Den Haag,
01
juli
2021
|
15:18
Europe/Amsterdam

Koolmees ontvangt rapport onverplichte tegemoetkoming onvolledige AOW Suriname

Donderdag 1 juli 2021 bood de commissie van wijzen haar eindrapport ‘Onvolledige opbouw AOW, naar een onverplichte tegemoetkoming voor ouderen van Surinaamse herkomst’ aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan.

De commissie is gevraagd om een juridisch advies over de vraag of er een onverplichte tegemoetkoming mogelijk is voor uitsluitend deze ouderen die een onvolledige AOW hebben.

Inwoners van Suriname waren tot 1975 rijksgenoten in het Koninkrijk, maar zij bouwden in Nederland geen AOW op. Het gaat hierbij dus om inwoners van Suriname die voor 25 november 1975 naar Nederland kwamen.

De commissie concludeert dat bij deze groep ouderen sprake is van een unieke combinatie van omstandigheden en kenmerken en dat dit rechtvaardigt dat hun een onverplichte tegemoetkoming wordt toegekend. Het risico van precedentwerking en uitstraling naar andere groepen acht de commissie zeer beperkt.

De commissie adviseert de regering onder meer om voor deze specifieke groep een regeling te treffen waardoor de jaren dat ze in Suriname woonden, voor de opbouw van AOW mee te tellen alsof ze in Nederland woonden. Minister Koolmees stuurt het advies vandaag aan de Tweede Kamer.

De commissie bestaat uit voorzitter dr. J.J. (Joyce) Sylvester en de leden prof. mr. J.H. (Janneke) Gerards en mr. dr. R.K. (Rob) Visser.