Den Haag,
20
november
2019
|
13:56
Europe/Amsterdam

Inspectie: positief beeld over uitvoering toezicht op de kinderopvang

Staatssecretaris Van Ark heeft de Tweede Kamer het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2018 van de Inspectie van het Onderwijs aangeboden. Uit het rapport blijkt dat het algemene beeld over de uitvoering van toezicht en handhaving door gemeenten en GGD’en positief is. Naast dit positieve beeld geeft Van Ark aan dat er ook zaken zijn die opvallen en aandacht behoeven, zoals de toename van het aantal inspecties met overtredingen.

De Inspectie van het Onderwijs schrijft dat GGD’en - net als in voorgaande jaren - nagenoeg alle verplichte jaarlijkse inspecties hebben uitgevoerd. In 2018 is 97% van de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus geïnspecteerd. In ongeveer 300 gemeenten is dit 100%. Daarnaast is in 2018 ongeveer 10% van de gastouders geïnspecteerd, waar minimaal 5% de norm is.

De Inspectie van het Onderwijs wijst er op dat het aantal jaarlijkse inspecties met overtredingen bij kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang – na een jarenlange daling – in 2018 is toegenomen. Ongeveer de helft van de overtredingen heeft betrekking op eisen die in 2018 met de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) zijn ingevoerd of gewijzigd. De Inspectie constateert dat het aantal overtredingen op deze eisen gedurende 2018 afneemt en geeft aan dat er sprake kan zijn van een gewenningsperiode. Staatssecretaris Van Ark blijft het aantal overtredingen nauwgezet volgen om te bezien of deze positieve trend zich in 2019 doorzet. Dit geldt ook voor de toename van het aantal overtredingen bij voorschoolse educatie-locaties (ve-locaties) die volgens de Inspectie mogelijk ook het gevolg zijn van veranderde regelgeving.

Over het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang

Goed toezicht en handhaving draagt bij aan de kwaliteit van kinderopvang. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk en GGD’en voeren het toezicht in opdracht van deze gemeenten uit. De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe dat gemeenten hun (wettelijke) taken goed uitvoeren en rapporteert hierover jaarlijks in het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang.