Den Haag,
06
september
2017
|
11:31
Europe/Amsterdam

Groen licht voor extra ww

Werkgevers en werknemers krijgen de mogelijkheid om per sector een private aanvulling op de werkloosheidsuitkering af te spreken. De ministerraad heeft vrijdag op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de hiervoor benodigde maatregel.

Minister Asscher
In de crisis hebben duizenden mensen hun baan verloren. Als je zoiets overkomt is het belangrijk dat je goed beschermd bent.
Minister Asscher

Momenteel bouwen werknemers de eerste tien jaar een maand ww per gewerkt jaar op, daarna een halve maand per gewerkt jaar, tot maximaal 24 maanden. Eerder was dit een maand per gewerkt jaar tot een maximum van 38 maanden.

De werkgevers en werknemers stemden in 2013 bij het sociaal akkoord met deze versobering in waarbij ze afspraken dat ze zelf de mogelijkheid zouden krijgen om per sector de ww-rechten aan te vullen tot de oorspronkelijke duur van maximaal 38 maanden. De aanvulling van de ww zal verlopen via een bovensectoraal fonds van de werkgevers en werknemers. De aanpassing van het Besluit fondsen en spaarregelingen waar de ministerraad nu mee heeft ingestemd maakt de oprichting van zo’n fonds mogelijk. De maatregel treedt in werking na publicatie in de Staatscourant.

Meer informatie over de uitvoering van de ww-aanvulling en over het private fonds is te vinden bij de Stichting Private aanvulling WW: www.spaww.nl.