Den Haag,
07
november
2019
|
15:19
Europe/Amsterdam

Staatssecretaris Van Ark spreekt op een werkconferentie van SchuldenlabNL

Samenvatting

Samenwerking tussen publieke en private partijen en de inbreng van ervaringsdeskundigen zijn noodzakelijk voor een succesvolle bestrijding van problematische schulden. Dat benadrukte staatssecretaris Tamara van Ark in haar toespraak op een werkconferentie van SchuldenlabNL bij Rabobank in Utrecht. Daarin zei ze dat die samenwerking gelukkig al goed van de grond komt en er veel werk is verzet de afgelopen periode, maar dat we er nog niet zijn. De staatssecretaris sprak in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Máxima, die in haar toespraak eveneens opriep de krachten te bundelen en afspraken te maken over een efficiënte en effectieve aanpak van de schuldenproblematiek. Ook Gerrit Zalm, voorzitter van SchuldenlabNL, en bestuursvoorzitter Wiebe Draijer van Rabobank deden een oproep tot intensievere samenwerking, over de gemeentegrenzen heen en tussen partijen. 

In een podiumgesprek vertelden vier ervaringsdeskundigen hoe zij in problematische schulden waren beland en hoe zij weer de weg daaruit hadden gevonden. In het gesprek kwam naar voren hoe belangrijk het is om schulden bespreekbaar te maken en hulp te krijgen, omdat dat voor rust zorgt die nodig is om je leven weer op de rails te krijgen.

Majesteit, Gerrit Zalm, gastheer Wiebe Draijer, beste partners van Schuldenlab Nederland, beste ervaringsdeskundigen, dames en heren. Goedemiddag. Heel mooi om hier vanmiddag bij te zijn.

Vorig jaar om deze tijd – 14 november - was ik ook van de partij om de lancering van SchuldenlabNL te vieren. Toen in Madurodam en nu hier bij de Rabobank. Je zou kunnen zeggen: toen dachten we nog een beetje klein misschien, maar nu staan we op een heel groot podium. Dus dit is al opschaling, letterlijk en figuurlijk.

Deze bijeenkomst biedt een mooie kans om te horen welke vorderingen er zijn gemaakt en welke resultaten worden geboekt. Ik ben hier vandaag dus niet zozeer om te spreken, maar vooral om te luisteren. Waar staan we nu in de strijd tegen problematische schulden?

Die strijd kun je als kabinet of overheid niet alleen voeren. We voeren die - en dat kan ik niet genoeg benadrukken – samen met heel veel partijen. Alleen samen kunnen we bewerkstelligen dat we meer mensen uit de problematische schulden krijgen.

Die samenwerking komt gelukkig echt van de grond. Er is het afgelopen jaar veel werk verzet door departementen, gemeenten, grote uitvoeringsorganisaties en vele andere partijen, zoals SchuldenlabNL. Nog niet eerder zijn er in zo’n korte periode zo veel maatregelen over de volle breedte van de schuldenproblematiek getroffen en in gang gezet.

Laat ik hier enkele belangrijke zaken noemen. Ten eerste is er de Brede Schuldenaanpak, die op stoom komt. Qua wetgeving is er ook veel beweging. Zo worden de wetsvoorstellen aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (in verband met vroegsignalering) en adviesrecht gemeenten rondom schuldenbewind nog dit jaar bij de Kamer ingediend. Het wetsvoorstel over het incassoregister gaat naar verwachting binnenkort in consultatie.

Daarmee zijn we er nog niet. Zo laat het rapport Aansluiting gezocht! zien hoe noodzakelijk het is de kwaliteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening verder te verbeteren. De ontwikkeling van een kwaliteitskader door de NVVK (branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) en de vaststelling van bestuurlijke uitgangspunten door de VNG zijn wat betreffend ontzettend belangrijk. Hetzelfde geldt voor initiatieven onder SchuldenlabNL, die bij bewezen effectiviteit landelijke opschaling verdienen. We moeten met alle partijen onverminderd doorwerken aan het voorkomen en terugdringen van schulden. Het breed delen van succesvolle aanpakken, zodat gemeenten niet iedere keer opnieuw het wiel hoeven uit te vinden, kan hier zeker bij helpen.

Ontzettend belangrijk is ook de rol van ervaringsdeskundigen in de strijd tegen problematische schulden. Goed dus zij hier vandaag niet alleen aanwezig zijn, maar ook spreken. Hun inbreng is onontbeerlijk.

En dat weet ik dan weer uit eigen ervaring. Ik spreek regelmatig mensen met problematische schulden en hun hulpverleners. Ook onze eigen schuldenambassadeurs. Zij en hun indringende verhalen zijn een inspiratiebron voor velen en houden ons ook bij de les. En daarom blijven we onvermoeibaar het veelkoppige schuldenmonster te lijf gaan.

Uw grote betrokkenheid Majesteit helpt daarbij enorm. Die is van onschatbare waarde. Heel hartelijk dank daarvoor.

Laat ik afsluiten met te zeggen dat één jaar SchuldenlabNL een feestje waard is. Dat vieren wij hier vandaag. Maar we vieren niet alleen een feestje, we gaan – in een aantal workshops – straks ook keihard aan het werk om samen stappen voorwaarts te zetten. Ik ben erg benieuwd welke afspraken we daarover kunnen maken, want het is belangrijk om het tempo er in te houden. Iedereen vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.

Ik wens u allen nog een hele leuke, vruchtbare en inspirerende middag.

Hartelijk dank voor uw aandacht.