Copyright

Hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een document) anders staat aangegeven.

Het is toegestaan om een foto te hergebruiken, tenzij bij een foto is aangegeven dat dit niet is toegestaan.

Bij hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding niet verplicht. Maar bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat de Rijksoverheid zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.