Den Haag,
14
december
2018
|
18:08
Europe/Amsterdam

Commissie Regulering van werk van start

De commissie Regulering van werk, die de toekomst van werk gaat onderzoeken, is vandaag in Utrecht van start gegaan. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de tien experts uit deze onafhankelijke commissie succes gewenst. De commissie is gevraagd uiterlijk 1 november 2019 te rapporteren over haar advies.

Omdat de arbeidsmarkt de komende jaren te maken krijgt met fundamentele veranderingen zoals robotisering en platformisering, heeft het kabinet deze commissie gevraagd een advies uit te brengen over de regulering van werk. De commissie onderzoekt hoe werk er in de toekomst uit gaat zien en met wat voor wetten en regelgeving de overheid daar het beste bij kan aansluiten. Ze gaat na of er aanpassingen nodig zijn, en zo ja, waar. Zo kijkt de commissie naar de juridische regels rondom arbeidscontracten, maar ook naar eventuele aanpassingen in o.a. vast en tijdelijk werk, arbeidsongeschiktheid, belastingen en zzp.

Leden van de commissie Regulering van werk zijn:

  • drs. Hans Borstlap (voorzitter), voormalig lid van de Raad van State
  • mr. dr. Hanneke Bennaars, universitair docent arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden
  • prof. mr. Femke Laagland, hoogleraar arbeidsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
  • dr. Frank Kalshoven, mede-oprichter en directeur van de Argumentenfabriek
  • prof. mr. Saskia Klosse, hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit van Maastricht
  • mr. Ton Mertens, docent belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden
  • prof. dr. Erik Stam, hoogleraar strategie, organisatie en ondernemerschap aan de Universiteit Utrecht
  • prof. dr. Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam
  • prof. dr. Bas ter Weel, directeur van SEO Economisch Onderzoek en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam
  • mr. dr. Johan Zwemmer, advocaat bij Stibbe en universitair docent arbeidsrecht bij de Universiteit van Amsterdam