Den Haag,
08
november
2019
|
13:40
Europe/Amsterdam

Staatssecretaris Van Ark bezoekt Hout en Meubilerings College in Rotterdam

Op maandagmiddag 11 november bezoekt staatssecretaris Tamara van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, samen met Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, het Hout en Meubilerings College (HMC) in Rotterdam. De middag onderstreept het belang van gezond en veilig leren werken tijdens de beroepsopleiding. Van Ark en Heerts gaan in een collegetour setting het gesprek aan met studenten, docenten, slachtoffers van een bedrijfsongeval of beroepsziekte, en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Hoe kan gezond en veilig werken tijdens de beroepsopleiding een prominente plek in onderwijsprogramma’s krijgen?

Werken met een grote zaagmachine, vrijkomende lasrook of houtstof: een gevaarlijke werksituatie die acuut of op lange termijn blijvende schade voor de gezondheid kan opleveren. Helaas overlijden er jaarlijks 4.100 mensen vroegtijdig aan de gevolgen van een beroepsziekte, waarvan 3.000 door gevaarlijke stoffen. Het aantal mensen dat overlijdt na een bedrijfsongeval neemt jaarlijks toe: in 2017 overleden 54 mensen door een bedrijfsongeval, in 2018 ging het om 71 mensen. Het is daarom hard nodig al vroeg in de carrière aandacht te hebben hoe veilig en gezond te kunnen werken. Het mbo kan hierin een sleutelrol vervullen, want het levert immers de vakmensen van de toekomst.

Media zijn van harte welkom om het werkbezoek bij te wonen.

Datum en tijd: maandag 11 november, 13:00 – 15:00 uur

Adres: Hout en Meubilerings College Rotterdam, Erasmuspad 10, 3052 KP Rotterdam

Programma:

13:00 uur Start plenaire deel in collegetour setting

13:35 uur Rondleiding door praktijklokalen

14:35 uur Uitwisseling ervaringen collegetour en rondleiding

15:00 uur Einde programma

Studenten gaan in gesprek met de staatsecretaris en slachtoffers

Tijdens de bijeenkomst op het HMC mogen studenten eerst vragen stellen aan Tamara van Ark en Ton Heerts. Daarna gaan ze gezamenlijk in gesprek met twee slachtoffers. Het gaat om een slachtoffer dat door langdurige blootstelling aan lasrook COPD heeft opgelopen en nog maar een longcapaciteit van 32% heeft. En om een jonge alumnus van het HMC die recent een bedrijfsongeluk heeft gehad waarbij hij vingers heeft verloren. Zij delen beiden openhartig hun ervaringen met de studenten, omdat zij hen graag willen wijzen op de gevaren tijdens het werken. Zij gaan het gesprek aan met de studenten over: Hoe kaart je bijvoorbeeld als student een onveilige werksituatie aan op je stageplek? En hoe kun je de risico’s van een onveilige of ongezonde werksituatie inschatten? Hoe om te gaan met de werkcultuur in de praktijk die toch heel anders is dan op school?

Lesprogramma Gezond & Veilig werken

Al tijdens de opleiding is het belangrijk dat studenten leren over het belang van veilig en gezond werken. Hiervoor ontwikkelde de Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie (SSWT) samen met mbo-scholen zoals het HMC Rotterdam en het bedrijfsleven onder begeleiding van TNO een lesprogramma op maat over veilig en gezond werken voor de timmerindustrie. In dit lesprogramma leren de studenten alles over de risico’s van langdurige blootstelling aan houtstof, veilig werken met grote machines of gezond werken bij fysieke belasting of onder werkdruk.

Campagne Veilig werken met gevaarlijke stoffen 

Dit werkbezoek aan het HMC maakt deel uit van de campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen waarmee het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aandacht wil vragen voor de gezondheidsrisico’s die het onveilig werken met houtstof, kwartsstof, isocyanaten, diesel- en lasrook met zich meebrengt. In totaal heeft 1 op de 6 werknemers te maken met potentieel gevaarlijke stoffen.

Meer informatie en aanmelden

Voor vragen en aanmelden kunt u contact opnemen met Lilian Jansen, 06-50097543, woordvoerder staatssecretaris Van Ark, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voor vragen over de campagne Veilig werken met gevaarlijke stoffen, kunt u contact opnemen met het campagnebureau BKB, Marieke Hulsbos, 06-43909095.