Den Haag,
13
februari
2019
|
11:47
Europe/Amsterdam

Kabinet laat informele scholing onderzoeken

Naar aanleiding van het financieren van weekendscholen in Nederland door de Turkse overheid, gaat het kabinet laten onderzoeken hoe informele scholing in Nederland georganiseerd is. Het kabinet wil zicht krijgen op informele scholing die kinderen in Nederland kunnen volgen, zoals weekendscholen, avondcursussen en taallessen. Belangrijke vragen zijn of, hoe en met welk doel landen, naast in elk geval Turkije, dat soort informele scholing in Nederland financieren. Het kabinet vindt het onwenselijk als de informele scholing de integratie in Nederland moeilijker maakt, of indruist tegen de waarden van de democratische rechtsstaat. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer.

Nederland is een open en vrije samenleving. Dat betekent onder meer dat iedereen zelf mag bepalen wat voor cursussen of opleiding hij of zij volgt, of wat voor informele scholing hun kinderen krijgen. Ook staat het landen vrij om behoud van de eigen taal en cultuur te stimuleren in het buitenland. Veel landen betalen eraan mee om met dit soort informele scholing, het behoud van de eigen taal en cultuur te stimuleren in het buitenland. Nederland doet dit ook. Maar het kabinet vindt het niet wenselijk als dat onderwijs de integratie in Nederland belemmert, anti-democratische opvattingen stimuleert of anti-rechtsstatelijkheid aanmoedigt.

Daarom wil het kabinet in beeld brengen hoeveel leerlingen informeel les krijgen, wat het lesprogramma is bij die cursussen en hoe de cursussen gefinancierd worden. Bovendien moet duidelijk worden wat de overheid zou kunnen doen om beter grip te krijgen op informele scholing, als blijkt dat het tot problematisch gedrag leidt. Een onafhankelijk onderzoeksbureau gaat het onderzoek uitvoeren.

Een voorbeeld van informele scholing zijn de Turkse weekendscholen, die de Turkse overheid wil gaan financieren in Nederland. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken heeft in oktober aan minister Blok van Buitenlandse Zaken toegezegd informatie over het curriculum en andere relevante zaken rondom de weekendscholen te delen met Nederland.

Ook heeft de Turkse overheid aangegeven dat de nadruk in de lessen zal liggen op taalonderwijs. Er is afgesproken dat Turkije Nederland blijft informeren over de weekendscholen.