Den Haag,
29
november
2018
|
16:28
Europe/Amsterdam

Staatssecretaris Van Ark bij begrotingsbehandeling: "ik zie beweging in de samenleving"

Hieronder vindt u het eerste deel van de inbreng van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het Tweede Kamerdebat over de begroting van SZW voor 2019. Voor het volledige verslag van het debat verwijzen wij u naar de website van de Tweede Kamer.

Voorzitter, ik wil de leden van uw Kamer hartelijk danken voor hun inbreng. Een deel van de vragen heb ik al schriftelijk beantwoord. Op andere vragen zal ik zo direct reageren. Dit zal ik doen in thematische blokjes, aan de hand van mijn beleidsprioriteiten. Dit zijn:

  • Breed offensief; meer mensen aan het werk
  • Aanpak van armoede en schulden
  • Handhaving en fraudebestrijding
  • Gezond en veilig werken

Maar voordat ik hieraan begin wil ik uw Kamer vertellen dat het ook mij een eer en een genoegen is om deze begroting met u te bespreken. Een begroting vol met plannen, vol met toekomst en wat mij betreft ook vol met perspectief. Het doel is dat mensen meedoen en ik kijk ernaar uit om hier samen met uw Kamer verder vorm aan te geven.

Want dat komt niet vanzelf van de grond. Daar moeten wij gezamenlijk hard aan werken. Vertrouwend op elkaar. Vertrouwend op de mensen. En vertrouwend op alle partijen in het land met wie ik voortdurend in gesprek ben.

Overal in de samenleving zie ik initiatief. Initiatief en beweging. Of het nu gaat om volwaardig werk voor mensen met een arbeidsbeperking, het aanpakken van schulden of het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt. Ik heb gemerkt dat we de doelen veelal delen. Het gaat om een samenleving waar iedereen op een waardige manier kan meedoen. En het gaat om mensen die daar ook de verantwoordelijkheid voor nemen. Dat vraagt om eerlijke kansen en eenvoudige regels. En waar regels gelden moet er ook gehandhaafd worden. Ook dat heeft mijn volle aandacht.

Ook al deelt niet iedereen dezelfde weg naar de oplossingen, zolang we elkaar vinden op de vraag waaróm we problemen aanpakken en wat we daar mee willen, blijven we elkaar in elk geval horen.

Ik voel de ambitie en de behoefte van uw Kamer om grote stappen te zetten. En die ambitie deel ik volledig. Want dit is de tijd om mensen met een arbeidsbeperking eenvoudig en lonend aan werk te helpen. Of de 1,4 miljoen huishoudens bij te staan in de bestrijding van schulden. Of de aanval te openen op de oneerlijke discriminatie op de arbeidsmarkt. En uiteraard ook het bestrijden van fraude door zorgvuldig en daadkrachtig handhaven waar nodig.

Dat wil ik doen en dat ga ik ook doen, en daar heb ik ook al voorstellen voor naar uw Kamer gestuurd. U mag van mij verwachten, dat ondanks benodigde wetswijzigingen en procedures die nodig zijn, de urgentie mij scherp op het netvlies staat. Als het ooit de tijd was, dan is het nu.

Tegen die achtergrond zal ik samen met de Kamer blijven zoeken naar nieuwe kansen en nieuwe oplossingen.  Om belangrijke vraagstukken aan te pakken. Waar het kan in samenspraak en als dat niet kan op basis van een open en eerlijke discussie.

Want alleen door samenwerking kunnen we solide oplossingen realiseren. Ik hoorde vorige week iemand op de bijeenkomst van de Edwin van der Sar Foundation iemand zeggen: "Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder." En ik vind dat een mooi motto.

Dat vraagt inspanningen van ons allemaal. Daar heb ik het afgelopen jaar bij alle fracties en ook bij de maatschappelijke partners veel van teruggezien. Ook bij de vele gesprekken tijdens werkbezoeken in het land. En dat geeft hoop.

En dan kom ik nu bij mijn beleidsprioriteiten.