Den Haag,
21
november
2019
|
08:00
Europe/Amsterdam

Meer perspectief voor mensen in de bijstand

Het is belangrijk dat mensen in de bijstand meer perspectief krijgen om weer mee te doen. Langdurige afhankelijkheid van de bijstand kan leiden tot sociaal isolement en vergroot de kans op schuldenproblematiek. Het gaat erom mensen bij de samenleving te betrekken. Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark in een brief aan de Tweede Kamer.

In een brief aan de Tweede Kamer die invulling geeft aan de motie Raemakers, kondigt de staatssecretaris aan dat ze vindt dat gemeenten alle bijstandsgerechtigden een passend aanbod moeten geven. Dit wordt verankerd in de wet. Het aanbod kan bestaan uit onder meer een baan, een leer-werk- en re-integratietraject, een stage, vrijwilligerswerk, een studie/taalcursus of mantelzorg.

Staatssecretaris Tamara van Ark
In gesprekken met wethouders en mensen die in de bijstand zitten, hoor ik vaak hoe moeilijk het is als mensen lang in de bijstand zitten. Voor hen is er vaak het gevoel dat de samenleving ze niet ziet zitten. Dat vind ik heel erg voor mensen en niet acceptabel. In de aanpak die ik voorstel, staat dat gemeenten iedereen een aanbod gaan doen. Een aanbod moet passend zijn bij wat de persoon in kwestie nodig heeft. Immers, iedereen is anders. Soms zal het gaan om vrijwilligerswerk, soms is ook die stap te groot en gaat het misschien om het accepteren van hulpverlening. Waar het om gaat is dat we mensen niet afschrijven, maar helpen.
Staatssecretaris Tamara van Ark

De staatssecretaris gaat met gemeenten in gesprek over de precieze invulling hiervan. Het gaat om maatwerk: van belang is dat altijd wordt uitgegaan van persoonlijke omstandigheden van bijstandsgerechtigden.

Luister hier het interview van staatssecretaris Van Ark op NPO Radio 1-programma 1 op 1 van vrijdag 22 november.

Naast deze brief, stuurde staatssecretaris Tamara van Ark haar reactie op de evaluatie van de Participatiewet naar de Tweede Kamer. De evaluatie door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) die 19 november verscheen, is op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerd. Daarnaast zijn ook de evaluaties van de Banenafspraak, Beschut werk en een brief over simpel switchen binnen de Participatiewet naar de Tweede Kamer gestuurd.

Woensdag 26 en donderdag 27 november behandelt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.