Den Haag,
26
oktober
2017
|
09:59
Europe/Amsterdam

Portefeuille verdeling minister en staatssecretaris

In het Constituerend Beraad van woensdag 25 oktober zijn de portefeuilles van minister Wouter Koolmees en staatssecretaris Tamara van Ark definitief vastgesteld. Daarin zitten wijzigingen ten opzichte van de vorige regeerperiode.

Minister Wouter Koolmees

 • Algemeen sociaaleconomisch beleid en begrotingsbeleid
 • Inkomensbeleid
 • Arbeidsmarktbeleid (o.a.arbeid-zorg)
 • Ontslagregelingen
 • Arbeidsverhoudingen
 • Werknemersverzekeringen
 • Pensioenstelsel
 • AOW
 • Participatie ouderen
 • Arbeidsmigratie
 • Integratie en inburgering
 • UWV

 

Staatssecretaris Tamara van Ark

 • Participatiewet
 • Wajong
 • Kindregelingen
 • Kinderopvang
 • Armoede en schuldhulpverlening
 • ANW
 • ESF
 • Re-integratie
 • SVB
 • SZW-domein Caribisch Nederland
 • Ontwikkelingen en ondersteunen van de samenwerking in de SUWI keten
 • Discriminatie arbeidsmarkt
 • Arbeidsomstandigheden
 • Inspectie en toezicht