Den Haag,
29
juni
2018
|
16:36
Europe/Amsterdam

Flinke verbeteringen voor inwoners Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba moeten het beter krijgen. De kosten van basale uitgaven zoals huur, eten en drinken zijn nu voor veel mensen hoog in verhouding tot hun inkomen. Daarom neemt het kabinet concrete maatregelen die de armoede verminderen en de werkgelegenheid verbeteren.

Deze maatregelen maken onderdeel van een breder pakket aan initiatieven om serieus werk te maken van meer investeringen op de eilanden. Dat schrijven staatssecretarissen Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Eerste en Tweede Kamer.

Het kabinet heeft onderzoek laten uitvoeren naar een ijkpunt voor de bestaanszekerheid op de eilanden. Vooral voor mensen met een laag inkomen is het moeilijk om rond te komen. De conclusies uit het onderzoek vragen om actie.

“Door de uitkeringen te verhogen voor de mensen die geen baan hebben of die al met pensioen zijn op Bonaire, Sint Eustatius en Saba willen we er aan bijdragen dat het voor hen beter te doen is om de dagelijkse boodschappen en de huur te betalen”, zegt staatssecretaris Van Ark, “ik vind het ook belangrijk dat mensen de kans hebben om werk te vinden. En dat mensen er echt op vooruit gaan als zij vanuit een uitkering aan de slag gaan.”

Het kabinet treft voorzieningen die passen binnen de specifieke context van Caribisch Nederland. “We zetten nu op basis van het regeerakkoord met het hele kabinet belangrijke stappen die het leven van veel mensen moeten verbeteren”, benadrukt Knops. “Met dit pakket aan maatregelen zet het Kabinet een belangrijke stap voorwaarts; dit vraagt ook van de besturen op de eilanden extra inspanningen.”

Met verschillende maatregelen zorgt het kabinet er voor dat kwetsbare groepen als alleenstaande gepensioneerden, volledig en duurzaam arbeidsongeschikten en (alleenstaande) ouders met kinderen er op vooruit gaan. Ook zijn er maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen en het economisch potentieel te verbeteren.