Den Haag,
14
maart
2019
|
13:00
Europe/Amsterdam

Landelijk kennisloket voor aanpak bijstandsfraude met buitenlands vermogen

Onderzoek in het buitenland naar vermogen van bijstandsgerechtigden is vaak complex en tijdrovend. Om gemeenten in staat te stellen dergelijke onderzoeken effectief en efficiënt uit te voeren, opent donderdag 14 maart het kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland (OVB). Bij dit digitale loket kunnen gemeenten alle actuele kennis over vermogensonderzoeken in het buitenland raadplegen.

Het kennisloket is een initiatief van het recent gestarte samenwerkingsverband OVB. Het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) van UWV, de SVB, gemeenten (via het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG), Divosa, de Beroepsvereniging voor Klantmanagers en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maken er deel van uit. Gemeenten kunnen voor de uitvoering van buitenlandse vermogensonderzoeken kosteloos gebruik maken van het IBF. Het OVB wil de bekendheid met het IBF bij gemeenten vergroten en de samenwerking tussen partijen versterken. Het kwam recent al met een vernieuwde Handreiking over verzwegen vermogen en inkomen in het buitenland. Deze beschrijft stapsgewijs hoe gemeenten dergelijk onderzoek het beste kunnen opstarten en inrichten.

Via het digitale, besloten platform krijgen geautoriseerde professionals van gemeenten, SVB en UWV toegang tot het laatste nieuws over vermogensonderzoek in het buitenland, jurisprudentie, veelvoorkomende vragen en de Handreiking. Professionals kunnen online ervaringen uitwisselen en knelpunten in de uitvoering delen met het samenwerkingsverband OVB.

‘Fraude mag niet lonen’

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: ‘Voor het draagvlak van de sociale zekerheid is het van belang dat fraude met uitkeringen stevig wordt aangepakt en niet mag lonen. Dit geldt zeker voor het hebben van bezit in het buitenland, zoals een tweede huis. Met het nieuwe kennisplatform zetten we een belangrijke stap bij het voorkomen en effectief opsporen van dergelijk verzwegen vermogen. Maar er is meer nodig. Ik kijk daarom hoe ik de wet kan aanpassen, zodat fraudeurs in voorkomende gevallen niet zonder meer opnieuw recht hebben op een uitkering. Ook onderzoek ik aanvullende maatregelen om beslaglegging op buitenlands bezit makkelijker te maken.’

Het OVB organiseert dit jaar een aantal regionale bijeenkomsten voor gemeenten over vermogensonderzoek. De data en locaties zijn binnenkort te vinden via het nieuwe online platform, www.kennisloketovb.nl.

Staatssecretaris Tamara van Ark
Voor het draagvlak van de sociale zekerheid is het van belang dat fraude met uitkeringen stevig wordt aangepakt en niet mag lonen. Dit geldt zeker voor het hebben van bezit in het buitenland.
Staatssecretaris Tamara van Ark