Den Haag,
02
oktober
2017
|
14:24
Europe/Amsterdam

Participatieverklaring vanaf nu verplicht voor nieuwkomers

Samenvatting

Vanaf 1 oktober 2017 moeten nieuwkomers als onderdeel van hun inburgeringsexamen, eerst het traject rond de participatieverklaring doorlopen bij de gemeente. Het doel van dit traject is om hen snel bekend te maken met de normen, waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving. De verplichting geldt voor asielmigranten, waaronder vluchtelingen, maar ook voor migranten die naar ons land komen in het kader van gezinsvorming of gezinshereniging. Het participatieverklaringstraject bestaat onder meer uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden.

minister Asscher
Het mooie aan ons land zijn de individuele vrijheden en rechten. Dat is niet overal in de wereld zo. Des te belangrijker is het om daar expliciet aandacht aan te besteden, dat met elkaar te vieren. Van nieuwkomers verwachten we dan ook dat ze zich verdiepen in onze taal, rechten, plichten, gebruiken en vrijheden. De participatieverklaring helpt daarbij.
minister Asscher

Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring. Daarmee zegt een nieuwkomer toe dat hij of zij kennis heeft genomen van de waarden en regels van de Nederlandse samenleving, deze respecteert en actief wil bijdragen aan die samenleving.

Inburgeringsplichtigen die weigeren de participatieverklaring te ondertekenen, kunnen een boete van maximaal 340 euro krijgen. Deze boete kan herhaald worden. Daarnaast betekent het niet voldoen aan het gehele inburgeringsexamen dat er geen permanente verblijfsvergunning wordt verstrekt en dat het Nederlanderschap niet verkregen kan worden.

Om de participatieverklaring te kunnen verplichten aan nieuwkomers heeft minister Asscher de Wet Inburgering gewijzigd. Met die wetswijziging is ook vastgelegd dat gemeenten asielmigranten maatschappelijke begeleiding aanbieden. Daarmee worden deze migranten wegwijs gemaakt in hun woonplaats en krijgen ze hulp bij de start van de inburgering. Gemeenten hebben de ruimte om deze maatschappelijke begeleiding deels zelf in te vullen. Zo krijgen zij ook meer regie op de start van de inburgering van lokale nieuwkomers. Het budget voor gemeenten is daarvoor eerder al verhoogd van 1000 euro naar 2370 euro per asielmigrant.