Den Haag,
07
juli
2017
|
15:30
Europe/Amsterdam

Nog steeds veel overtredingen in de aspergeteelt

Bij een controle van dertig aspergetelers bleek bij 17 bedrijven (57%) de boel niet op orde. Nagenoeg alle overtredingen betroffen de arbeidstijdenwet. Ook bij andere ‘open teelten’ wordt er te lang gewerkt. Dit constateert de Inspectie SZW na controles bij 102 agrarische bedrijven. In totaal werden bij deze bedrijven 236 overtredingen geconstateerd.

In de agrarische en groene sector is sprake van sterke arbeidspieken vanwege de seizoensgebonden teelt. Met name bij de ‘open teelten’ is gedurende korte tijd veel personeel nodig. De grote (internationale) concurrentie, leidt ertoe dat bedrijven besparen op loonkosten. Zij zijn daarom op zoek naar goedkope arbeidskrachten die flexibel beschikbaar zijn. Er wordt zodoende veel gebruik gemaakt van extern personeel waarvan het merendeel bestaat uit buitenlandse uitzendkrachten. Gemiddeld wordt 26% van de totale jaarlijkse loonkosten besteed aan uitzendarbeid. In de glastuinbouw ligt dit zelfs op 38%. In de glastuinbouw, de ‘open teelten’ en de paddenstoelenteelt worden door bedrijven die gebruik maken van uitzendkrachten vrijwel alleen buitenlandse uitzendkrachten ingezet.

De Inspectie SZW heeft bij 102 bedrijven een controle uitgevoerd. Bijna een derde (29%) van de inspecties heeft in de aspergeteelt plaatsgevonden. Ruim een kwart (27%) in de groenteteelt en 33% bij bedrijven in overige subsectoren van de ‘open teelten’ zoals bomen- , bollen- en aardbeienteelt. Bij 39% van de 102 inspecties was sprake van overtredingen.

In totaal zijn er 236 overtredingen geconstateerd. Het merendeel van de overtredingen (84%) betrof de Arbeidstijdenwet. Er werden geen (deugdelijke) registraties van arbeid- en rusttijden bijgehouden. Ook werden de wettelijke arbeids- en rusttijden regelmatig overtreden.

Bij 13% van de overtredingen ging het om tekortkomingen ten aanzien van de naleving van de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag (WML). Daarbij betrof het vooral administratieve overtredingen ten aanzien van naleving van de wettelijke verplichting tot girale loonbetaling cq het schriftelijk kunnen onderbouwen van de verrichte betaling met loonstroken, urenstaten en/of jaaropgaven. Er waren slechts 2 (1%) overtredingen met betrekking tot illegale tewerkstelling (Wav).

In de aspergeteelt was bij meer dan de helft (57%) van de 30 geïnspecteerde telers de boel niet op orde. Nagenoeg alle geconstateerde overtredingen in deze subsector betrof de Arbeidstijdenwet.

Het is in de agrarische en groene sector van belang om regelmatig te blijven inspecteren. De ervaring leert dat inspectiedruk nodig is om te voorkomen dat de aandacht voor eerlijk, veilig en gezond werken verslapt. Dit komt onder meer door de zeer sterke gerichtheid op het ‘draaien van productie’ en de forse tijdelijke inhuur van (buitenlands) personeel.