Den Haag,
06
december
2018
|
10:00
Europe/Amsterdam

Schuldenaanpak: voorkomen is beter dan genezen

download
Werkbezoek schulden herfst 2018

Kleine schulden of betalingsachterstanden kunnen snel groter worden, waardoor mensen tot over hun oren in de problemen komen. Dat is ongewenst en levert alleen maar verliezers op. Door betere hulpverlening en meer samenwerking wil de Rijksoverheid, samen met gemeenten en andere betrokken partijen, het aantal mensen met problematische schulden terugdringen. Bij deze brede schuldenaanpak speelt het vroeg signaleren ervan een belangrijke rol. Voorkomen is immers beter dan genezen. Reden voor staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een kijkje te nemen in Amsterdam, dat al veel ervaring heeft met vroegsignalering.

Bij vroegsignalering van schulden biedt de gemeente hulp aan voordat mensen zelf aan de bel trekken. De gemeente doet dit op basis van signalen dat mensen niet (meer) aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Waar aanvankelijk alleen werd samengewerkt met woningbouwcorporaties in de stad, vinden nu veel meer partijen elkaar, zoals zorgverzekeraars, energiebedrijven en Waternet.

Huurachterstand

In Amsterdam gaat er een belletje rinkelen als mensen met een bijstandsuitkering een huurachterstand van twee maanden hebben. Ze krijgen dan een aanbod van de gemeente om in gesprek te gaan met een klantmanager én een schuldhulpverlener. Uit een dergelijk gesprek volgt vaak meteen hulp. Zo kan de gemeente de huur inhouden op de uitkering, waardoor de achterstand niet verder oploopt. Ook zijn er budgettrainingen en wordt gekeken of er meer problemen spelen.

Kennis delen

Door deze aanpak werden vorig jaar zo’n 10.000 burgers bereikt in Amsterdam, voordat ze zelf om hulp vroegen. Veel ellende, schuldhulptrajecten en zelfs uithuiszettingen werden er mee voorkomen. Staatssecretaris Van Ark was onder de indruk van de resultaten die Amsterdam boekt: ‘Blijf als voorloper jullie expertise vooral delen’, was haar oproep aan wethouder Marjolein Moorman. ‘Dat wat werkt, willen we verspreiden. Gemeenten doen al een hoop op dit terrein, maar het kan nog beter.’

De NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, is gestart met een online forum over vroegsignalering, waar betrokken partijen ervaringen delen. Via de link is ook de leidraad Vroegsignalering van schulden te vinden, bedoeld voor gemeenten.