Den Haag,
26
april
2021
|
16:58
Europe/Amsterdam

Reactie op berichtgeving over Inlichtingenbureau

Naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant van afgelopen vrijdag over het Inlichtingenbureau brengen wij graag de volgende informatie onder de aandacht. Het Inlichtingenbureau is een gegevensknooppunt. Het verzamelt, koppelt en verstrekt gegevens van bijvoorbeeld de UWV en de Belastingdienst aan gemeenten ter ondersteuning bij de uitvoering van hun taken. De taken van het Inlichtingenbureau zijn wettelijk vastgelegd, bijvoorbeeld in wetten van het ministerie van SZW. Er is bewust gekozen voor een vorm van een stichting, net als bijvoorbeeld de AFM. Er was in 2001 behoefte aan een onafhankelijke organisatie die alle Nederlandse gemeenten verbond met andere (overheids)instanties.

Het Inlichtingenbureau heeft geen inzicht in een individuele casus en doet ook geen onderzoek. Het IB verbindt gegevens van bijvoorbeeld de gemeente, Belastingdienst, het UWV of de RDW met elkaar en zendt daarover mogelijke samenloopsignalen naar gemeenten. Het is vervolgens aan die gemeenten om te bepalen of zij onderzoek willen te doen naar aanleiding van een signaal. Bijvoorbeeld of iemand recht heeft op een bijstandsuitkering.

Het Inlichtingenbureau neemt zelf geen beslissingen naar aanleiding van die informatie, maar stuurt het alleen naar gemeenten. Het is geen bestuursorgaan en valt daarom ook niet onder de WOB.

Wie een fout in zijn gegevens wil laten corrigeren, meldt dit bij de organisatie waar het om gaat. En als de burger er niet uitkomst is er het Meldpunt Fout in Overheidsregistraties (MFO). Het meldpunt is bedoeld voor burgers die de weg niet weten te vinden wanneer ze een fout in een basisregistratie (zoals bijvoorbeeld de RDW) constateren of die te maken krijgen met gevolgen van die fout die ze zelf niet kunnen oplossen.

Kijk voor meer informatie en vragen over het Inlichtingenbureau op: Veelgestelde vragen (inlichtingenbureau.nl)