Den Haag,
21
januari
2021
|
18:14
Europe/Amsterdam

Spreektekst Wouter Koolmees persconferentie steun- en herstelpakket 21 januari 2021

Geachte dames en heren,

Inmiddels is het alweer bijna een jaar geleden dat deze pandemie ons land trof. Bas van ‘t Wout zei het al: met de start van de vaccinaties is er belangrijk perspectief ontstaan. Dat biedt hoop; er is land in zicht. Maar we zijn er nog niet.

Er blijft veel onzeker over het verdere verloop en de duur van deze pandemie. Inmiddels heeft het kabinet de lockdown moeten verlengen tot 9 februari. En, zoals we gisteren van Mark Rutte hebben gehoord: om het virus eronder te krijgen zijn aanvullende maatregelen nodig, waarover vandaag in de Kamer wordt gedebatteerd.

Ons uithoudingsvermogen wordt flink op de proef gesteld. Gezinnen moeten zich wederom wekenlang redden met de veeleisende combinatie van thuisonderwijs en thuiswerken; Werkenden zijn onzeker over hun baan en inkomen; Ondernemers en organisaties hebben het laatste vet van de botten geschraapt en zijn bang om in het zicht van de haven alsnog kopje onder te gaan. Dat is de harde realiteit van nu.

En ja, het is bemoedigend om te zien hoe veerkrachtig de Nederlandse economie is en herstelde van de eerste golf. Dat laten ook de meest recente cijfers van het CPB zien. Ook de werkloosheid is in december - ondanks de lockdown - gedaald. Maar we mogen ons niet rijk rekenen. Zoals de Minister President vorige week dinsdag ook zei: de sociaal-economische gevolgen van deze crisis zijn gigantisch. En met de recente ontwikkelingen en benodigde aanscherpingen krijgt deze pandemie een wel heel venijnige staart.

Wanneer je zaak plotseling wordt gesloten met een beroep op de volksgezondheid kijken getroffen ondernemers en organisaties naar de overheid voor steun. Dat is volkomen terecht en vanzelfsprekend. We hebben daarom de afgelopen maanden een breed pakket opgetuigd van steunregelingen zoals de NOW en de TOZO en de TVL. Daarbij hebben we voortdurend de vinger aan de pols gehouden om te bezien of, en hoe deze regelingen moesten worden aangepast, uitgebreid of verlengd.

Gezien de harde realiteit van nu is een forse aanvulling op het bestaande pakket op zijn plaats. We bereiken met deze aanvullingen meer ondernemers met hogere bedragen. We beogen daarbij nadrukkelijk ook die groepen te bereiken die nu tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Ik heb het dan bijvoorbeeld over starters, de kleinere ondernemers, en de ZZP-ers, en ook sommige middelgrote ondernemers die in de knoop komen met hun doorlopende vaste lasten.

Op dit moment betekent dat concreet en met name voor de onderdelen van mijn portefeuille het volgende:

De belangrijkste twee regelingen, te weten: NOW, waarmee bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, en TOZO, steun voor zelfstandigen, lopen tot de zomer door. In de NOW is er bovendien sprake van een verruiming van de maximale tegemoetkoming voor het eerste en tweede kwartaal van 2021; die was 80%, en wordt 85%.

De TOZO kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd, en: er komt geen vermogenstoets vanaf 1 april.

Er komen daarnaast aanvullingen om te voorkomen dat specifieke groepen tussen de wal en het schip vallen. Ik heb het dan bijvoorbeeld over de opstart van de maatwerkregeling TONK, maar ook verruimingen in de TVL. Daarover heeft mijn collega van EZK net meer verteld.

Al met al zijn deze maatregelen goed voor een aanvullend bedrag van naar schatting 7,6 miljard euro tot medio 2021. Dat is wederom fors. Maar we weten waarom dit nodig is: we hopen hiermee zo veel mogelijk werkenden en ondernemers te bereiken, en hen te helpen zo heelhuids mogelijk de overkant te halen. Dat is in ons aller belang.

We moeten daarbij wel realistisch zijn. Want ook al is deze steun ruimhartig en toont de economie zijn veerkracht, er zullen banen verloren gaan en bedrijven omvallen. Ook daarop zijn we als overheid voorbereid, met het eerder aangekondigde aanvullende sociaal pakket van 1,4 miljard euro dat onderdeel vormt van dit steun- en herstelpakket. Daarmee helpen we mensen naar nieuw werk of ander werk, door scholing of begeleiding.

Vandaag bieden we perspectief en duidelijkheid tot de zomer, in de hoop dat de situatie dan rooskleuriger zal zijn. Dank u wel.