Den Haag,
15
december
2017
|
13:47
Europe/Amsterdam

Minister Koolmees: aan de slag met de pensioenen en de arbeidsmarkt

Minister Koolmees
Het is belangrijk dat we snel beginnen met het oplossen van de huidige problemen, zoals de stapeling van regelingen voor werkgevers en het onvrijwillige flexwerk dat sommige mensen doen.
Minister Koolmees

Het kabinet streeft naar een gezond pensioenstelsel en een fitte arbeidsmarkt, die opgewassen zijn tegen de ontwikkelingen van nu en de toekomst. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil daarom de komende periode aan tafel met de werknemers- en werkgeversorganisaties over de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel. Daarnaast begint de minister alvast met de uitwerking van een aantal specifieke maatregelen. In 2020 moeten de belangrijkste wetswijzigingen in werking treden.

Dit staat in de brief ‘Balans op de arbeidsmarkt’, die minister Koolmees vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Nederlandse economie staat er goed voor en dat is te merken op de arbeidsmarkt. De arbeidsparticipatie is hoog; het aantal banen neemt toe, en de werkloosheid is sterk gedaald. Toch is er onderhoud nodig, de balans op de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren verstoord. De regels knellen soms voor werkgevers en werkenden en niet iedereen krijgt dezelfde kansen op een goed inkomen voor nu en later. Ook kunnen we kunnen ons niet altijd snel genoeg aanpassen aan het snel veranderende werk.

Om het goede van ons stelsel te kunnen behouden, wil het kabinet de arbeidsmarkt weer in evenwicht brengen en het pensioenstelsel klaarmaken voor de toekomst. Deze doelstellingen wil het kabinet graag met de sociale partners bereiken. Bij een rondgang langs de werknemers- en werkgeversorganisaties is gebleken dat een allesomvattend sociaal akkoord nu niet de voorkeur heeft. Minister Koolmees wil het overleg daarom vorm geven in vijf samenhangende routes.

In de eerste route zullen de sociale partners en het kabinet fundamentele arbeidsvragen verkennen. Zo zullen zij zich bijvoorbeeld buigen over duurzame inzetbaarheid.

In de tweede route wordt het gesprek gevoerd over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Het kabinet streeft ernaar om begin 2018 overeenstemming met de sociale partners te krijgen, zodat in 2020 de wetgeving klaar is.

Het aantrekkelijker maken van vaste contracten en de relatie tussen vast en flex, komen aan de orde in de derde route. Minister Koolmees zal zo snel mogelijk beginnen met het voorbereiden van nieuwe wetgeving. In de loop van 2018 zullen de wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer gaan. Hij zal hierbij de sociale partners betrekken.

In route vier wordt samen met de sociale partners gewerkt aan de uitwerking van een aantal complexe maatregelen uit het regeerakkoord, zoals die rond ziekte en arbeidsongeschiktheid en zzp.

Tenslotte wil het kabinet in de vijfde route de maatregelen in de Participatiewet uitwerken. Hier sluiten ook de gemeenten bij aan.

,,Het is belangrijk dat we snel beginnen met het oplossen van de problemen die er zijn, zoals de stapeling van regelingen voor werkgevers en het onvrijwillige flexwerk dat veel werknemers doen’’, zegt minister Koolmees. ,,Ik zoek graag samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties naar oplossingen. De problemen die ik zie vragen namelijk om een voortvarende aanpak.’’