Den Haag,
01
februari
2019
|
16:08
Europe/Amsterdam

Koolmees werkt verder aan nieuw pensioenstelsel

Hervorming van het pensioenstelsel is noodzakelijk, vindt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarom wil hij de komende maanden verder werken aan een nieuw pensioenstelsel. Dat moet robuuster en persoonlijker zijn en ook beter passen bij de moderne arbeidsmarkt.

Om geen tijd te verliezen gaat Koolmees alvast aan de slag om noodzakelijke aanpassingen te doen. Koolmees staat daarbij open voor suggesties van bonden, werkgevers, pensioenuitvoerders en toezichthouders.

Minister Koolmees werkt de komende maanden verder aan de voorbereiding van een nieuw pensioenstelsel, in lijn met eerdere afspraken uit het regeerakkoord. In een brief aan de Tweede Kamer noemt hij tien punten om het stelsel robuuster en persoonlijker te maken.

Een van die punten is afschaffing van de doorsneesystematiek. Deze manier van verdeling van de pensioenpot tussen jong en oud is verouderd en past niet meer bij de moderne arbeidsmarkt. Door afschaffing wordt de verdeling tussen jong en oud transparanter en eerlijker. Koolmees bereidt daarvoor nieuwe regelgeving voor en werkt aan een evenwichtige overgangsregeling.

Het kabinet laat onderzoek doen wat een verstandige koppeling is tussen de levensverwachting en de AOW-leeftijd als de levensverwachting op de lange termijn verder doorstijgt. Nu is de afspraak dat als de levensverwachting een jaar stijgt, de AOW-leeftijd ook een jaar stijgt. Minister Koolmees vraagt het Centraal Plan Bureau en het RIVM om varianten en alternatieven uit werken.

Het kabinet komt met voorstellen om in de toekomst pensioendeelnemers meer keuzemogelijkheden te bieden. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een groener pensioen of maximaal tien procent van hun pensioen ineens opnemen. Bijvoorbeeld voor aflossing van de hypotheek of het verduurzamen van het eigen huis. Er komt een voorstel om het stelsel persoonlijker te maken en meer keuze te bieden.

Minister Koolmees wil ook zorgen dat meer werknemers pensioen gaan opbouwen. Bepaalde sectoren kennen namelijk geen gezamenlijk pensioenfonds. Ook wil de minister dat ZZP’ers vrijwillig aanvullend pensioen kunnen opbouwen.

Sterke elementen van het pensioenstelsel blijven bestaan, zoals verplichte pensioenopbouw, collectieve uitvoering en risicodeling, fiscale ondersteuning en voldoende ruimte voor nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen.