Den Haag,
04
juli
2019
|
18:10
Europe/Amsterdam

Interesse bij gemeenten in campagne 'Kom uit je schuld’

Sinds de lancering eind mei hebben zo’n 160 gemeenten het campagnemateriaal aangevraagd over de schuldencampagne van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De campagne ‘Kom uit je schuld’ heeft tot doel om het taboe rondom schulden te doorbreken en het onderwerp bespreekbaar te maken. Centraal staan schuldenambassadeurs die voor hun schuldprobleem uitkomen. Zij doen online, op posters en in radiospotjes hun verhaal. Staatssecretaris Tamara van Ark sprak met hen tijdens een bijeenkomst in Den Haag voor partijen die betrokken zijn bij de schuldenaanpak van het kabinet. Aan gemeenten die nog niet meedoen aan de schuldencampagne deed Van Ark de oproep om alsnog een bijdrage te leveren.

Van Ark onthulde tijdens de bijeenkomst de posters van de schuldenambassadeurs. Zij zijn de rest van het jaar te zien in de centrale hal van het ministerie. "Ik ben ongelooflijk trots op de ambassadeurs. Zij hebben de moed om letterlijk hun gezicht, hun naam en hun verhaal aan de campagne te geven. Ik denk dat ze heel veel mensen over de streep trekken om dezelfde stap te zetten. Het is aan ons, partijen die betrokken zijn bij het voorkomen en aanpakken van schulden, om ervoor te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk goede hulp krijgen als ze over de drempel stappen. Zorg dus dat de deur openstaat."

Naar schatting 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben problematische schulden of een risico daarop. Mensen met schulden vragen vaak geen hulp of doen dit erg laat. Een kleine schuld kan dan uitgegroeid zijn tot een onoplosbaar probleem. Een van de schuldenambassadeurs die wel hulp zocht en kreeg is Anneke (40). Haar leven is sterk beïnvloed door psychiatrische problemen. Hierdoor liepen leningen en schulden op. Uiteindelijk kwam zij terecht in een beschermd wonen traject speciaal voor mensen met een psychiatrische achtergrond en lukte het Anneke om de schulden aan te pakken. Hierdoor verbeterde ook haar geestelijke gesteldheid. Anneke is nu drie jaar schuldenvrij en helpt als ervaringsdeskundige mensen die met dezelfde problemen te maken hebben.

download
C0016_Sub_01

Een van de partijen die een actieve bijdrage levert aan de Brede schuldenaanpak is het ministerie van VWS. Verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis, ook aanwezig bij de bijeenkomst, vroeg gemeenten mensen met schulden te helpen vanuit een positieve grondhouding. "Ga vanuit vertrouwen naast elkaar staan en niet vanuit wantrouwen. Je hebt samen een probleem op te lossen. Neem het serieus en pak een schuld, ook al lijkt deze relatief klein, met wortel en tak aan. Anders lopen schulden snel op. Aan de schuldenambassadeurs zeg ik: het is echt dapper dat jullie een gezicht willen geven aan de campagne en voor mensen in de problemen een redder in nood kunnen zijn."

Sneller hulp bieden

De campagne ‘Kom uit je schuld’ is een van de maatregelen van de Brede schuldenaanpak van het kabinet, een actieplan gericht op het voorkomen en terugdringen van problematische schulden. Als coördinerend bewindsvrouw van deze aanpak zet Van Ark met diverse ministeries, gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere publieke en private partijen stappen om de schuldenproblematiek te lijf te gaan. Hierbij is de inzet ten eerste om problematische schulden te voorkomen, onder andere door het tijdig signaleren van financiële problemen. Van Ark bereidt een wetswijziging voor die het voor gemeenten mogelijk maakt om sneller hulp te bieden aan huishoudens met betaalachterstanden op de vaste lasten.