Den Haag,
07
mei
2018
|
09:32
Europe/Amsterdam

Secretaris-generaal SZW: langer doorwerken vraagt maatwerk en cultuuromslag

De randvoorwaarden die nodig zijn om mensen op een gezonde manier langer te laten doorwerken vragen om maatwerk. Om langer doorwerken voor mensen aantrekkelijk en mogelijk te maken, zijn initiatieven en cultuurverandering in organisaties nodig. Dit schrijft de Secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken, Loes Mulder, in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.

Mulder: “De gedachte achter duurzame inzetbaarheid is eenvoudig en doeltreffend: door te investeren in de gezondheid, vaardigheden, betrokkenheid en het werkplezier van werknemers hebben zij een langer, productiever en gelukkiger werkzaam leven, meer regie over hun loopbaan en kunnen zij blijven omgaan met nieuwe ontwikkelingen. Goed voor de mensen, goed voor de arbeidsmarkt en goed voor de overheidsfinanciën.”

De afgelopen jaren is al veel veranderd. Mensen werken door naar vermogen in plaats van afgeschreven te worden. Doordat werkgevers en werknemers dit samen aanpakken, steeg het aantal werkende ouderen. Uit onderzoek blijkt ook dat 7 op de 10 zestigplus werknemers een langdurige ziekte hebben. Belangrijke uitdaging lijkt dus om ouderen die een verhoogd risico lopen op verzuim en uitval, maatwerk te kunnen bieden.

Het ministerie van SZW bestaat dit jaar 100 jaar. In die tijd is een uitgebreid sociaal zekerheidsstelsel opgebouwd, en veel sociale problemen uit 1918 komen in Nederland niet meer voor. Toch blijven er uitdagingen over; langer doorwerken is een van de belangrijkste.

In het artikel blikt SG Mulder terug op de ontwikkelingen in het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel en schetst de grootste beleidsdilemma’s met betrekking tot langer doorwerken met als belangrijkste vraag: hoe vergroten we de kans op een lang en gelukkig werkend leven in de komende 100 jaar?

SG Mulder constateert verder dat de politiek al snel de noodzaak van aparte regelingen voor specifieke groepen bepleit of zelfs een gehele stelselwijziging. Bij elke wijziging is het altijd van groot belang te kijken of dit geen averechts effect heeft in termen van gezonde arbeidsparticipatie op hogere leeftijd.