Den Haag,
01
december
2017
|
06:00
Europe/Amsterdam

Reactie minister Koolmees op SCP-rapport over Somaliërs in Nederland

Op vrijdag 1 december 2017 verscheen het SCP rapport ‘Gevlucht met weinig bagage: De leefsituatie van Somalische Nederlanders’. Hieronder de reactie van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

· De uitkomsten van dit SCP-rapport zijn helder en zorgelijk.

· Ze schetsen een beeld van een kwetsbare groep in onze samenleving.

· Laagopgeleid, vaak werkloos of met een laag inkomen. Meer dan de helft van de Somaliërs is afhankelijk van een bijstandsuitkering.

· Waar ik ook van schrik is dat de positie van deze groep sinds 2009 verslechterd is.

· Dit SCP-rapport vraagt dan ook om concrete actie, we gaan daarom een aantal dingen doen:

· In het inburgeringsstelsel komt er extra aandacht voor groepen die achterblijven, waaronder Somaliërs.

· Er komt meer aandacht voor taalles, direct nadat nieuwkomers in ons land zijn.

· De focus komt te liggen op zo snel mogelijk meedoen, vooral op de arbeidsmarkt.

· We gaan gemeenten veel actiever betrekken bij de inburgering van nieuwkomers. Dat helpt in dit geval gemeenten waar veel Somaliers wonen, die krijgen zo meer ruimte voor maatwerk.

· We gaan ook zorgen dat de inburgeringslessen beter aansluiten bij de behoefte van de inburgeraars, van de arbeidsmarkt en de Nederlandse samenleving.

· Er zijn ook zorgen over Somaliërs die hier al een tijdje zijn, die het stadium van inburgering dus al voorbij zijn.

· Het gaat dan vaak om jonge mensen die naar ons land gevlucht zijn en die nog een heel leven voor zich hebben. Die mensen mogen we absoluut niet afschrijven.

· Ik ga dan ook met gemeenten, sleutelfiguren en werkgevers om tafel om te bekijken hoe we de positie van Somalische jongeren, en andere jongeren met een migratieachtergrond in dezelfde positie, kunnen verbeteren.

· Met maatregelen die zich richten op werk maar ook op onderwijs en opvoeding.

· Waarmee we kansen bieden aan hen die willen, en streng zijn voor degenen die weigeren mee te doen.

· Binnenkort zal ik de Tweede Kamer informeren over de concrete maatregelen die ik voor ogen heb rond integratie en inburgering. En ook voor de groep Somaliers en Ertritreers.

· Dit laatste omdat de situatie van Somaliërs lijkt op de positie die veel Eritreeers in ons land hebben.