Den Haag,
12
maart
2021
|
17:02
Europe/Amsterdam

Forse verhoging financiële steun TONK

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) wordt verhoogd van 130 miljoen euro naar 260 miljoen euro. Hiermee biedt het kabinet extra steun aan huishoudens die door de coronacrisis hun noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen.

Mensen dreigen tussen de wal en het schip te raken vanwege fors inkomensverlies door de coronamaatregelen. Als bestaande regelingen uit het steun- en herstelpakket onvoldoende zijn om de vaste lasten te kunnen betalen, kunnen huishoudens bij hun gemeente terecht voor ondersteuning via de TONK. In totaal was voor deze regeling 130 miljoen euro uitgetrokken voor het eerste half jaar van 2021. Het kabinet heeft nu besloten, in het licht van de aanhoudende coronacrisis en verlengde lockdown, dat dit bedrag wordt opgehoogd naar 260 miljoen euro. Het is de wens van het kabinet en de Tweede Kamer dat de TONK huishoudens substantieel helpt in het dragen van hun vaste lasten, ter voorkoming van een stapeling van problemen.

Minister Wouter Koolmees
Het steun- en herstelpakket bevat verschillende regelingen om de gevolgen van de coronacrisis te temperen. Toch is er nog een groep die tussen wal en schip valt, doordat deze regelingen voor hen niet of onvoldoende soelaas bieden. Deze mensen kunnen in grote financiële problemen komen. De TONK is daarom voor hen in het leven geroepen. Gemeenten zijn hard aan de slag om hun inwoners middels deze regeling te kunnen – gaan – ondersteunen. Om hen daarbij alle ruimte te geven ruimhartig te zijn, hebben we het bedrag opgehoogd. Zo kunnen zo veel mogelijk mensen die nu in zwaar weer zitten worden geholpen.
Minister Wouter Koolmees

Per gemeente verschillend
De TONK is sinds maart aan te vragen of kan in de loop van deze maand worden aangevraagd. Dat verschilt per gemeente. Ook maken gemeenten verschillende keuzes in het bepalen van de doelgroep en de hoogte van de vergoeding, omdat zij het beste kunnen inschatten wat er specifiek in hun gemeente nodig is. Aanvragers kunnen dan ook bij de eigen gemeente terecht voor nadere informatie. Ongeacht de startdatum in de eigen gemeente kan de TONK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden aangevraagd.