Den Haag,
15
november
2017
|
17:59
Europe/Amsterdam

'Opgestroopte mouwen met uitgestoken hand'

Vanmiddag opende minister Koolmees de pensioenconferentie 'En nu aan de slag' van Netspar, Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars. Hij zei te streven naar nieuwe pensioenafspraken op hoofdlijnen begin volgend jaar. Hieronder zijn openingswoord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dames en heren,

Het is tijd om de mouwen op te stropen. Tijd om ons pensioenstelsel fundamenteel te versterken en te vernieuwen.

Ik ben blij dat Netspar, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars die urgentie ook voelen en vandaag deze opgestroopte-mouwen-sessie organiseren.

Ik ben vooral gekomen om te luisteren.

Ik hoef ú natuurlijk ook niet te vertellen waarom het noodzakelijk is het pensioenstelsel aan te passen. U wéét dat.

Het regeerakkoord vat het kort en krachtig samen:

“Veranderingen op de arbeidsmarkt, de stijgende levensverwachting, de financiële crisis en de lage rente hebben kwetsbaarheden van ons stelsel blootgelegd.

Verwachtingen worden onvoldoende waargemaakt, er zijn spanningen tussen generaties en het stelsel sluit niet meer aan bij de veranderende arbeidsmarkt.”

Dat vraagt natuurlijk om aanpassingen.

Het kabinet wil, samen met sociale partners, op weg naar een pensioenstelsel met meer keuzevrijheid en een persoonlijk pensioenvermogen, met collectieve risicodeling, waarbij premie en pensioenopbouw beter in balans zijn.

Ik kijk uit naar het advies van de Sociaal-Eonomische Raad hierover.

Het kabinet hecht veel waarde aan een gedegen en breed gedragen advies van de SER en aan goed overleg met de Stichting van de Arbeid.

Dit is echt iets dat we sámen moeten doen. Met sociale partners, die primair verantwoordelijk zijn voor het pensioen als arbeidsvoorwaarde, en pensioenfondsen en verzekeraars, die primair verantwoordelijk zijn voor het beheer en beleggen van het pensioenvermogen.

Laten we de mouwen opstropen en, wat vandaag ook hier het motto is, samen aan de slag gaan.

Oplossingsgericht. Toekomstgericht.

Mijn streven is om begin volgend jaar overeenstemming te hebben op hoofdlijnen.

Het kabinet wil het sociale partners en pensioenuitvoerders daarbij mogelijk maken om de gewenste veranderingen geleidelijk, zorgvuldig en voor deelnemers evenwichtig door te voeren.

Juist om een sterk pensioenstelsel te behouden. Een sterk verbeterd pensioenstelsel waar oud en jong vertrouwen in hebben, dat kan rekenen op draagvlak.

We kunnen het ons niet veroorloven om besluiten oneindig voor ons uit te schuiven, alleen maar plakband en pleisters te plakken of ons rijk te rekenen.

We staan voor een flinke klus, die ik samen met pensioenwereld, polder en parlement wil aanpakken. Met opgestroopte mouwen en uitgestoken hand.

Dan doe ik nu waarvoor ik ben gekomen: ik open deze conferentie en ga, met u, luisteren wat Casper van Ewijk, Theo Langejan en Maarten Edixhoven vinden van het regeerakkoord en de verdere uitwerking daarvan.

Ik ben zeer benieuwd.