Den Haag,
04
december
2018
|
12:27
Europe/Amsterdam

Hoger minimumloon en meer uitkering voor inwoners Caribisch Nederland

Mensen in de onderstand, gepensioneerden en ouders met kinderen die kinderbijslag ontvangen gaan er komend jaar op vooruit op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Ook het Wettelijk Minimum Loon stijgt per 1 januari 2019. Op deze manier kunnen de lonen stijgen en gaat de koopkracht omhoog. De nieuwe bedragen voor komend jaar zijn in de Staatscourant gepubliceerd.

Staatssecretaris Tamara van Ark
Veel inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De kosten van uitgaven zoals huur, eten en drinken zijn voor veel mensen hoog in verhouding tot hun inkomen. Het Kabinet neemt daarom een aantal maatregelen waardoor mensen meer te besteden hebben.
Staatssecretaris Tamara van Ark

Maatregelen

De uitkeringen in Caribisch Nederland zoals de AOV, de nabestaandenuitkering en de onderstand stijgen per januari 2019 met 5%, bovenop de inflatie. De kinderbijslag, in 2016 ingevoerd, gaat met ingang van volgend jaar met ruim 50% omhoog. Ouders ontvangen op Bonaire dan USD 62 per maand per kind, tegen USD 40 nu. Voor Saba en Sint-Eustatius is het nieuwe bedrag USD 64, waar dat nu USD 42 is. Het Kabinet verhoogt de onderstand voor mensen die zelfstandig wonen aanzienlijk. En er komen meer mensen in aanmerking voor bijzondere onderstand, doordat het Kabinet de inkomensgrens optrekt naar 120 procent van het minimumloon. Tegelijkertijd met de verhoging van de uitkeringen stijgt het wettelijk minimumloon met 5%. Werkgevers zijn met ingang van 1 januari 2019 dus wettelijk verplicht om werknemers die momenteel het minimumloon verdienen 5% meer te betalen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verlaagt per 2019 structureel de werkgeverspremies. Doordat de lasten voor werkgevers omlaag gaan, kunnen bedrijven de lonen verhogen zonder dat de loonkosten toenemen. In de meeste gevallen ligt de ruimte voor de werkgever tussen de 3,4% en 4,4%. Het is de bedoeling dat werkgevers deze ruimte volledig doorgeven in de lonen van hun werknemers.

Voortgang

Staatssecretaris Van Ark informeert de Tweede Kamer voor de zomer over de voortgang van de ondernomen acties. In 2020 bekijkt het Kabinet het effect van de genomen maatregelen en besluit dan of er extra maatregelen nodig zijn.

Overzicht van de nieuwe bedragen voor 2019: