaar te maken als rekeningen van een schuldenaar onbetaald blijven: schuldeisers, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, schuldhulpverlening. De vraag is of de samenwerking tussen deze partijen voor verbetering vatbaar is. Wordt expertise voldoende gedeeld? Hebben partijen die bij de incasso betrokken zijn genoeg oog voor de mens achter de schulden? Kan er meer data gedeeld worden in het belang van zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso?

De bijeenkomst maakte duidelijk dat er op veel terreinen nog winst te boeken is, maar ook dat er concrete stappen gezet worden in de samenwerking. Partijen zoeken elkaar actiever op, geven aan expertise te willen delen. En nodigen elkaar uit om een kijkje in de keuken te komen nemen. Door elkaar simpelweg te ontmoeten en te ontdekken wat partijen doen, leggen ze een basis voor vertrouwen en daarmee voor intensievere samenwerking.

Lees hier meer over de brede schuldenaanpak.