Den Haag,
31
mei
2018
|
09:51
Europe/Amsterdam

Jenneke van Veen voorzitter kwaliteitstafel

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark heeft Jenneke A.H. van Veen benoemd als voorzitter van de kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. Aan de kwaliteitstafel nemen alle relevante stakeholders deel om zo de kennis– en kwaliteitsontwikkeling van de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde te verbeteren en de aantrekkelijkheid van het beroep van bedrijfsarts en verzekeringsarts te vergroten.

Jenneke van Veen start haar carrière als verpleegkundige en maakt in 1986 de overstap naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Vanaf 2003 is zij (de eerste) hoofdinspecteur voor de Verpleging en Chronische zorg. Na haar pensionering bekleedt zij diverse toezichthoudende en adviserende functies in de zorg en het sociaal domein en is zij actief als het gaat om kwaliteitsverbetering en innovaties in de zorg.

Op 29 juni zal de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de eerste bijeenkomst van de kwaliteitstafel openen. De ambitie van de tafel is dat de deelnemers concrete acties bedenken en in gang zetten om het kennis en kwaliteitsniveau van bedrijfs- en verzekeringsartsen verder te verhogen en zo op termijn de instroom in deze beroepen een boost te geven.

Jenneke van Veen brengt als voorzitter nuttige praktijkkennis uit de zorg met zich mee. Haar jarenlange ervaring met kwaliteitsverhoging in de zorg sluit goed aan bij de doelstelling van de kwaliteitstafel.