Den Haag,
08
september
2022
|
12:42
Europe/Amsterdam

Internetconsultatie herziening ARIE-regeling van start

Vandaag start de internetconsultatie van de concept-ministeriële regeling (Arboregeling) ten aanzien van de herziening van de ARIE-regeling (Aanvullende Risico-Inventarisatie & -Evaluatie).

De Aanvullende Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (ARIE) is een regeling in het Arbobesluit. Deze regeling heeft als doel de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen tegen zware ongevallen en de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken. Deze regeling spitst zich toe op bedrijfslocaties waar e_en bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen op enig moment aanwezig is of kan zijn. Momenteel wordt de regelgeving herzien. De herziene ARIE-regeling zal naar verwachting per  1 januari 2023 in werking treden.

Herziening
Reden voor de herziening is dat de huidige regelgeving op een aantal punten moeilijk toepasbaar is. Dat heeft als gevolg dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers onvoldoende gewaarborgd is. De nieuwe regeling herziet het aanwijssysteem voor ARIE. Op dit moment is het voor een werkgever niet altijd duidelijk of zij ARIE-plichtig zijn, vanwege de moeilijke aanwijssystematiek in de huidige ARIE- waardoor het moeilijk is voor een bedrijf om te bepalen of het ARIE-plichtig is. Ook voor de Nederlandse Arbeidsinspectie wordt het met de herziende ARIE regeling makkelijk om te berekenen of een bedrijf ARIE-plichtig is.

Handhaving
Met ingang van de nieuwe regeling krijgt de Nederlandse Arbeidsinspectie ook de mogelijkheid om bestuurlijke boetes op te leggen. In de huidige regeling kan de ARIE alleen worden gehandhaafd via het strafrecht.

Reageer tot en met 6 oktober 2022 op de internetconsultatie
De concept-ministeriële regeling ten aanzien van de ARIE-regeling staat nu online voor de openbare internetconsultatie. Iedereen die dat wil, kan reageren en zijn/haar mening over de regelgeving geven op: https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingvandearbeidsomstandighedenregeling