Den Haag,
30
augustus
2021
|
11:05
Europe/Amsterdam

Mensen hoeven WIA-voorschotten niet terug te betalen

Momenteel duren de beoordelingen voor de arbeidsongeschiktheidswet WIA langer dan normaal. Dat heeft te maken met de verhouding tussen het aantal beoordelingen en de beschikbare verzekeringsartsen en de gevolgen van de coronamaatregelen. Mensen die in afwachting van zo’n beoordeling een voorschot krijgen, kunnen daardoor geconfronteerd worden met een hoog terugbetaalbedrag als later blijkt dat ze geen – of minder – recht hebben op een WIA-uitkering. Dit kan mensen in financiële problemen brengen. De voorschotten tussen 1 januari 2020 en 31 december 2022 worden daarom door UWV generiek kwijtgescholden. Dit schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Mensen die twee jaar ziek zijn, komen in aanmerking voor een beoordeling voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering door UWV. Als de beoordeling niet tijdig gebeurt, kunnen zij een voorschot op de uitkering aanvragen. Als later blijkt dat de aanvrager geen recht heeft op een uitkering, moet het voorschot worden terugbetaald. Om verschillende redenen – zoals: de verhouding tussen het aantal beoordelingen en de beschikbare verzekeringsartsen en de gevolgen van de coronamaatregelen – duren beoordelingen langer dan normaal. Met als gevolg dat mensen vaker en langer voorschotten ontvangen en meer geld moeten terugbetalen indien blijkt dat zij geen recht hebben op een uitkering.

Minister Koolmees: “Begin juli trok UWV terecht aan de bel over de problemen rondom WIA-voorschotten. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen – buiten hun schuld om – in financiële problemen komen. Daarom heeft UWV in overleg met mij besloten om de schulden van deze mensen kwijt te schelden. Dit is een tijdelijke oplossing voor een acuut probleem. Voor de langere termijn is het van belang dat er structurele oplossingen komen. Daarover blijf ik in gesprek met onder andere UWV.”

UWV heeft besloten om de voorschotten, voor de groep bij wie het voorschot niet (geheel) verrekend kan worden met een WW- of WIA-uitkering tijdelijk, kwijt te schelden. De maatregel geldt voor mensen die op of na 1 januari 2020 een WIA-voorschot hebben gekregen en voor mensen die op 1 januari 2020 een lopend voorschot hadden. En het geldt in ieder geval tot 31 december 2022. De Rijksoverheid maakt hier 17 miljoen euro voor vrij.

Ook neemt UWV maatregelen voor de langere termijn om beoordelingen sneller uit te voeren en hoge voorschotten te voorkomen. Het ministerie en UWV onderzoeken hoe ze het aantal beoordelingen en verzekeringsartsen meer in balans kunnen brengen.