Den Haag,
23
oktober
2017
|
22:56
Europe/Amsterdam

Fatsoenlijke Europese arbeidsmarkt stap dichterbij

Aanpassing detacheringsrichtlijn

minister Asscher
Eerlijke Europese regels, het kan dus wel.
minister Asscher

Gelijk werk moet gelijk worden beloond. Er komt een aanpassing van de regels voor het detacheren van werknemers binnen de Europese Unie, waardoor zij betere arbeidsvoorwaarden krijgen. Ook onstaat er zo een eerlijker speelveld voor ondernemers. De maximale termijn voor detacheren wordt beperkt tot 12 maanden, met een mogelijke verlenging van zes maanden tot 18 maanden. De Europese Raad van ministers van Sociale Zaken heeft dit vandaag besloten in Luxemburg.

De huidige detacheringrichtlijn is bedoeld om het werken in een ander EU-land gemakkelijker te maken. De richtlijn leidt er in de praktijk echter ook toe dat werknemers uit andere EU-landen onder het mom van een detachering langere tijd tegen lagere lonen aangesteld worden dan reguliere werknemers. Op die manier ontstaat er een ongewenste concurrentie op arbeidsvoorwaarden.

De Europese ministers hebben daarom besloten de duur van de detachering te beperken tot 12 maanden. Het 'gastland' kan die duur eenmalig met zes maanden verlengen als daar een goede reden voor is. Daarnaast worden elementen als ervaringsjaren en de eindejaarsuitkering toegevoegd aan de ‘harde kern’ van arbeidsvoorwaarden. Op die manier wordt tegengegaan dat iemand uit een ander land met veel ervaring voor een beginnersalaris aan het werk gaat. De stap van vandaag is een mijlpaal na 1,5 jaar onderhandelen. Hierna moeten de Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement gezamenlijk over de nieuwe regels besluiten. Het is de bedoeling dat ze uiterlijk vier jaar na goedkeuring door het parlement ingaan.

Minister Asscher is opgetogen over het resultaat: “Dit voelt als een bekroning voor het werk waar we in 2013 aan begonnen en is vooral mooi voor de Nederlandse bouwvakker en loodgieter. Aan het begin van deze kabinetsperiode zijn we de strijd aangegaan voor een fatsoenlijke arbeidsmarkt en tegen oneerlijke concurrentie. Na veel geduw en getrek lukt het op de valreep om de Europese wetgeving aan te passen.”