Den Haag,
20
december
2019
|
10:39
Europe/Amsterdam

Opnieuw groei aantal kinderen kinderopvang

Het aantal kinderen op de dagopvang en buitenschoolse opvang is opnieuw gestegen. In het derde kwartaal van dit jaar gingen gemiddeld 817.000 kinderen met kinderopvangtoeslag naar de kinderopvang. Dit is een stijging van 34.000 kinderen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook het gemiddelde urengebruik is verder toegenomen. Dat blijkt uit de kwartaalrapportages kinderopvang die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gepubliceerd.

Uurtarieven

Uit de beschikbare cijfers blijkt verder dat het gemiddelde uurtarief voor de dagopvang in het derde kwartaal uitkomt op €7,96. Dit is onder de maximum uurprijs van 2019 van €8,02. Dit is het maximale uurtarief waarover een ouder kinderopvangtoeslag kan ontvangen. Bij de buitenschoolse opvang ligt het gemiddelde uurtarief met €7,32 boven de maximum uurprijs van 2019 van €6,89. Dit is in lijn met de trend van de afgelopen jaren. Deze gegevens over 2019 betreffen voorlopige cijfers. De maximum uurtarieven voor 2020 zijn in oktober van dit jaar, met het besluit kinderopvangtoeslag 2020, verhoogd naar € 8,17 voor de dagopvang en € 7,02 voor de buitenschoolse opvang. Dit betreft de gebruikelijke indexatie om de algemene loon- en prijsbijstelling te compenseren. Staatssecretaris Van Ark blijft de komende periode de ontwikkeling van de uurtarieven en het gebruik van de kinderopvang volgen.