Den Haag,
21
augustus
2017
|
16:56
Europe/Amsterdam

Smartphones voor duizend brugklassers tegen isolement

Leergeld Den Haag start project om de armoedespiraal te doorbreken door jongeren te verbinden met de digitale samenleving

Duizend brugklassers uit gezinnen met beperkte financiële mogelijkheden ontvingen vandaag een smartphone met toegang tot internet. Met dit initiatief wil Leergeld Den Haag het groeiende probleem aanpakken van groepen jongeren met een digitaal isolement. Zonder internetverbinding en mobiele telefoon missen jongeren de aansluiting met de digitale samenleving. Ze krijgen de toestellen in bruikleen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma overhandigde de eerste twee aan Aya en Anastasia.

Scholen communiceren steeds vaker met leerlingen en ouders via internet. Een smartphone is voor leerlingen op de middelbare school noodzakelijk geworden om goed te kunnen functioneren in (sociale) activiteiten. “Huiswerk en lesroosters gaan tegenwoordig allemaal via een app", zegt Anita Schwab van Leergeld Den Haag. "Wanneer jongeren niet over een smartphone beschikken, missen ze cruciale informatie om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en te leren."

Staatssecretaris Jetta Klijnsma
“Alle kinderen moeten mee kunnen doen. Daarom heeft het kabinet extra geld uitgetrokken, zodat kinderen uit gezinnen die het niet breed hebben ook kunnen sporten, muziek maken, dansen en mee kunnen doen aan activiteiten op school. Meedoen betekent in deze tijd ook online en mobiel meedoen. Daarom ben ik heel blij dat Leergeld Den Haag, T-Mobile en Samsung de handen ineen hebben geslagen zodat niemand wordt buitengesloten.”
Staatssecretaris Jetta Klijnsma

De duizend brugklassers ontvangen een jaarabonnement vanuit het T-Mobile Social Simprogramma en een smartphone van Samsung. Het project wordt medegefinancieerd door de gemeente Den Haag, Leergeld Den Haag, T-Mobile en Samsung. De gemeente Den Haag heeft hiervoor het kindpakket uitgebreid, met hulp van het extra geld (100 miljoen euro per jaar) dat het kabinet structureel heeft uitgetrokken om armoede onder kinderen tegen te gaan.