Den Haag,
09
april
2018
|
15:05
Europe/Amsterdam

Nederland en België starten gegevensuitwisseling om fraude met uitkeringen te stoppen

Staatssecretaris Tamara van Ark
Misbruik schaadt het draagvlak voor ons sociaal stelsel. Daarom is het tegengaan van fraude een belangrijk speerpunt. Gelukkig doen de meeste mensen en bedrijven niks verkeerd. Diegenen die dat wel doen, willen we vinden en aanpakken.
Staatssecretaris Tamara van Ark

Nederland en België hebben vandaag een nieuwe stap gezet om grensoverschrijdende fraude op de sporen. Het gaat om bijstands- en werkloosheidsuitkeringen. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belgische staatssecretaris De Backer ondertekenen vandaag een overeenkomst hier over. Het UWV en Stichting Inlichtingenbureau, informatieknooppunt voor gemeenten, gaan vanaf nu gegevens met België uitwisselen. Met deze samenwerking lopen de Benelux landen voorop in Europa.

Het delen van informatie is nodig om misbruik van sociale voorzieningen tegen te gaan. Staatssecretaris Van Ark en minister Koolmees stuurden de Tweede Kamer vandaag een brief waarin zij uiteenzetten hoe zij fraude op het terrein van de sociale zekerheid en arbeidswetten de komende periode gaan bestrijden.

In het regeerakkoord worden extra middelen voor de handhavingsketen van de Inspectie SZW vrijgemaakt. Dit omdat een eerlijke arbeidsmarkt en gezond en veilig werken net zo belangrijk zijn als fraudebestrijding. Het meerjarenplan van de Inspectie SZW volgt dit najaar.