Den Haag,
20
september
2022
|
16:07
Europe/Amsterdam

Internetconsultatie Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit duikberoepen van start

 

De internetconsultatie van een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor de invoering van registratieverplichtingen voor duikarbeid en arbeid met vuurwerk is gestart.

Voor arbeid met vuurwerk en duikarbeid is het op dit moment verplicht om een certificaat te hebben, dat aantoont dat je op een correcte manier het werk uitvoert. Deze verplichtingen zijn  kostbaar zeker voor beroepsgroepen van beperkte omvang... Zij worden met deze wijziging omgezet naar registratieverplichtingen.  Deze verplichtingen die goedkoper en eenvoudiger te hanteren zijn, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid en de gezondheid. De normen waaraan  beroepsbeoefenaren dienen te voldoen, blijven namelijk voor het allergrootste gedeelte gelijk. Eenvoudiger wil hier zeggen minder administratieve verplichtingen.

Wijzigingen
De registratieverplichtingen zullen worden uitgevoerd door registratie-instellingen die mandaat krijgen om dit namens de minister van SZW uit te voeren. Voor vuurwerk zal dit waarschijnlijk door KIWA gebeuren. Dit is een privaat bedrijf dat is gespecialiseerd in testen, inspecteren, certificeren, training en consultancy. Voor duikarbeid komen er drie registratie-instellingen. Een voor de civiele sector, een voor de brandweer en een voor de politie. Bij het ministerie van Defensie wordt het registratiebeheer rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van de minister van Defensie gebracht. Dat geldt niet alleen voor duikarbeid, maar ook voor het werken met explosieve stoffen. Op hoofdlijnen veranderen hierdoor de eisen aan dit type arbeid niet. Wel worden ze bijgewerkt naar de laatste inzichten.

Handhaving
De registratie-instellingen zien erop toe dat geregistreerden zich aan de voorgeschreven normen houden.De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt  toezicht op het stelsel van registratie waar onder ook de registratie-instellingen vallen. .

Reageer tot en met 16 oktober 2022 op de internetconsultatie
De wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit staat nu online voor de openbare internetconsultatie. Iedereen die dat wil, kan reageren en zijn/haar mening over de regelgeving geven op: Overheid.nl | Consultatie Wijzigingen in Arbeidsomstandighedenbesluit door invoering registratieplicht duikberoepen e.a. (internetconsultatie.nl)