Den Haag,
01
oktober
2020
|
11:01
Europe/Amsterdam

Koningin Máxima en staatssecretaris Van 't Wout op virtueel werkbezoek over schuldenaanpak

Koningin Máxima en staatssecretaris Bas van ’t Wout brachten woensdag 30 september een virtueel werkbezoek aan de gemeente Alphen en SchuldenlabNL. Onderwerp van gesprek was de lokale schuldenaanpak van de gemeente. De Koningin en de staatssecretaris gingen onder meer in gesprek met mensen die zelf te maken hebben met problematische schulden.

Alphen aan den Rijn is een van de circa vijftig gemeenten die de Voorzieningenwijzer inzet voor een betere aanpak van schulden. Dit is een instrument dat de gemeente, woningcorporatie of welzijnsorganisatie gebruikt om mensen met een laag inkomen te helpen de weg te vinden in het woud van sociale voorzieningen en regelingen. Veel mensen maken er niet optimaal gebruik van en laten dus geld liggen. De Voorzieningenwijzer is één van de methoden van SchuldenlabNL. Dit is een landelijk samenwerkingsverband van publieke en private partners dat tot doel heeft om succesvolle, lokale schuldenaanpakken uit te breiden over het hele land.

Geen winterjas

De staatssecretaris was onder de indruk van de praktische oplossingen die de Voorzieningenwijzer biedt om mensen met financiële zorgen te helpen. Hij hoopt dat gemeenten die er nog geen gebruik van maken dit snel zullen doen, want meer mensen raken in de problemen als gevolg van de coronacrisis. De behoefte aan hulp zal hierdoor toenemen.

Van ’t Wout: ‘Laten we de ondersteuning zo eenvoudig mogelijk maken voor mensen. Al die formulieren die je nu moet invullen, dat is best ingewikkeld. Daar valt nog heel wat te winnen. En laten we ook de informele vindplaatsen voor armoede en schulden beter benutten. Zoals de juf die ziet dat een kind geen winterjas heeft of zonder fruit naar school komt. We maken nu extra geld vrij zodat scholen, maar ook bijvoorbeeld huisartsen, een grotere rol krijgen in het signaleren van problemen.

Koningin Maxima zei in het gesprek met ervaringsdeskundigen Daniël, Sabah en Marja te hopen dat met goede schuldhulpverlening veel stress en pijn te voorkomen zijn. Maar dan moet je wel hulp durven vragen. De Koningin vroeg Marja naar tips om de drempel naar hulp te verkleinen. Marja: ‘Ken je iemand in de buurt, geef hem of haar dan advies over waar ze naar toe kunnen voor hulp. Maar geef niet alleen advies, neem ze ook mee. Want alleen die stap nemen is heel moeilijk.’

Ik ben door dit gesprek des te meer overtuigd dat het jou en mij morgen ook kan gebeuren‘, zei staatssecretaris Van ’t Wout aan het einde van de bijeenkomst. ‘Ik vind het ontzettend dapper dat jullie je verhaal hebben gedaan, dat maakt op mij veel indruk. En het motiveert me tegelijkertijd om heel hard aan de slag te gaan in de strijd tegen schulden. We moeten samen praktische stappen zetten, waarin de mensen leidend zijn en niet de systemen.'

Extra inzet aanpak schulden en armoede

Het kabinet heeft met gemeenten en andere partijen afspraken gemaakt om de aanpak van schulden en armoede te versterken. Door de coronacrisis krijgen naar verwachting meer mensen te maken met ernstige financiële problemen. Het kabinet stelt 146 miljoen euro beschikbaar om onder meer de gemeentelijke schuldhulpverlening toe te rusten voor een grotere toestroom van hulpvragen. Ook komt er extra inzet op het signaleren van armoede in gezinnen. Met de afspraken wil het kabinet bewerkstelligen dat mensen snel aan de bel trekken bij geldzorgen, weten waar zij welke hulp kunnen krijgen en zo problematische schulden voorkomen.